logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

3 result(s) found for grave:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in English Dictionary
enggrave
norcircumstances [a]: høytidelig, alvorlig
degree [a]: alvorlig, grav, sterk storm
funeral [n]: grav [u]
spacircumstances [a]: solemne, serio
degree [a]: grave, serio
funeral [n]: tumba [f], sepultura [f]
swecircumstances [a]: högtidlig, allvarlig
degree [a]: allvarlig, grav, svår
funeral [n]: grav [u]
Synonyms:
 1. [adj]: sedate, sober, solemn, serious [st]
 2. [adj]: dangerous, grievous, serious, severe, life-threatening, critical [st]
 3. [adj]: grievous, heavy, weighty, important [st], of import [st]
 4. [n]: death [gt], dying [gt], demise [gt]
 5. [n]: tomb, topographic point [gt], place [gt], spot [gt]
 6. [n]: grave accent, accent [gt], accent mark [gt]
 7. [v]: sculpt, sculpture, carve [gt]
 8. [v]: scratch, engrave, inscribe, carve [gt], chip at [gt]
Derived terms:desecration of a grave, engrave, engraver, gravel, gravelly, gravely, gravestone, graveyard, make a grave error, violation of a grave, engraved, graven, graveness, photoengrave, s gravenhage, anethum graveolens, apium graveolens, apium graveolens dulce, apium graveolens rapaceum, bank gravel, burgrave, elisha graves otis, francis turner palgrave, grave accent, grave mound, gravedigger, gravel pit, gravelweed, graven image, graver, graverobber, graves, graves' disease, graveyard shift, graveyard watch, landgrave, margrave, palgrave, palsgrave, pelargonium graveolens, pit-run gravel, polanisia graveolens, robert graves, robert ranke graves, ruta graveolens
Example:
 1. The boy dug a grave for his dog that had died.
 2. The boy dug a grave for his dead pet.
 3. The judge was grave and forbidding.
 4. Some Americans have grave debts.
 5. The atomic bomb is a grave threat to mankind.
 6. They set up a tombstone over the grave overlooking the harbor.
 7. The international situation is becoming grave.
 8. We visited our fathers grave.
 9. I hesitated to leave his grave.
 10. I visited my fathers grave.
 11. He is digging his own grave.
 12. There will be grave decisions to be made.
 13. The president has grave responsibilities.
 14. If he keeps drifting aimlessly, his late father will turn over in his grave.
 15. She looked on his decision as a grave mistake.
 16. His conduct is open to grave objection.
 17. He ate himself into the grave.
 18. He looked grave when told the bad news.
 19. He has one foot in the grave.
 20. He made a grave mistake.
Results found in Norwegian dictionary
norgrave
enganimals [v]: grub, grub around
utgrave [v]: excavate, dig, delve [literature], sink
spaanimals [v]: cavar
utgrave [v]: excavar, cavar
sweanimals [v]: gräva
Synonyms:
 1. base, lage uorden, romstere, rote, slurve, sluske
 2. dalke, famle, fingre, føle, grafse, gramse, klø, krafse, lirke, pelle, pille, pirke, plukke, rense, ribbe, røre, skrelle, trevle, tukle
Derived terms:begrave, begravelseshøytidelighet, framgrave, grave en tunnel gjennom, grave en tunnel under, grave fram, grave i, grave seg ned, grave om, grave opp, grave ut, gravere, gravering, gravemaskin, gullgraver, inngravere, ta opp fra graven, undergrave, utgrave, utgraver, begrave i, begravelse, begravelses-, begravelsesbyrå, begravelsesbyråagent, fotogravere, grave grøft, grave opp lik, graver, gravert, innehaver av begravelsesbyrå, inngravering, kime til begravelse, begrave seg i, grave seg ned i
Anagrams:garve
Example:
 1. Leseren spør seg uvegerlig hva de to har klart å grave frem av hittil ukjente muldvarper.
 2. Norge over våre grave blomstre som en Herrens have.
 3. Det er modig gjort å be det offentlige om kunstig åndedrett efter at industrien har brukt de siste 25 år til å grave sin egen grav, sier den anonyme talsmann i Washington.
 4. Det er svært kostbart å påvise ledningsbrudd, bl.a. fordi vi er henvist til å grave opp gatene dersom det foreligger mistanke om lekkasje.
 5. Det riktige ville naturligvis ha vært at vi bygget store gangbare kulverter hvor vi kunne henge opp kabler og ledninger og hvor vi senere lett kan komme til med reparasjoner og utvidelser uten å behøve å grave.
 6. Det vil da forhåpentlig gå mange år før vi igjen er nødt til å grave opp noen av gatene, sier Beichmann.
 7. Du kan grave opp et par tusen stykker på et område på trefire mål, sier Victoriazoologen Mark Holmes.
 8. Efter fredsbevegelsens nederlag i debatten om utplassering av raketter i Europa er det nå på tide å grave dypere.
 9. Idag skal vi spyle ut resten av ledningene og grave opp de tre siste bensintankene, sier stasjonsholder Odd Vaagen i Berkåk til Aftenposten.
 10. Ja, på Østlandet er det iår særlig hardpakket sne og det er optimistisk å tro at en kan grave seg hule uten snespade.
 11. Jeg vil råde folk til å grave seg en lun grop og bli sittende der, sier Karin Steenstrup på Gol.
 12. På lengre sikt representerer imidlertid investeringen besparelser, man slipper å grave opp gatene når reparasjoner er påkrevet, fremholder kommunens representanter.
 13. Selv om årsaken til lidelsen er av psykologisk art, og kanskje også ligger langt tilbake i tid, er det ikke alltid det nytter å grave i fortiden.
 14. Sveitsiske journalister er i ferd med å grave en grav for sveitsisk fotball.
 15. Vi begynte å grave igår, men bakken er hard og det er nesten 20 meter å grave opp, sier informasjonsleder Morten Berner i Oslo Teledistrikt.
 16. Vi er tilsynelatende i ferd med å grave oss tvers gjennom kloden i retning det amerikanske kontinentet, uttalte Olav Thon da han innledet Hotel Bristols sydamerikanske dager forleden.
 17. Vi hadde et internasjonalt team til å grave de norrøne tuftene, med Anne Stine som ansvarlig leder, sier Helge Ingstad.
 18. Vi har planer om å grave oss ned under havflaten og lage vinduer slik at man kan se undervannslivet utenfor Drøbak, sier Tom Kristiansen.
 19. Vi måtte grave i egne lommebøker, sa stevneleder og formann i Oslo Boksekrets, Knut Karlsen, som neste søndag arrangerer bykamp mot Helsingør.
 20. Å få så fine roser krever at man er villig til å grave i jorden.
 21. Alltid tidlig opp og så var det å ligge der og grave centimeter for centimeter av tuftene, i gufset fra en isfylt Labradorstrøm og i stadig stikkende tåke.
 22. Antallet drepte ventes å stige efterhvert som redningsmannskapene klarer å grave seg ned i restene av bydelen.
 23. Arkeologene begynner å grave der igjen i juni.
 24. Arkeologer begynte da å grave, men det meste av arbeidene ble utført i 1960årene.
 25. Arkeologer fra Historisk Museum er kommet til Haramsøy på Sunnmøre for å grave efter steinalder minner på tomten til det nye samfunnshuset.
 26. Avdelingene vil dermed hverken få lik bevæbning eller organisasjon, og for noen blir det trolig nødvendig å grave seg ned for å føre forsvarsstrid fra faste punkter med de svakheter en slik løsning innebærer.
 27. Begynn å grave høyt oppe i skavlen, slik at taktykkelsen blir ca. 30 cm.
 28. Bena var korte, men kraftige, spesielt de bakre som formodentlig ble brukt til å grave frem røtter og annet spiselig fra bakken.
 29. Bjørnen kan også grave nye jordhi, som aldri blir funnet.
 30. Blant magnolia, aprikostrær, hortensia og et vell av roser og sjeldne planter fant vi også ektemannen Johannes, pensjonert rådmann og advokat, i gang med å grave i jorden.
Results found in Spanish dictionary
spagrave
engestado [a]: serious, precarious, distressing
daño [a]: serious
peligro [a]: acute, critical
situation [a]: acute, critical
grado [a]: deep, grave, serious
serio [a]: nasty, severe
music [a]: deep, low
solemne [a]: dignified, stately, solemn
norestado [a]: alvorlig, usikker
daño [a]: alvorlig
peligro [a]: akutt
situation [a]: akutt, kritisk
grado [a]: alvorlig, grav, sterk storm
serio [a]: sterk storm, ekkelt problem
music [a]: dyp, dyp
solemne [a]: verdig, opphøyd, fornem, staslig
sweestado [a]: allvarlig, osäker
daño [a]: allvarlig
peligro [a]: akut
situation [a]: akut, kritisk
grado [a]: allvarlig, grav, svår
serio [a]: svår, elakartad
music [a]: djup, dov
solemne [a]: värdig, upphöjd, förnäm, ståtlig
Synonyms:
 1. envarado, estirado, circunspecto
 2. bajo, llano
 3. difícil, peligroso, dificultoso, arduo, espinoso, molesto
 4. enfermo, moribundo, agonizante
 5. formal, reservado, tranquilo, severo, serio, circunspecto, profundo, solemne
 6. importante, trascendental
 7. oneroso, pesado
 8. juicioso, prudente, cuerdo, reflexivo, sensato
Derived terms:centro de gravedad, gravedad, gravedad específica, gravemente, más grave, teoría de gravedad, fuerza de la gravedad
Anagrams:verga
Example:
 1. ¿Es grave?
 2. El incremento de la delincuencia juvenil es un problema grave.
 3. Cometí un grave error.
 4. Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueron delictivos según el Derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito.
 5. Ella cometió un grave error.
 6. La situación es cada vez más grave.
 7. No es nada grave.
 8. La gente piensa que no es grave bajar de peso rápidamente.
 9. Esto es grave.
 10. No te pongas así. No es tan grave como parece.
 11. Cometí un grave error al elegir a mi esposa.
 12. Él cometió un grave error.
 13. Afortunadamente, el fuego fue apagado antes de que fuera demasiado grave.
 14. Esta quemadura no es tan grave.
 15. El niño luchaba contra una grave enfermedad.
 16. Interferir en un funeral es una grave falta de respeto.
 17. ¿Jamás has tenido una enfermedad grave?
 18. No es un problema tan grave. Te preocupas demasiado.
 19. No es un problema tan grave. Usted se preocupa demasiado.
 20. ¿Alguna vez has tenido alguna enfermedad grave?
Similar words:
enggrace
enggrade
enggrape
enggrate
enggravel
enggraven
enggravy
Your last searches:
 1. grave


Grave was recognized as a Norwegian verb

Infinitive: (Å) grave
Gerundio: gravende
Past participle: gravd
Indikative
1. Present
 • jeg
  graver
 • du
  graver
 • han
  graver
 • vi
  graver
 • dere
  graver
 • de
  graver
8. Perfect
 • jeg
  har gravd
 • du
  har gravd
 • han
  har gravd
 • vi
  har gravd
 • dere
  har gravd
 • de
  har gravd
2. Imperfect
 • jeg
  grov
 • du
  grov
 • han
  grov
 • vi
  grov
 • dere
  grov
 • de
  grov
9. Pluperfect indic. or Past perfect
 • jeg
  hadde gravd
 • du
  hadde gravd
 • han
  hadde gravd
 • vi
  hadde gravd
 • dere
  hadde gravd
 • de
  hadde gravd
4a. Future
 • jeg
  vil/skal grave
 • du
  vil/skal grave
 • han
  vil/skal grave
 • vi
  vil/skal grave
 • dere
  vil/skal grave
 • de
  vil/skal grave
11a. Future perfect or future anterior
 • jeg
  vil/skal ha gravd
 • du
  vil/skal ha gravd
 • han
  vil/skal ha gravd
 • vi
  vil/skal ha gravd
 • dere
  vil/skal ha gravd
 • de
  vil/skal ha gravd
Conditional
5. Conditional present
 • jeg
  ville/skulle grave
 • du
  ville/skulle grave
 • han
  ville/skulle grave
 • vi
  ville/skulle grave
 • dere
  ville/skulle grave
 • de
  ville/skulle grave
12. Conditional perfect
 • jeg
  ville/skulle ha gravd
 • du
  ville/skulle ha gravd
 • han
  ville/skulle ha gravd
 • vi
  ville/skulle ha gravd
 • dere
  ville/skulle ha gravd
 • de
  ville/skulle ha gravd
Imperative
Affirmative
 • du
  grav!
 • vi
  La oss grave!
 • dere
  grav!
Negative
 • du
  ikke grav! (grav ikke)!
 • dere
  ikke grav! (grav ikke)!

Last searches

# NAL Term
1 Flag sørøst vind
2 Flag leserinne
3 Flag chef
4 Flag metafor
5 Flag stiga
6 Flag skjema
7 Flag infect with
8 Flag surfing
9 Flag mito
10 Flag andrahandsköp
11 Flag mulle
12 Flag sekel
13 Flag lokalbedøve
14 Flag var vänlig och
15 Flag debility
16 Flag la noen vente
17 Flag de buen gusto
18 Flag tomar

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 131 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 283 0 2022-10-17 23:14:50
röja 931 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2113 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 7321 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 1885 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2471 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5392 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6212 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 6702 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2022 - Page generated in 0.1980 - seconds.

mobiltelefon