logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for gruppe:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norgruppe
enggeneral [n]: cluster
samling [n]: clump, bunch
folk [n]: group, party, troop, batch, bunch, gathering, bevy
linguistics [n]: cluster
millitærisk [n]: squad
hop [n]: covey, small group
spageneral [n]: grupo [m]
samling [n]: mata [f], grupo [m]
folk [n]: grupo [m], tropel [m], conjunto [m], cuadrilla [f]
linguistics [n]: grupo [m]
millitærisk [n]: pelotón [m], brigada [f]
hop [n]: grupo [m], comitiva [f]
swegeneral [n]: grupp
Synonyms:
  1. avdeling, bande, flokk, fraksjon, friskare, følge, gerilja, gjeng, hale, haleheng, hjord, hop, horde, horg, hurv, hær, hærskare, junta, kleresi, klikk, lag, populasjon, seksjon, sverm, utvalg
  2. bevegelse, broderskap, brorskap, fellesskap, forbund, forening, klubb, krets, laug, losje, orden, organisasjon, parti, samband, sammenslutning, sekt, sirkel
  3. egenskap, holdbarhet, inndeling, karakter, klasse, kvalitet, modenhet, nivå, rang, slag, sortering, stand, standard, type, utholdenhet, varighet, verdi
  4. familie, folk, klan, nasjon, rase, slekt, stamme, ætt
  5. forsamling, forum, komite, konferanse, kongress, konklave, konsil, konvent, konventikkel, møte, rendezvous, råd, samling, sammenkomst, seanse, sesjon, stevne, stevnemøte, storting, synode, tête-à-tête, ting, treff
Derived terms:aldersgruppe, arebeide i gruppe, sette sammen en gruppe, blodgruppe, folkegruppe, folkegruppe-, gjøre gruppearbeid, gruppere, gruppere seg, gruppering, gruppeterapi, omgruppere, partigruppe, påtrykksgruppe, popgruppe, rockegruppe, utbrytergruppe, dele opp en gruppe, gruppemøte, målgruppe, nyhetsgruppe, produktgruppe, velgergruppe, øygruppe, yrkesgruppe, musikkgruppe, gruppeinndeling, gruppearbeid, interessegruppe
Wiki:En gruppe er en samling av personer eller ting. Ordet har dessuten flere mer spesifikke betydninger som er avledet av denne grunnbetydningen: - Gruppe (biologi) - Gruppe (matematikk) - Gruppe (psykologi) - Gruppe (kjemi).
Example:
  1. Japanere liker å reise i gruppe.
  2. Danmarks nest største religiøse gruppe er muslimene, som med 210 000 personer utgjør 3,7 % av befolkningen.
  3. En gruppe av amerikanske arkitekter, produktdesignere, ingeniører og forskere har utarbeidet de syv prinsippene for universell utforming.
  4. Presidenten ble konfrontert med vanskelige spørsmål av en gruppe journaliststudenter.
Similar words:
swegrupp
enggrape
enggripe
enggrope
enggroupie
enggrudge
enggrumpy
Your last searches:
  1. gruppeLast searches

# NAL Term
1 Flag corcovado
2 Flag ama de cría
3 Flag ukorrigert
4 Flag fremholde
5 Flag usikkerhet
6 Flag sensurering
7 Flag dømt mann
8 Flag pronomen
9 Flag göra bitter
10 Flag sammensette
11 Flag kärleksförbindelse
12 Flag eloquent
13 Flag gratification
14 Flag uttryckslös
15 Flag forcejear
16 Flag esa
17 Flag brasiliansk
18 Flag fell

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 846 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 969 0 2022-10-17 23:14:50
röja 1619 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2937 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 8912 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 2610 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 3199 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 6125 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6939 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 7519 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Page generated in 0.2467 - seconds.

mobiltelefon