logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

2 result(s) found for granskning:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norgranskning
enggeneral [n]: examination, scrutiny, close examination, minute inspection
accounting [n]: auditing, checking
dokument [n]: inspection, access, leave
avgjørelse [n]: review
action [n]: review
spageneral [n]: inspección [f], eksamen [m], escrutinio [m], eksamen profundo [m]
accounting [n]: verificación [f], inspección [f]
dokument [n]: inspección [f], acceso [m]
avgjørelse [n]: revisión [f]
action [n]: revisión [f], repaso [m]
swegeneral [n]: granskning
Synonyms:
 1. analyse, befaring, besiktigelse, eksaminasjon, etterforskning, ettersyn, forskning, forsøk, gallup, gjennomsyn, inspeksjon, kontroll, lesning, måling, mønstring, observasjon, prøve, ransakning, rassia, sjekk, spørreundersøkelse, studie, test, undersøkelse, undersøkning
 2. eksperiment
Derived terms:bevilge granskning av, for granskning
Example:
 1. Eftersom virkningen av nåværende praksis er den samme som norsk lovgivning om horisontale prisavtaler nettopp vil motvirke, ber NAF om at myndighetene foretar en granskning av den fremgangsmåte som følges, skrev NAF.
 2. ONeill forlanger en uavhengig granskning, under henvisning til at enhver intern efterforskning vil bli en hvitvask av CIA.
 3. Dersom Justisdepartementet har rent mel i posen, så kunne man vel ha gått med på en uavhengig granskning, fremholdt Hanna Kvanmo.
 4. Det er uvant og vanskelig når henvendelser må gå via diplomater og ingen kanaler er åpne, innrømmer Kirkvaag, som ikke vil opplyse hva man har kommet til under granskning av denne saken.
 5. I løpet av vår granskning ble vi fornærmet og truet av dem som begikk forbrytelsene og som langt fra angrer.
 6. Uansett hva de måtte være dømt for, har de krav på en rettslig granskning.
 7. Advokaten til en av de berørte familiene i Skottland har sendt telegram til LO og gjort det klar at granskning er helt nødvendig.
 8. Alle de seks opposisjonelle er nå under rettslig granskning for å skulle ha forbrutt seg mot en bestemmelse i straffeloven ved å stå bak en sammensvergelse med sikte på fiendtlig virksomhet.
 9. Alle torturtilfeller underkastes uavhengig offentlig granskning.
 10. Amnesty har nå tatt opp saken hennes og bedt om at det blir foretatt en uavhengig granskning av klagene hun har satt frem.
 11. Andersons granskning konkluderer med at Austad simpelthen tok feil av to hus, og at han som praktiserende mormoner ikke kunne ha vært beruset, slik norske aviser skrev.
 12. At det nå har skjedd en ny ulykke med slikt utstyr viser at tidligere granskning ikke har vært grundig nok.
 13. At politisk innflydelsesrike kretser i USA vil foreskrive dem konkrete militære oppgaver og truer med straffetiltak - dvs. troppereduksjoner - hvis de ikke følger opp og består en årlig granskning i Kongressen og Det hvite hus.
 14. At sentralkomiteen samtidig forlangte at partiets overvåkning av den indre sikkerhet skulle tas opp til granskning, hadde klar brodd mot den ansvarlige partisekretær, General Milewski.
 15. Bakgrunnen for at president Paoul Alfonsin har bedt om granskning er at landets utenlandsgjeld økte betydelig i denne perioden.
 16. Boken heter ubåttrusselen, og sies å være en kritisk granskning av Hårsfjärdaffæren og ubåtkommisjonens rapport.
 17. Bremer fortsetter imidlertid sin bekjempelse av det boligkooperative system og startet nylig en privat granskning av regnskapene i OBOS.
 18. Bruken av bestemmelsene i innvandringsstoppen har endret seg vesentlig, mens selve regelverket ikke har vært gjenstand for tilsvarende granskning.
 19. Både finansrådmannen og den politiske ledelsen var nemlig motstandere av granskning.
 20. DEN SYDAFRIKANSKE mellomdistanseløperen Zola Budd, som er blitt britisk statsborger, ble tirsdag karakterisert som en agent for apartheid under en granskning i De forente nasjoner.
 21. De av kandidatene som Nobelkomiteen feser seg særskilt ved, vil bli gjenstand for utredning og granskning.
 22. De canadiske tollmyndigheter hadde tydeligvis ikke sans for den norske spesialitet, og med tvilende blikk ble ostepakken underkastet nøye granskning.
 23. De folkevalgte venter i likhet med administrasjonen på resultatet av den granskning av det politiske og administrative ansvar for de misligheter og overgrep som Korenutvalget fant dokumentert.
 24. De gjentok sin appell til pave Johannes Paul II om å sette i gang en granskning av disse forbindelsene.
 25. De nekter å slå seg til tåls med Reagans ordre om en intern granskning av CIAs håndbok i terrorisme.
 26. Den andre delen av prosjektet ble gjennomført ved granskning av avrennningsvann fra motorveien på Jessheim.
 27. Den er nydelig og sorgtung og Tom Waitsaktig, men teksten tåler ikke nærmere granskning.
 28. Den etiske komitei Representantenes hus vedtok onsdag enstemmig å underkaste Geraldine Ferraros finanser en formell granskning.
 29. Den nærgående granskning av Meeses gjøren og laden er en direkte følge av at tidligere Senatsavhør har avslørt at han glemte å gjøre oppmerksom på at en av hans underordnede gav ham et personlig rentefritt lån på 15 000 dollar.
 30. Derimot lovet hun at en intern granskning vil bli gjennomført for å se på hvorledes efterretningsmateriale ble samlet, gransket og vurdert i dagene før demonstrasjonen og okkupasjonen.
Results found in Swedish dictionary
Similar words:
norgransking
enggranting
enggrasping
swegryning
norgrunnsetning
swegranulering
swegranskare
Your last searches:
 1. granskningLast searches

# NAL Term
1 Flag tidsform
2 Flag veredicto
3 Flag paritet
4 Flag Master's degree
5 Flag misslycka
6 Flag muy cocido
7 Flag gemensam nämnare
8 Flag in deep thought
9 Flag the plain unvarnished truth
10 Flag fornemme
11 Flag voffe
12 Flag som lider av anoreksi
13 Flag utgivare
14 Flag zafra
15 Flag tvistande part
16 Flag vässare
17 Flag rumba
18 Flag värmeelement

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 225 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 3110 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 3869 1 2019-05-08 08:58:36
"Broken record" på norsk 4058 1 2019-05-08 08:59:51
Chokladboll synonym 3306 0 2019-03-01 14:17:40
Klubb 3886 0 2018-11-26 10:44:30
"Strekke seg langt" på engelsk? 6354 4 2019-01-21 15:14:56
Guisos 3884 0 2018-09-06 13:21:53
scissors 4555 1 2019-01-22 15:25:43
retired / pensjonist 7210 2 2019-10-16 14:50:03

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2020 - Page generated in 0.2719 - seconds.

mobiltelefon