logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for grunn:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norgrunn
engvann [a]: shallow
general [n]: groundwork, rudiments
flod [n]: shallows
general [n]: warrant [formal]
building [n]: foundations
anledning [n]: reason, cause, grounds
spavann [a]: poco profundo
general [n]: fundamento [m], base [f], rudimentos [mp]
flod [n]: bajos [mp]
general [n]: garantía [f]
byggning [n]: cimientos [mp]
anledning [n]: razón [f], causa [f], motivo [m]
swevann [a]: grund
Synonyms:
 1. aksiom, anlegg, antakelse, bakgrunn, basis, betingelse, forutsetning, grunnlag, grunnsetning, krav, kvalifikasjon, nødvendighet, postulat, premiss, skikkethet, utgangspunkt, vilkår
 2. areal, bakke, , eng, felt, grønnsvær, jorde, land, lende, mark, område, terreng, vang, voll, åker
 3. argument, argumentasjon, begrunnelse, erklæring, forklaring, forsvar, motivering, påstand, redegjørelse, resonnement, støtte
 4. bærebjelke, fot, fotstykke, fundament, grunnflate, grunnlinje, grunnmur, grunnplan, grunnvoll, hjørnestein, hovedbestanddel, hovedsak, plattform, postament, sokkel, stativ, stillas, støttepunkt, underbygning, underlag, understell
Derived terms:avgangseksamen fra grunnskolen, avgrunn, bakgrunn, begrunne, begrunnende, berggrunn, bli innstilt på grunn av regn, forgrunn, gå på grunn, grogrunn, grunn-, grunne, grunne seg på, grunnende, grunntrekk, grunnfarge, grunnidé, grunnkunnskaper, grunnleggende, grunnløs, grunnregel, grunnriss, grunnsats, grunnskole, grunnskolens lavere klasser, grunntall, grunntanke, grunntone, grunnlag, grunnvann, i grunn og bunn, i grunnen, logisk grunn, med god grunn, ugrunnet, uutgrunnelig, uutgrunnelighet, grunn, grunn av, grunn av det, tre i bakgrunnen, velbegrunnet, være grunnlagt på, grunnfeste, grunngi, grunnlegge, grunnsette, grunnstøte, utgrunne, avgrunns-, [Show less / more]
Example:
 1. Av en eller annen grunn virket ikke mikrofonen tidligere.
 2. Hva slags grunn ga han for å være så sen?
 3. grunn av tung snø, ankom flyet fra Beijing 20 minutter for sent.
 4. Vi får ikke sove på grunn av bråket.
 5. grunn av oversvømmelsen ble det en dårlig rishøst.
 6. Det er en annen grunn, er det ikke? Vel, hvordan klarte jeg meg? Jeg vedder på at jeg traff blink.
 7. grunn av snøen har togtrafikken blitt avbrutt.
 8. Jeg kunne ikke gå ut på grunn av det dårlige været.
 9. De må ha mislykket på grunn av manglende entusiasme.
 10. Jeg kunne ikke dra til skolen på grunn av sykdom.
 11. grunn av stormen i Afrika døde mange mennesker.
 12. Hvorfor jeg skriver dette? Fordi den russiske nasjonen er i en svært farlig situasjon, på alle måter. Av denne grunn er det nødvendig å finne et kompromiss mellom tilhengerne av ulike ideologiske overbevisninger.
 13. Vi måtte lukke vinduet på grunn av myggene.
 14. Tom blir borte i dag på grunn av forkjølelse.
 15. grunn av feiltrening holdt Yehudin Menuhin i 30 år feil på fiolinen og fikk skader av det.
 16. Jeg vil heller si, det er ingen grunn, men et påskudd.
 17. Hele området er avsperret på grunn av en politietterforskning.
 18. Et svensk sykehus greide ikke å redde en jente med hjerneskade etter vannpoker. Hun hadde drukket seks liter vann på kort tid. Hjernen svulmet opp på grunn av den unormalt store vannmengden i kroppen, og hjernestrukturer ble ødelagt av presset mot hodeskallen, som ikke kan utvide seg.
 19. Vi ble to timer sen på grunn av en ulykke.
 20. Han kom ikke i tide på grunn av en trafikkulykke.
Similar words:
enggrunt
norgrann
norgrunn-
norgrunne
swegrann
swegrund
swegrunna
Your last searches:
 1. grunnLast searches

# NAL Term
1 Flag Dem
2 Flag anglicano
3 Flag radiell
4 Flag migrän
5 Flag ufølsomt
6 Flag mandat
7 Flag defiance
8 Flag por completo
9 Flag lyckönskning
10 Flag utspädning
11 Flag emanere fra
12 Flag leselig
13 Flag datterselskap
14 Flag amaze
15 Flag lägg av
16 Flag vokalist
17 Flag samla sig bakom
18 Flag eksposisjon

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 421 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 574 0 2022-10-17 23:14:50
röja 1219 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2473 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 7956 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 2196 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2784 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5716 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6531 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 7038 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Page generated in 0.2388 - seconds.

mobiltelefon