logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for gruppe:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norgruppe
enggeneral [n]: cluster
samling [n]: clump, bunch
folk [n]: group, party, troop, batch, bunch, gathering, bevy
linguistics [n]: cluster
millitærisk [n]: squad
hop [n]: covey, small group
spageneral [n]: grupo [m]
samling [n]: mata [f], grupo [m]
folk [n]: grupo [m], tropel [m], conjunto [m], cuadrilla [f]
linguistics [n]: grupo [m]
millitærisk [n]: pelotón [m], brigada [f]
hop [n]: grupo [m], comitiva [f]
swegeneral [n]: grupp
Synonyms:
  1. avdeling, bande, flokk, fraksjon, friskare, følge, gerilja, gjeng, hale, haleheng, hjord, hop, horde, horg, hurv, hær, hærskare, junta, kleresi, klikk, lag, populasjon, seksjon, sverm, utvalg
  2. bevegelse, broderskap, brorskap, fellesskap, forbund, forening, klubb, krets, laug, losje, orden, organisasjon, parti, samband, sammenslutning, sekt, sirkel
  3. egenskap, holdbarhet, inndeling, karakter, klasse, kvalitet, modenhet, nivå, rang, slag, sortering, stand, standard, type, utholdenhet, varighet, verdi
  4. familie, folk, klan, nasjon, rase, slekt, stamme, ætt
  5. forsamling, forum, komite, konferanse, kongress, konklave, konsil, konvent, konventikkel, møte, rendezvous, råd, samling, sammenkomst, seanse, sesjon, stevne, stevnemøte, storting, synode, tête-à-tête, ting, treff
Derived terms:aldersgruppe, arebeide i gruppe, sette sammen en gruppe, blodgruppe, folkegruppe, folkegruppe-, gjøre gruppearbeid, gruppere, gruppere seg, gruppering, gruppeterapi, omgruppere, partigruppe, påtrykksgruppe, popgruppe, rockegruppe, utbrytergruppe, dele opp en gruppe, gruppemøte, målgruppe, nyhetsgruppe, produktgruppe, velgergruppe, øygruppe, yrkesgruppe, musikkgruppe, gruppeinndeling, gruppearbeid, interessegruppe
Wiki:En gruppe er en samling av personer eller ting. Ordet har dessuten flere mer spesifikke betydninger som er avledet av denne grunnbetydningen: - Gruppe (biologi) - Gruppe (matematikk) - Gruppe (psykologi) - Gruppe (kjemi).
Example:
  1. Japanere liker å reise i gruppe.
  2. Danmarks nest største religiøse gruppe er muslimene, som med 210 000 personer utgjør 3,7 % av befolkningen.
  3. En gruppe av amerikanske arkitekter, produktdesignere, ingeniører og forskere har utarbeidet de syv prinsippene for universell utforming.
  4. Presidenten ble konfrontert med vanskelige spørsmål av en gruppe journaliststudenter.
Similar words:
swegrupp
enggrape
enggripe
enggrope
enggroupie
enggrudge
enggrumpy
Your last searches:
  1. gruppeLast searches

# NAL Term
1 Flag få ifra
2 Flag affidavit
3 Flag handlingskraftig
4 Flag regeneración
5 Flag lätting
6 Flag känneteckna
7 Flag pillo
8 Flag previous to
9 Flag sobrado
10 Flag healing
11 Flag vilka
12 Flag agobiado
13 Flag canal de mensajes
14 Flag symfoni
15 Flag enervation
16 Flag disciplinado
17 Flag audacia
18 Flag spänt

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
röja 677 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 1782 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 6783 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 1634 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2243 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5170 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 5979 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 6428 2 2021-01-13 11:58:29
Chokladboll synonym 5426 1 2021-03-09 12:04:54
Klubb 5949 0 2018-11-26 10:44:30

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2022 - Page generated in 0.1778 - seconds.

mobiltelefon