logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for godt gjort:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norgodt gjort
engskade [a]: compensated, recompensed [formal], repaid, reimbursed, refunded
spaskade [a]: compensado, indemnizado, resarcido
sweskade [a]: gottgjord
Example:
 1. Godt gjort, var Harri Kirvesniemis lakoniske kommentar da det var klart at Raisa Smetanina var kommet for sent til å slå forloveden.
 2. Dessuten synes jeg det er godt gjort av myndighetene å gi uttrykk for at alt er under kontroll, all den stund flere fylker til stadighet bruker Reitgjerdet, og det er vi som må ta støyten, sier overlege Harald Reppesgaard.
 3. Det er godt gjort !
 4. Det er godt gjort at flertallet likevel kunne samle seg om noen hovedlinjer og f. eks. anbefale at det bør bli billigere å kjøpe bil, at årsavgiften skal vekk, og at avgiftsandelen på bruken av bil, bør økes fra 40 % til 72 %.
 5. Det er godt gjort av en institusjon som i 1945 var den mest insolvente bedrift i dette land.
 6. Det er godt gjort av forfatteren på en så lite påtrengende måte å forene den sosiale satiren med noe som er et anslag til en omvendelsesroman.
 7. Det er godt gjort å instruere et hørespill så lydhørt på et fremmed sprog.
 8. Det er godt gjort å lage en så detaljert oversikt over ressursene i 300400 vassdrag i løpet av totre år.
 9. Det er godt gjort å male sånn i atomalderen, og i seg selv interessant at det gjøres.
 10. Det er virkelig godt gjort.
 11. Det var godt gjort av den 16årige Amy Jønsson å slå toppseedede Mette Sjølie, BSTK med 7 / 6, 6 / 4.
 12. Dette er virkelig godt gjort av en så vidt ung mann, men redaktører skal man ikke kimse av.
 13. Ekstra godt gjort når han måtte overta på kort varsel.
 14. Fredsbevegelsens tankegang lå under det vittige og velopplagte show som via ett eneste talerør stort sett greide å holde seerens oppmerksomhet fangen godt gjort, i og for seg.
 15. Godt gjort av Fløgstad å slenge med over 10 år efterat han var på toppen, men samtidig et vidnesbyrd om at det gror for dårlig i sprangøvelsene.
 16. Godt gjort av Rolf Thoresen å holde en interessert i innpå en time med dette.
 17. Godt gjort også av instruktøren Merete Skavlan som utvilsomt har gjort et meget godt arbeide, og av de to skuespillerne, Joachim Calmeyer og Per Chr. Ellefsen.
 18. Godt gjort å ri av og avslutte med stil og pondus, og endog skape chanser.
 19. Ikke livets vanskeligste prestasjon i og for seg, men når man ser Gerhard Bjellands Homer, synes man faktisk at det er meget godt gjort.
 20. Jeg forstår innkjøpskomiteenes dilemma, men det er godt gjort å plukke ut enkeltarbeider fra den ene utstiller alene.
 21. Mot denne bakgrunn er det godt gjort av universitetene å få gjennomslag for økt ressurstildeling.
 22. Og det er vel godt gjort å bli olympisk mester med et Blag ?
 23. Tony Jønsson klarte også å spille på topp, og det er godt gjort i den nerveprøven en Davis Cup match er.
 24. Vil gjerne ha bort trafikken, og så kunne de godt gjort byen mer farverik.
 25. Godt gjort kamerat.
 26. Han har kort og godt gjort en kjempejobb efter at han tok over som generalsekretær efter Nikolai Johansen i mars 1983.
 27. Det er godt gjort, hvis det er det.
 28. Det er godt gjort, når man vet at Arbeiderpartiets totale overbud på statsbudsjettet for 1986 utgjør 3400 millioner kroner.
 29. Det er godt gjort å være så ung og likevel så allsidig.
 30. En av dem er Gunhild, det er svært godt gjort å skrive besettende om en middelaldrende kvinne som bare har vært en fjern tilskuer til livet, der hun gikk alene og stelte et lite hus.
Similar words:
swegottgjord
swegodtagbart
norgodtagbart
swegodtagbar
norgodt likt
norgodt stekt
norgodtagbar
Your last searches:
 1. godt gjortLast searches

# NAL Term
1 Flag Marocko
2 Flag ammonite
3 Flag meget nødvendig
4 Flag pulse
5 Flag who
6 Flag kokkekunst
7 Flag slänt
8 Flag sette i land
9 Flag en som holder strengt på disiplinen og tror på denne
10 Flag tentar
11 Flag nødvendiggjøre
12 Flag kvitten
13 Flag unntale
14 Flag stille opp
15 Flag romper
16 Flag horn-
17 Flag datasnok
18 Flag vag

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Poder 1279 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 1509 1 2019-05-08 08:58:36
"Broken record" på norsk 1765 1 2019-05-08 08:59:51
Chokladboll synonym 1505 0 2019-03-01 14:17:40
Klubb 2120 0 2018-11-26 10:44:30
"Strekke seg langt" på engelsk? 3489 4 2019-01-21 15:14:56
Guisos 2170 0 2018-09-06 13:21:53
scissors 2485 1 2019-01-22 15:25:43
retired / pensjonist 4952 2 2019-10-16 14:50:03
"Een open deur intrappen" 4875 0 2017-05-29 14:15:12

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2020 - Page generated in 0.1966 - seconds.

mobiltelefon