logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

2 result(s) found for grammatisk:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norgrammatisk
englinguistics [a]: grammatical
spalinguistics [a]: gramatical
swelinguistics [a]: grammatisk
Derived terms:diagrammatisk, epigrammatisk, ugrammatisk
Example:
  1. Grammatisk drill må ikkje lenger ødelegge sidemålsundervisninga.
  2. Thea Knutzen mener det vil tjene nynorskens sak at man i grunnskolen forskyver opplæringen fra grammatisk pugg til lesing.
  3. Veltalenheten krever at den sproglige utforming er formålstjenlig, at den er grammatisk korrekt, tankemessig tilfredsstillende og krydret med hverken for få eller for mange forskjønnende blomster.
  4. Vi fikk ellers vite gjennom Halvsju at i Uganda viser selv 12årige elever interesse for konjuksjoner. et grammatisk begrep som trolig vil få opptil flere norske gymnasiaster til å stusse, og eventuelt forveksle med konjunkturer.
  5. Den engelske oversettelsen må være grammatisk riktig og ikke virke komisk.
  6. Det gis også noe veiledning med hensyn til en kombinasjon av et mer kommunikativt og et grammatisk orientert undervisningsopplegg.
  7. Japansk er grammatisk så ulikt indoeuropeiske sprog som engelsk eller norsk at ikke engang en datamaskin kan finne ut av det helt på egen hånd.
Results found in Swedish dictionary
swegrammatisk
englinguistics [a]: grammatical
norlinguistics [a]: grammatisk
spalinguistics [a]: gramatical
Derived terms:diagrammatisk, epigrammatisk
Similar words:
norgrammatikk
swegrammatik
enggrammarian
enggrammatical
norgrammatiker
swegrammatiker
enggradation
Your last searches:
  1. grammatiskLast searches

# NAL Term
1 Flag misstro
2 Flag undoubted
3 Flag hjemsted
4 Flag landsetting
5 Flag frivolous
6 Flag grandiost
7 Flag krönikeskrivare
8 Flag ovett
9 Flag minimigräns
10 Flag make a mistake
11 Flag petite
12 Flag lamslagen
13 Flag så många
14 Flag sjukvårdsbiträde
15 Flag insolvent
16 Flag age
17 Flag slovenska
18 Flag florist

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 278 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 436 0 2022-10-17 23:14:50
röja 1063 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2291 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 7642 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 2030 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2625 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5546 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6367 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 6871 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Page generated in 0.1642 - seconds.

mobiltelefon