logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for godt:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norgodt
engminne [a]: retentive
general [n]: good
spaminne [a]: retentivo
general [n]: bien [m]
sweminne [a]: gott
Synonyms:ansett, bra, brukbar, egnet, fagmessig, fint, flott, fordelaktig, formålstjenlig, fullgod, gagnlig, grei, gunstig, nyttig, positivt, rett, riktig, skikket, tilbørlig, tilfredsstillende, tjenlig, verdifull, verdig
Derived terms:finne for godt at, sukkergodteri, godteri, godta, godtaende, godtagbar, godtakbarhet, godtatt, godtroende, godtroenhet, godtykkelig, godt nyttår, godt omdømme, godt gjort, godtgjøre, godtgjørelse, komme godt overens, kort og godt, gi et godt inntrykk, i godt humør, godt som, sette seg godt til rette, sov godt, godte, det er godt å vite, godt stekt, godtagbart, godtagelse, godteributikk, med godt resultat, som bruker begge hender like godt, som smaker godt, godtakbar, legge inn et godt ord for, godt mulig, kan godt hende, godt likt, gjøre det godt, ligge godt an
Example:
 1. Det er ingenting jeg liker så godt som å se baseballkamper på tv.
 2. For godt til å være sant.
 3. Nara er en by jeg liker veldig godt.
 4. Han liker musikk veldig godt.
 5. Jeg kan godt vente.
 6. Grønt kler deg veldig godt.
 7. Jeg lo godt av spøken hennes.
 8. Det er jenta som jeg kjenner godt.
 9. Det er et godt spørsmål.
 10. Shakespeare kunne bare litt latin, men han benyttet det lille han kunne svært godt.
 11. Jeg kommer til å huske denne hendelsen for godt.
 12. Han neker å høre på noen av oss; du kunne like godt ha snakket med en stein.
 13. Han snakker veldig godt spansk.
 14. Gjør godt imot dem som hater dere.
 15. Dine argumenter er overbevisende og godt formulert.
 16. Gjør så godt du kan!
 17. Jeg kan ikke annet enn å si at det er herlig her, og at det gjør godt for en frossen nordboer med solen og varmen.
 18. Bussen var så godt som helt tom.
 19. Jeg sov ikke godt i natt, så jeg har lite energi i dag.
 20. Det er godt å vite at vi har et system for å håndtere sterke emosjonelle opplevelser. Det gir trygghet i jobben og i livet for øvrig.
Similar words:
norgod
swegods
swegod
enggout
norgode
swegoda
swegott
Your last searches:
 1. godtLast searches

# NAL Term
1 Flag kepis
2 Flag mineral
3 Flag overlaid
4 Flag lobbe
5 Flag smelting
6 Flag intransitivo
7 Flag inre kraft
8 Flag trebejo
9 Flag begrunda
10 Flag smärta
11 Flag lumpen
12 Flag rumänsk
13 Flag una pena
14 Flag interrogate
15 Flag dyka upp
16 Flag smil
17 Flag lectura
18 Flag patrullerande polis

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Det engelske ordet for Å bøye verb 530 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 3059 0 2021-01-02 14:35:23
MrPoker 720 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 1383 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 4261 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 5144 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 5422 2 2021-01-13 11:58:29
Chokladboll synonym 4532 1 2021-03-09 12:04:54
Klubb 5117 0 2018-11-26 10:44:30
"Strekke seg langt" på engelsk? 9087 3 2019-01-21 15:13:34

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2021 - Page generated in 0.1591 - seconds.

mobiltelefon