logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for grunnfag:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary

Note! This translation have been automatically translated and is waiting to be aproved by a human translator.

norgrunnfag
enggeneral [?]: foundation
spageneral [?]: fundación
swegeneral [?]: stiftelse
Synonyms:akademisk grad, bachelor, bachelorgrad, cand. mag. (m.fl.), doktorgrad, dr. philos., embedseksamen, hovedfag, høyere utdanning, høyskoleutdannelse, ingeniør, kandidatgrad, lic. jur. (m.fl.), lisensiatgrad, mag. art., mag. scient., magister, magistergrad, master, mastergrad, mellomfag, sivilingeniør, universitetsgrad, universitetsutdannelse, yrkesutdannelse
Wiki:Grunnfag er en betegnelse som er brukt om et studiefag hvis eksamen gir 20 vekttall (60 studiepoeng) , tilsvarende en årsenhet. Derfra kan en kandidat fortsette med 10 vekttall (30 studiepoeng), ett semester i samme fag, for å få mellomfag. To grunnfag innen samme fag er ett storfag, (f.eks. 1. og 2. avdeling jus).
Example:
 1. BI ønsker å være aktivt med i eksporten av utdannelse til uland, vi ønsker å bygge opp grunnfag og mellomfag i bedriftsøkonomi, etablere et program som fører frem til doktorgrad innen økonomisk / administrative fagområder og etablere nye spesialiseringsretninger.
 2. Man kan også tilegne seg viktige kunnskaper utenfor universitetene, mener Magnor, som opplyser at hans bakgrunn er grunnfag i tillegg til yrkeserfaring.
 3. Da jeg var i Morgenbladet, tok jeg første avdeling jus - og i Sjøfarten ble det grunnfag og mellomfag i statsvidenskap.
 4. De har gjennomgått grunnfag og ettårig mellomfagstillegg i idrett som et sammenhengende toårs studium og har nå fire års plikttjeneste foran seg.
 5. Den er idag en del av universitetssystemet, studentene kan ta grunnfag, mellomfag og / eller hovedfag, og få adjunkt eller lektorkompetanse ved å kombinere idrett med andre fag.
 6. Det ble fullført 4534 grunnfag, 2246 mellomfag og 5668 examen philosophicum i studieåret 1982 / 83, en nedgang på mellom 4 og 8 prosent i forhold til foregående studieår for alle grupper.
 7. Dette studiet er godkjent som et grunnfag, og kan ved siden av andre universitets eller høyskoleutdannelser benyttes i en cand.mag.grad.
 8. Efter å ha gått lærerskolen og tatt flere grunnfag, ble han lærer i framhaldsskolen, undervisningsleder i Sjøforsvaret, lærer og rådgiver i ungdomsskolen og styrer ved Bremnes ungdomsskole, en stilling han har hatt siden 1965.
 9. For øyeblikket har Universitetet to studenter på grunnfag og en på mellomfag i russisk.
 10. Gjennomført studium teller som et grunnfag ved universitetene.
 11. Grunnfag statsvidenskap og sosiologi.
 12. Han tok lærerskolen i hjembyen og senere engelsk grunnfag og grunnfag i pedagogikk.
 13. Har nettopp tatt massekommunikasjon som grunnfag - i november - fint da å havne i kinostyret i Oslo.
 14. Hun har grunnfag i idrett fra Elverum lærerhøyskole og mellomfag i idrettsbiologi fra Idrettshøyskolen.
 15. Hun har nå også tatt grunnfag i jus og eksamen i kvinnerett.
 16. I Tromsø har et utvalg arbeidet med planer for jus grunnfag som kan utvikles til fullt embedsstudium.
 17. I en fagkombinasjon på Universitetet kan man for eksempel, ved nøye vurdering av bakgrunnen, få fritak for et grunnfag.
 18. I løpet av en periode på to år vil de ta grunnfag i kristendom.
 19. IFM, som står for Institutt for markedsføring, tilbyr fra førav et diplomstudium i markedsføring som har status av grunnfag i høyskole og universitetssystemet.
 20. Jeg hadde også statsvitenskap grunnfag før jeg begynte.
 21. Minstekravet til en norsklærer i de andre yrkesfaglige studieretninger blir grunnfag, dvs. ett års fagutdannelse og pedagogisk utdannelse.
 22. Tromsø Universitet får 80 plasser - 40 til jus grunnfag og 40 til datafag - og fire nye stillinger.
 23. Universitetet i Tromsø, som har vært preget av stagnasjon gjennom flere år, får nå øket sin kapasitet med en solid vekst i antall studenter, takket være de styrkingstiltak som er planlagt for jus grunnfag, datafag og offentlig administrasjon.
 24. Ca. 100 studenter tar massekommunikasjon som fag pr. år, foreløbig som grunnfag, men det vil bli utvidet også til mellomfag og hovedfag, sier hun.
 25. Pensum i historie grunnfag ?
 26. Russisk hovedfag var barnemat mot finsk grunnfag, forteller fru Hustad, som er ett år yngre enn århundret.
 27. Bibelskolen i Staffenfedts gate kan fra iår av tilby sine studenter på den toårige bibel og tjenstelinjen offentlig eksamen tilsvarende et grunnfag i kristendomskunnskap.
 28. Dermed kan de få mer enn bare grunnfag, som ble studietilbud ifjor.
 29. Det høye studenttallet ved psykologi grunnfag i Bergen må føre til at kontakten mellom lærerne og studentene og studentene imellom blir dårligere enn ved et lærersted med få studenter.
Similar words:
norgrunnlag
swegrunna
norgrunnfarge
norgrunnfast
swegrundlag
swegrunddrag
swegrunka
Your last searches:
 1. grunnfagLast searches

# NAL Term
1 Flag ha utbyte av
2 Flag behavior
3 Flag washer
4 Flag cupboard
5 Flag Nile
6 Flag tenderly
7 Flag leggy
8 Flag propp
9 Flag føre videre
10 Flag trata
11 Flag prasle
12 Flag dog biscuit
13 Flag dels
14 Flag vannkopper
15 Flag panthaver
16 Flag medialt lagd kvinna
17 Flag rude
18 Flag servidumbre

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Poder 735 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 801 1 2019-05-08 08:58:36
"Broken record" på norsk 1038 1 2019-05-08 08:59:51
Chokladboll synonym 957 0 2019-03-01 14:17:40
Klubb 1543 0 2018-11-26 10:44:30
"Strekke seg langt" på engelsk? 2553 4 2019-01-21 15:14:56
Guisos 1621 0 2018-09-06 13:21:53
scissors 1823 1 2019-01-22 15:25:43
retired / pensjonist 4040 2 2019-10-16 14:50:03
"Een open deur intrappen" 4344 0 2017-05-29 14:15:12

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2019 - Page generated in 0.1800 - seconds.

mobiltelefon