logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for gjenstridig:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary

Note! This translation have been automatically translated and is waiting to be aproved by a human translator.

norgjenstridig
enggeneral [?]: stubborn
spageneral [?]: obstinado
swegeneral [?]: envis
Synonyms:boltet, grunnfast, har muskler, hard (som fjell), klippefast, kompakt, kraftig, mektig, sikker, sikret, solid, sterk, stiv, tykk, ubøyelig, utholdende
Example:
 1. - Det var en gjenstridig bjerkerot.
 2. Et gjenstridig materiale.
 3. Bergen Bank igjen sitter med dominans i Union, men med en gjenstridig nisse på lasset - Holtagruppen i Skien.
 4. Dette uttaler Oslo byrett i en dom der en pike er dømt til 21 dagers betinget fengsel efter at hun fikk hjelp av en gutt til å starte en gjenstridig bil.
 5. Efter at Nils Ove Hellvik hadde bommet regulært foran Nygård allerede fem minutter ut i annen omgang, belaget vi oss på en målløs match, men plutselig kom scoringene som ut av en gjenstridig ketchupflaske.
 6. Et så gjenstridig ugress i gamle haver at envher bekjempelse er nytteløs.
 7. Forestillingen om det gode, bekymringsløse liv på Løvebakken - som så gjenstridig går igjen blant folk flest - ligger mildest talt på siden av sannheten.
 8. Hardangervidda kan være gjenstridig vinterstid.
 9. MEN nå er den tiden forbi, nå vil jeg gjøre mer alvor av livet, sier 18årige Vebjørn Sand, stryker en gjenstridig lugg tilbake, og viser ivrig frem et utvalg av det han har drevet med i sin allerede mangfoldige karriere som tegner.
 10. Opprinnelig tok man sikte på å utjevne Sovjets SS20forsprang, men en gjenstridig Anker Jørgensen forårsaket at forhandlingsinvitten kom med i vedtaket, efter norsk kompromissforslag.
 11. De har også lært ham å kjenne som et menneske med en kompromissløs og gjenstridig natur, som en uhyre vanskelig samarbeidspartner.
 12. Dessuten kan det bli vanskelig å gå turer med både en gjenstridig hund og barnevogn.
 13. En seilas som to ektepar foretar oppad en gjenstridig elv, skal efterhånden kunne assosieres både til skapelsesberetninger og klassekamp, dommedag og Eros.
 14. Karakteristikker som egenrådig, påståelig, gjenstridig og ubøyelig går igjen hos dem som har opplevd ham på nært hold.
 15. Man besluttet tidlig at disse skulle komme til Oslo, men politiet ventet fordi de regnet med at gjensynet ville gjøre Treholt mer gjenstridig.
 16. Men den er et gjenstridig studieobjekt.
 17. Palmes sosial#demokratiske partifeller skal ha takk for å ha brukt sin innflytelse overfor en ellers gjenstridig regjeringssjef.
Similar words:
norgjensidig
norgjenstridighet
norgjendriving
norgjenspeiling
norgjenstand
norgjenstander
norgjendrive
Your last searches:
 1. gjenstridigLast searches

# NAL Term
1 Flag förekomma
2 Flag vinkling
3 Flag intuir
4 Flag urine
5 Flag karm
6 Flag sumar
7 Flag accretion of discount
8 Flag carry back
9 Flag selger
10 Flag grabbe
11 Flag luftrom
12 Flag lectura
13 Flag kalkera
14 Flag steinras
15 Flag altfor
16 Flag uhemmet
17 Flag erfarenhet
18 Flag debajo

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 907 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 1035 0 2022-10-17 23:14:50
röja 1680 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2991 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 8987 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 2667 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 3261 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 6184 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6996 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 7575 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Page generated in 0.1787 - seconds.

mobiltelefon