logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for glemsomhet:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary

Note! This translation have been automatically translated and is waiting to be aproved by a human translator.

norglemsomhet
enggeneral [?]: forgetfulness
spageneral [?]: olvido
swegeneral [?]: glömska
Example:
  1. Arbeiderpartiets agitasjon under trontaledebatten har i høy grad vært en spekulasjon i folks glemsomhet.
  2. De synlige kjennetegn på sniffing er personlighetsforandringer, som glemsomhet, tretthet, aggressivitet.
  3. Den lister også opp kroppslige kjennetegn ved hasjmisbruk, som tretthet, likegyldighet, glemsomhet og kraftige svingninger i humøret.
  4. Det er først og fremst hjernen som angripes, og meldingene som strømmer inn dreier seg om personer som har mildere lidelser som glemsomhet til den andre ytterlighet ; presenilitet og total arbeidsuførhet.
  5. En slik glemsomhet eller misbruk av maktens muligheter vil føre til at byene stagnerer i sin utvikling og i sine behov for omstilling.
  6. Til å begynne med artet det seg som tretthet og glemsomhet.
  7. Fordelen er dermed at man på grunn av glemsomhet unngår ufrivillig å sette i gang alarmen, sier avdelingssjef Moe.
  8. Personlig foretrekker jeg å tro at dette må skyldes tankeløshet og glemsomhet.
  9. Den milde formen for åndelig svekkelse, glemsomhet, kan ramme noen hver.
Similar words:
norglemskhet
swegleshet
norglemsom
norglemme
norglemme helt
norglemsel
norglohet
Your last searches:
  1. glemsomhetLast searches

# NAL Term
1 Flag gain by
2 Flag insecurity
3 Flag excursión en barco
4 Flag i alla riktningar
5 Flag mangel på selvsikkerhet
6 Flag indeks
7 Flag bidón
8 Flag kondisjon
9 Flag Wordpad
10 Flag cacheo
11 Flag orörlighet
12 Flag emaljering
13 Flag sickening
14 Flag svetsning
15 Flag uppfinning
16 Flag skrikighet
17 Flag tabelluppställning
18 Flag thumb

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Det engelske ordet for Å bøye verb 608 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 3335 0 2021-01-02 14:35:23
MrPoker 784 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 1453 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 4322 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 5206 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 5496 2 2021-01-13 11:58:29
Chokladboll synonym 4601 1 2021-03-09 12:04:54
Klubb 5188 0 2018-11-26 10:44:30
"Strekke seg langt" på engelsk? 9210 3 2019-01-21 15:13:34

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2021 - Page generated in 0.1817 - seconds.

mobiltelefon