logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for grammofonplate:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary

Note! This translation have been automatically translated and is waiting to be aproved by a human translator.

norgrammofonplate
enggeneral [?]: gramophone record
spageneral [?]: gramófono registro
swegeneral [?]: grammofonskiva
Synonyms:78-plate, LP, lp-plate, maksisingel, plate, singel, skive
Wiki:En grammofonplate, tidligere bare kalt plate eller skive, er et analogt medium for gjengivelse av lyd på en grammofon (platespiller). I dag kalles en slik plate gjerne vinylplate (eller bare vinyl) for å unngå forveksling med en CD-plate. En grammofonplate består av en tallerkenstor, sirkelrund skive der et lydopptak er gjengitt som inngraverte riller, det vil si som ett sammenhengende, spiralformet spor med ujevnheter som følger endringene i lydstyrken og -kvaliteten.
Example:
 1. Vi kan kun sende takkebrev eller be Justisdepartementet om å få overrekke den vi ønsker å takke, en grammofonplate med Oslo Politiorkester, sier han.
 2. Bare sjelden aner man at det ligger en dypere ide bak en grammofonplate, et ønske om å hente musikken ut fra seg selv og gi den et menneskeligmoralsk budskap.
 3. Den kommer også som grammofonplate hvor Thommessen selv spiller sammen med et stort orkester underledelse av Ragnar Søderlin og Carsten Kloumann.
 4. Det gjelder alle slags opptak for gjengivelse - ved grammofonplate, film, video m.v.
 5. En ganske vidunderlig grammofonplate.
 6. I de nærmeste dagene skal orkestret spille inn en grammofonplate, og den 24. august spiller de under operettegallaen i Oslo Konserthus i forbindelse med åpningen av Oslodagene.
 7. Jolly Joggers har klart det mange skulle forsverge ikke var mulig, nemlig å produsere en grammofonplate på 14 dager, fra innspilling til det ferdige produkt foreligger.
 8. Lovenes ordning for bruk av opptak - ved avspilling av grammofonplate, fremvisning av film osv. - går grovt skissert ut på følgende : ingen rett for kunstnerne.
 9. SCRATCHING kalles det når du drar en grammofonplate rytmisk frem og tilbake på spilleren, i takt med annen musikk.
 10. Selv om Arbeiderbladet 20. september mener at dette lyder som en grammofonplate fra valgkampen i 1981, er det allikevel et faktum at en kraftig økning av de offentlige utgifter og øket statsinnblading i industrien i praksis vil gi det motsatte av den vekst Arbeiderpartiet nå synes å ønske.
 11. Bare ikke Åge Aleksandersen, showets absolutte favoritt og mannen bak Norges mest solgte grammofonplate til alle tider.
 12. Det ble utvilsomt høyt verdsatt av den svorne rojalisten Håkonsson, som kvitterte for gleden og hederen med å overrekke kongeparet sin siste grammofonplate - Vi hyller Stålfarfar.
 13. Det var heller ikke mulig å få kjøpt en grammofonplate med norsk musikk, mens de andre nordiske land og andre nasjoner var godt representert på området, sa Margit HansenKrone, som henviste til at hennes partifelle på Stortinget, Hallgrim Berg hadde gjort nøyaktig samme erfaringer under et besøk i Minneapolis.
 14. Det var ingen ubetinget scenesuksess, derimot en fulltreffer som grammofonplate.
 15. Finansminister Rolf Presthus lovet i spørretimen i Stortinget idag å bevilge et beløp tilsvarende den inntekt som en grammofonplate til Afrika vil innbringe.
 16. Jeg pleier å sammenligne dette med en grammofonplate man bærer under armen.
 17. Leherb utga i 1961 verdens første surrealistiske grammofonplate.
 18. Sin første grammofonplate sang han inn i 1937, og efterhvert ble det turneer, langvarige engasjementer i Rosekjellern, Original Pilsen m.v.
 19. Siste del, realismebegrepet, gjør det mulig for Haavardsholm og hans kamerater å kjøre realismedebattens grammofonplate fra syttiårene i revers uten synderlig forberedelse.
 20. Storebror får en grammofonplate formet som Tina Turner, og lillebror en robot som kan gjøres om til bil eller fly eller omvendt.
Similar words:
norgrammofon
swegrammofon
swegrammofonskiva
Your last searches:
 1. grammofonplateLast searches

# NAL Term
1 Flag inasmuch
2 Flag escarpa
3 Flag löpmage
4 Flag smakløs
5 Flag martera
6 Flag alexi
7 Flag nummen
8 Flag ministerial
9 Flag blandade
10 Flag markerad
11 Flag turn
12 Flag damsel
13 Flag kurtisør
14 Flag ponera
15 Flag consultation
16 Flag cover completely
17 Flag rättstvist
18 Flag rörsocker

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Det engelske ordet for Å bøye verb 531 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 3072 0 2021-01-02 14:35:23
MrPoker 721 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 1385 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 4264 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 5145 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 5425 2 2021-01-13 11:58:29
Chokladboll synonym 4533 1 2021-03-09 12:04:54
Klubb 5121 0 2018-11-26 10:44:30
"Strekke seg langt" på engelsk? 9093 3 2019-01-21 15:13:34

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2021 - Page generated in 0.1914 - seconds.

mobiltelefon