logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for grunnleggende kunnskaper:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary

Note! This translation have been automatically translated and is waiting to be aproved by a human translator.

norgrunnleggende kunnskaper
enggeneral [?]: basic knowledge
spageneral [?]: conocimientos básicos
swegeneral [?]: grundläggande kunskaper
Example:
  1. Demokratiet er basert på at hvert enkelt menneske har grunnleggende kunnskaper om det samfunnet de lever i.
  2. De kjente ikke til hverandre og det ser heller ikke ut til at forsøkene var fundamentert på noen grunnleggende kunnskaper i fysikk og kjemi.
  3. Han oppfordret partimedlemmene til å bevæpne seg med grunnleggende kunnskaper i marxistleninisme.
  4. Hovedvekten må legges på å gi dem de grunnleggende kunnskaper og satse spesielt på de beste på hvert undervisningstrinn.
  5. Selv om det nå er mulig å drive handel uten spesielt handelsbrev, må sigøynerne selvfølgelig ha grunnleggende kunnskaper i elementær regnskapsførsel, fakturering og sprog for å kunne drive sin handel på lovlig vis.
  6. Erkjennelsen av at humanister forvalter grunnleggende kunnskaper av bwetydning for utviklingen av datateknologi, er ny.
  7. Jeg begynte i reklamebransjen, og fikk grunnleggende kunnskaper mens jeg arbeidet som tegner og fotograf.
  8. Forklaringen er at bergarter under Barentshavet ansees som sammenlignbare med Svalbards bergarter, og at det koster mindre å samle grunnleggende kunnskaper ved forsøksvis aktivitet på Svalbards fastland enn gjennom tilsvarende aktivitet til havs.
  9. Men det viktige er at en mester både skal være ajour på det faglige plan og ha grunnleggende kunnskaper i de merkantile fag som er nevnt.
Your last searches:
  1. grunnleggende kunnskaperLast searches

# NAL Term
1 Flag tratar
2 Flag behandle
3 Flag føre med seg
4 Flag waiter
5 Flag consulto
6 Flag avse
7 Flag doblar
8 Flag ammonia
9 Flag payment
10 Flag salut
11 Flag påhopp
12 Flag ordenamiento
13 Flag der nede
14 Flag legge opp
15 Flag virksomhet
16 Flag kulvert
17 Flag mitt emot
18 Flag raft

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Poder 1945 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 2332 1 2019-05-08 08:58:36
"Broken record" på norsk 2621 1 2019-05-08 08:59:51
Chokladboll synonym 2146 0 2019-03-01 14:17:40
Klubb 2761 0 2018-11-26 10:44:30
"Strekke seg langt" på engelsk? 4464 4 2019-01-21 15:14:56
Guisos 2787 0 2018-09-06 13:21:53
scissors 3264 1 2019-01-22 15:25:43
retired / pensjonist 5862 2 2019-10-16 14:50:03
"Een open deur intrappen" 5480 0 2017-05-29 14:15:12

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2020 - Page generated in 0.1743 - seconds.

mobiltelefon