logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for grevling:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norgrevling
engzoology [n]: badger
spazoology [n]: tejón [m]
swezoology [n]: grävling
Wiki:Grevling (Meles meles) er et kraftig bygd mårdyr som er utbredt over hele Eurasia. Den norske bestanden er økende, og nordligste kjente hi er funnet i Mo i Rana. På Sørlandet, hvor den er mest tallrik, går den også under betegnelsen svintoks og svinsokse.
Example:
 1. Jeg ble ikke så lite forferdet da hunden min og jeg plutselig stod ansikt til ansikt med en grevling i Suhms gate på Majorstuen nylig, forteller Liv Nilsson, som bor i Suhms gate 18.
 2. Ekteparet trodde det var en mink som var gått i fellen de hadde satt i kjelleren, men til sin store forbauselse oppdaget de en fullvoksen grevling som satt fast i minkfellen, forteller Kåre Lie til Fremtiden.
 3. En grevling kom løpende fra garasjene ved Marienlyst og forsvant under noen biler som sto parkert i Suhms gate.
 4. For å bruke større og kraftige redskaper til fangst av rev, grevling og gaupe, må man være fylt 16 år.
 5. Grevling har vi ikke sett på årevis.
 6. Han forteller ivrig om grevling, elg, hare og rådyr som ferdes over og langs veiene.
 7. Hårbørsten Plast, nylon eller ekte grevling dyre naturbusten på en rekke hårbørster som ligger i øverste prisklasse i øverste hylle i parfymeriene, kan du bare glemme.
 8. Kona hentet en høygaffel, og da hun kom med gaffelen dukket det opp enda en grevling, men den klarte å unnslippe.
 9. Men Diva er også en meget tøff hund når det gjelder, og det er få som slår den på hiprøver når den går til angrep på rev og grevling.
 10. Og når 16åringer skal slippes løs på rev, grevling og gaupe med sine fangstredskaper, må man lete med lys og lykte efter direktoratets eventuelle ansvarsfølelse.
 11. Jeg kan nok tenke meg at en grevling kunne ha lyst på en katt, men jeg tror ikke katten ville være helt enig, humrer konservator Jørgen A. Pedersen på Zoologisk museum når vi forhører oss om grevlingers syn på katter som føde.
 12. Man bør ikke tråkke sin nabo på tærne, særlig hvis naboen er en grevling.
 13. Men i de strøk hvor det er mye grevling har folk observert basketak mellom grevling og husdyr ?
 14. Bestemor grevling forespeiler lille Grynt en fremtid som uteligger på Østbanen, hvis han ikke skifter livsstil.
 15. Både rev og grevling synes å ha høy evne til å klare seg i menneskelig virksomhet.
 16. Da Myrsveen kom bort i melsiloen forleden dag, bykset plutselig en grevling ut og rett på ham.
 17. Det er forresten velkjent at grevling kan lagre mat og sove i forlatte bjørnehi.
 18. Det er sjelden at grevling går til angrep på mennesker, skriver Østlendingen.
 19. En bilist bråstoppet for å redde en grevling som krysset Europaveien i Oslo igår morges, og det førte til en kjedekollisjon der fire biler ble innblandet.
 20. Forleden dag oppdaget hun en stor, lysebrun grevling i haven, og hun vil nødig at katten skal ende sine dager som delikatesse for en glupsk grevling.
 21. Fåvangbonden Øyvind Myrsveen har ingen grevling i taket slik som Knutsen og Ludvigsen, derimot har han en i melsiloen, eller rettere sagt hadde.
 22. Jeg har ikke hørt om noe tilfelle der en grevling har drept eller spist en katt.
 23. Kan lorten stamme fra en grevling som ville uttrykke sin mening om eiendommelige, for ikke å si utrolig naive former for viltforskning ?
 24. Men til trøst for engstelige sjeler - ennå har ikke Helserådets kontor for natur og miljøvern mottatt opplysninger om Oslofolk som er blitt av grevling.
 25. Problemet er imidlertid at nå er et fint leveområde for grevling ledig og som oftest innvandrer en ny grevling fra et naboområde hvor det er større konkurranse om maten.
Similar words:
swegremling
norgraving
enggrowling
enggruelling
swegruvlig
swegrävling
enggrueling
Your last searches:
 1. grevlingLast searches

# NAL Term
1 Flag veltepetter
2 Flag por equivocación
3 Flag vol-au-vent
4 Flag oskriven lag
5 Flag auke
6 Flag substitution
7 Flag maravillar
8 Flag slags ting som er avskaffet
9 Flag dådyr
10 Flag vask
11 Flag peligrosamente
12 Flag nasjonalist
13 Flag leirkar
14 Flag göra framsteg
15 Flag foolish
16 Flag extinction
17 Flag si fuera solicitado
18 Flag too

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Poder 2450 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 2972 1 2019-05-08 08:58:36
"Broken record" på norsk 3236 1 2019-05-08 08:59:51
Chokladboll synonym 2646 0 2019-03-01 14:17:40
Klubb 3248 0 2018-11-26 10:44:30
"Strekke seg langt" på engelsk? 5255 4 2019-01-21 15:14:56
Guisos 3256 0 2018-09-06 13:21:53
scissors 3825 1 2019-01-22 15:25:43
retired / pensjonist 6435 2 2019-10-16 14:50:03
"Een open deur intrappen" 5946 0 2017-05-29 14:15:12

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2020 - Page generated in 0.1852 - seconds.

mobiltelefon