logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for glatte over:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary

Note! This translation have been automatically translated and is waiting to be aproved by a human translator.

norglatte over
enggeneral [?]: smooth over / out
spageneral [?]: suavizar y salida
swegeneral [?]: släta över / ut
Synonyms:bygge bro, forhandle, forlike, formidle, forsone, gripe inn, gå imellom, helle olje på opprørt hav, intervenerer, kjøpslå, megle, mekle, skape fred, utjevne (forskjeller), være diplomatisk
Example:
 1. At Carl I. Hagen smører tykt på er ikke noe nytt, men i gårsdagens parlamentarikerrenn i Holmenkollen måtte han for første gang ha hjelp til å glatte over det verste.
 2. Bente Erichsen vil ikke gå med på at den utenlandske prisen er tatt med for å glatte over det faktum at det ikke er alle år hvor norske filmer holder prisverdig nivå.
 3. Det er et diplomati som tar sikte på å glatte over motsetninger, å finne grunnlag for kompromisser og å hindre konflikter i å bre seg.
 4. Har man flyttet sammen tross advarsler fra familien, blir det ekstra viktig å glatte over problemene.
 5. Hovedsaken er øyensynlig å glatte over meningsforskjeller innad i regjeringen.
 6. I iøynefallende og velberegnet kontrast til det konkurrerende demokratiske parti, som knapt klarte å glatte over sin nominasjonsstrid før landsmøtet i San Francisco, vil republikanerne ifølge møteprogrammet gjennomføre en enestående demonstrasjon av enighet.
 7. Kvinnene beskylder nå ledelsen for å glatte over det hele for å unngå en skandale.
 8. PLOs retrett fra Beirut og dermed fra sin infrastruktur i Libanon, skapte en situasjon hvor Arafat ikke lenger kunne nøye seg med å glatte over motsetningene og søke å oppnå størst mulig samstemmighet i alle saker.
 9. Partene har vist politisk vilje til å glatte over tvistemålene, men den kinesiske kilde utelukker likevel ikke at det kan komme til å gnistre under meningsutvekslingen ZhaoReagan.
 10. Reagans pressetalsmann har sendt kineserne en skriftlig beklagelse over inngrepene, men Reagans stab har samtidig forsøkt å glatte over det hele, da man helst ser at Kinabesøket kommer i det gunstigst mulige lys i valgåret.
 11. Selvsagt vil Østblokkens boikott av Los Angeles også bli merket i turn, men her er sterke nasjoner som Japan, Kina, Romania og USA med på å glatte over boikottinntrykket.
 12. Vestlige diplomater hevder at Gromyko med sitt besøk kanskje vil forsøke å glatte over uenigheten ved å drøfte hvilke muligheter man har for å komme videre i de fastlåste forhandlinger om atomvåpen.
 13. Det ekstraordinære møtet i Den arabiske liga ble igår åpnet av kong Hassan II, som forsøkte å glatte over den uenighet som har ført til at fem arabiske land har boikottet konferansen.
 14. De fattige land har som regel hatt lite å stille opp med overfor de rike, men denne gang sa de nei til å glatte over uenigheten med de vanlige diplomatiske formuleringer.
 15. Den enorme kornimporten har bidratt til å glatte over de sørgelige tilstander i det sovjetiske jordbruk, men er blitt en form for permanent nødhjelp.
 16. En av hensiktene med dette besøket var efter alt å dømme å forsøke å glatte over de motsetninger som hadde oppstått på grunn av statsminister Bettino Craxis beslutning om å møte Yasir Arafat.
 17. MITTERRAND og Kohl har senere hatt et ekstraordinært møte med den hensikt å glatte over uoverensstemmelsene.
 18. President Reagan sendte før helgen viseutenriksminister John C. Whitehead til Roma og Cairo på en hastig reise for å prøve å forklare og glatte over misstemningen.
 19. Selv om Havig prøver å glatte over og maskere når han holder fortidsveven opp mot lyset, har han en sterk følelse av å være innhentet av tomheten.
Similar words:
norglatte
norglatte ut
norgli over
engglassblower
engglitter
norglattet ut
norglatthet
Your last searches:
 1. glatte overLast searches

# NAL Term
1 Flag nihilistic
2 Flag extirpation
3 Flag hard-boiled
4 Flag impolite
5 Flag sisters
6 Flag nordic
7 Flag hoist
8 Flag inner
9 Flag quarrelsome
10 Flag parathyroid
11 Flag intercede
12 Flag nauseate
13 Flag microfilm
14 Flag offend
15 Flag rout
16 Flag small-minded
17 Flag misapprehension
18 Flag office

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 403 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 555 0 2022-10-17 23:14:50
röja 1198 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2451 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 7926 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 2176 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2766 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5696 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6512 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 7018 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Page generated in 0.1982 - seconds.

mobiltelefon