logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

2 result(s) found for grad:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norgrad
enggeneral [n]: degree
temperatur [n]: degree
sysselsetting [n]: rank
posisjon [n]: grade
geometri [n]: degree
schools - university [n]: degree
general [n]: pitch, level, intensity
nivå [n]: extent, degree
spageneral [n]: grado [m]
temperatur [n]: grado [m]
sysselsetting [n]: rango [m]
posisjon [n]: grado [m]
geometri [n]: grado [m]
schools - university [n]: título [m]
general [n]: tono [m]
nivå [n]: grado [m], punto [m], nivel [m]
swegeneral [n]: grad
Synonyms:
 1. ansats, beslag, bise, bord, bredd, brem, brett, bryn, egg, fals, fas, fold, frise, grense, hjørne, kant, linning, list, marg, rabatt, rand, rein, ripe, side, søm
 2. avskygning, avvik, differanse, distinksjon, divergens, forandring, forskjell, gap, nyanse, overgang, skille, skilnad, sprang, tone, uensartethet, ulikhet, uoverensstemmelse, variasjon
 3. avstand, bredde, dimensjon, dybde, flatemål, forhold, hulmål, høyde, lengde, lengdemål, mengde, mål, omfang, porsjon, skala, størrelse, tykkelse
 4. begrensning, domensjon, format, innhold, kaliber, kapasitet, område, proporsjon, register, rekkevidde, spenn, spennvidde, utbredelse, vidde, volum
 5. etasje, fase, klasse, nivå, plan, stadium, trinn
Derived terms:andre grads, annengradslikning, breddegrad, degradere, degradering, doktorgrad, første grads, fullmakt på titulær grad, grad-, gradbetegnelse, gradient, gradskive, gradvis, gradvis avvikle, gradvis minske, gradvis overgang, i høy grad, i høyeste grad, i så høy grad, i hvilken grad, kløyvd ryggrad, lengdegrad, offiser med høyeste grad, ryggrad, ryggrads-, ryggradløst, ryggradløst dyr, til en viss grad, tredjegrads, være kuldegrader, gradbøye, grade, gradere, graduere, av høyeste grad, delt inn i grader, gradestokk, gradvis framrykning, komprimeringsgrad, oppgradere, stigningsgrad, akademisk grad, bachelorgrad, kandidatgrad, lisensiatgrad, magistergrad, mastergrad, universitetsgrad, gjennomsnittsgrad, oppgraderte
Anagrams:drag, gard
Wiki:Ordet grad kommer fra latin gradus som kan oversettes med skritt eller trinn. Grad kan referere til - en enhet for vinkelmåling - en enhet for temperaturmåling - en av flere betydninger i matematikk - en akademisk grad eller tittel - et symbol brukt i vitenskap og matematikk - en militær grad - en skriftgrad brukt i typografi - et adjektivs grad. Ordet grad brukes også innen - medisin til å angi intensiteten til en brannskade/forbrenning (fra «første grad» til «tredje grad») - Frimureri.
Example:
 1. Du kan stole på ham til en viss grad, men ikke helt.
 2. Når folk begynner å sammenligne seg med dem som allerede er vellykket, har det en demotiverende effekt i høy grad.
 3. Folk begynner ofte å sammenligne seg med dem som allerede er vellykket, som har en demotiverende effekt i stor grad.
 4. Til en viss grad sykkelen gjenspeiler eierens personligheten.
 5. Norsk, svensk og dansk er i høy grad innbyrdes forståelige.
 6. I store grad har den menneskelige aktiviteten medvirket til at forrykke naturens balanser.
 7. Disse problemene henger i høy grad sammen.
Results found in Swedish dictionary
swegrad
enggeneral [n]: degree
temperatur [n]: degree
sysselsättning [n]: rank
position [n]: grade
geometri [n]: degree
schools - university [n]: degree
general [n]: pitch, level, intensity
nivå [n]: extent, degree
norgeneral [n]: grad
spageneral [n]: grado [m]
temperatur [n]: grado [m]
sysselsättning [n]: rango [m]
position [n]: grado [m]
geometri [n]: grado [m]
schools - university [n]: título [m]
general [n]: tono [m]
nivå [n]: grado [m], punto [m], nivel [m]
Synonyms:
 1. plan
 2. spännvidd, storlek, proportion, utsträckning, vidd
 3. stånd, ställning, status, klass
 4. vinglig
 5. etapp, skede, fas, arena
 6. omfattning, mån, omfång, utbredning, extension, prolongation
Derived terms:andra gradens, andragradsekvation, avmagrad, belägrad, besegrad, bli besegrad, breddgrad, degradera, degradering, doktorsgrad, första gradens, fullmakt på titulär grad, grad-, gradbeteckning, gradient, gradskiva, gradvis, gradvis avveckla, gradvis minska, gradvis övergång, i hög grad, i högsta grad, i så hög grad, i vilken grad, kluven ryggrad, lagrad, längdgrad, långfingrad, officer med högsta graden, ryggrad, ryggrads-, ryggradslös, ryggradslöst djur, till en viss grad, tredje gradens, uthungrad, vara köldgrader, uppgradera, gradera, gradering, i liten grad, obesegrad
Anagrams:drag, gard
Example:
 1. Det där är i hög grad en viljesak.
 2. Engelska är, som du vet, i högsta grad ett levande språk.
 3. Engelska är, som ni vet, i högsta grad ett levande språk.
Similar words:
swegray
spagrado
enggrid
enggray
norgrad-
norgral
norgram
Your last searches:
 1. gradLast searches

# NAL Term
1 Flag kurera
2 Flag rokke
3 Flag leksikon
4 Flag cog
5 Flag vattere
6 Flag prima
7 Flag transplantere
8 Flag soneplanering
9 Flag ventilasjon
10 Flag suge til seg på nytt
11 Flag discount
12 Flag samlerobjekt
13 Flag daddel
14 Flag nedfelle
15 Flag harmonisk
16 Flag kategorisere
17 Flag erkjennelse
18 Flag känsel

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Poder 2001 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 2401 1 2019-05-08 08:58:36
"Broken record" på norsk 2693 1 2019-05-08 08:59:51
Chokladboll synonym 2210 0 2019-03-01 14:17:40
Klubb 2819 0 2018-11-26 10:44:30
"Strekke seg langt" på engelsk? 4566 4 2019-01-21 15:14:56
Guisos 2846 0 2018-09-06 13:21:53
scissors 3331 1 2019-01-22 15:25:43
retired / pensjonist 5940 2 2019-10-16 14:50:03
"Een open deur intrappen" 5535 0 2017-05-29 14:15:12

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2020 - Page generated in 0.2703 - seconds.

mobiltelefon