logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for grunnleggelse:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary

Note! This translation have been automatically translated and is waiting to be aproved by a human translator.

norgrunnleggelse
enggeneral [?]: foundation
spageneral [?]: fundación
swegeneral [?]: stiftelse
Synonyms:avspark, barndom, begynnelse, debut, førstning, genesis, ilddåp, innføring, innledning, intro, introduksjon, kilde, opphav, opprettelse, opprinnelse, oppstart, opptakt, skapelse, spire, start, startskudd, utgangsposisjon, utgangspunkt, utspring, åpning
Example:
  1. Aftenposten bringer idag utdrag av kapitlet om Emil Stangs særdeles viktige rolle under Høyres grunnleggelse.
  2. At dette ble valgt som fisketorv, hadde nok sin årsak i at helt fra byens grunnleggelse, hadde strøket omkring Søndre brygge vært stedet der byens borgere kunne kjøpe fersk fisk, og fiskehandelene gjorde også sikkert sitt til at dette området ble et senter for lokalhandel og lokaltrafikk på fjorden.
  3. Bransjens produktspekter er blitt stadig større i tiårene siden forbundets grunnleggelse.
  4. De høytflyvende panafrikanske ideer som gjorde seg gjeldende ved organisasjonens grunnleggelse, forsvant raskt og har aldri siden dukket opp igjen.
  5. I 1622 ville man utgi en stasmynt som skulle minne om byens stolte grunnleggelse langt bak i oldtiden en gang.
  6. Onsdag og torsdag denne uken bragte vi utdrag som handlet om Emil Stangs æra under Høyres grunnleggelse og om Hambro og hans kritikere.
  7. Vi er med helt fra bedriftens grunnleggelse, som en slags fødselshjelpere.
  8. Allerede ved byens grunnleggelse i 1703 beordret tsaren at flere blåserensembler og orkestre skulle opprettes innenfor Petersburggarnisonen.
  9. Under en slik vinkel kan den brutale Qinkeisers grunnleggelse av nasjonen bli en sekundær hendelse.
Similar words:
norgrunnleggende
norgrunnlegge
norgrunnlegger
norgrunnregel
norgruslegge
swegrundregel
Your last searches:
  1. grunnleggelseLast searches

# NAL Term
1 Flag sprade
2 Flag nada
3 Flag reservation
4 Flag living thing
5 Flag flytta
6 Flag disobliging
7 Flag wash
8 Flag boarding school
9 Flag desembragado
10 Flag läsa
11 Flag tarpan
12 Flag doja
13 Flag East
14 Flag takk så mye
15 Flag correlativo
16 Flag frukostbröd
17 Flag kröning
18 Flag kjøretur

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 166 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 3052 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 3798 1 2019-05-08 08:58:36
"Broken record" på norsk 3984 1 2019-05-08 08:59:51
Chokladboll synonym 3248 0 2019-03-01 14:17:40
Klubb 3828 0 2018-11-26 10:44:30
"Strekke seg langt" på engelsk? 6256 4 2019-01-21 15:14:56
Guisos 3825 0 2018-09-06 13:21:53
scissors 4492 1 2019-01-22 15:25:43
retired / pensjonist 7152 2 2019-10-16 14:50:03

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2020 - Page generated in 0.1740 - seconds.

mobiltelefon