logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for gruppe:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norgruppe
enggeneral [n]: cluster
samling [n]: clump, bunch
folk [n]: group, party, troop, batch, bunch, gathering, bevy
linguistics [n]: cluster
millitærisk [n]: squad
hop [n]: covey, small group
spageneral [n]: grupo [m]
samling [n]: mata [f], grupo [m]
folk [n]: grupo [m], tropel [m], conjunto [m], cuadrilla [f]
linguistics [n]: grupo [m]
millitærisk [n]: pelotón [m], brigada [f]
hop [n]: grupo [m], comitiva [f]
swegeneral [n]: grupp
Synonyms:
  1. avdeling, bande, flokk, fraksjon, friskare, følge, gerilja, gjeng, hale, haleheng, hjord, hop, horde, horg, hurv, hær, hærskare, junta, kleresi, klikk, lag, populasjon, seksjon, sverm, utvalg
  2. bevegelse, broderskap, brorskap, fellesskap, forbund, forening, klubb, krets, laug, losje, orden, organisasjon, parti, samband, sammenslutning, sekt, sirkel
  3. egenskap, holdbarhet, inndeling, karakter, klasse, kvalitet, modenhet, nivå, rang, slag, sortering, stand, standard, type, utholdenhet, varighet, verdi
  4. familie, folk, klan, nasjon, rase, slekt, stamme, ætt
  5. forsamling, forum, komite, konferanse, kongress, konklave, konsil, konvent, konventikkel, møte, rendezvous, råd, samling, sammenkomst, seanse, sesjon, stevne, stevnemøte, storting, synode, tête-à-tête, ting, treff
Derived terms:aldersgruppe, arebeide i gruppe, sette sammen en gruppe, blodgruppe, folkegruppe, folkegruppe-, gjøre gruppearbeid, gruppere, gruppere seg, gruppering, gruppeterapi, omgruppere, partigruppe, påtrykksgruppe, popgruppe, rockegruppe, utbrytergruppe, dele opp en gruppe, gruppemøte, målgruppe, nyhetsgruppe, produktgruppe, velgergruppe, øygruppe, yrkesgruppe, musikkgruppe, gruppeinndeling, gruppearbeid, interessegruppe
Wiki:En gruppe er en samling av personer eller ting. Ordet har dessuten flere mer spesifikke betydninger som er avledet av denne grunnbetydningen: - Gruppe (biologi) - Gruppe (matematikk) - Gruppe (psykologi) - Gruppe (kjemi).
Example:
  1. Japanere liker å reise i gruppe.
  2. Danmarks nest største religiøse gruppe er muslimene, som med 210 000 personer utgjør 3,7 % av befolkningen.
  3. En gruppe av amerikanske arkitekter, produktdesignere, ingeniører og forskere har utarbeidet de syv prinsippene for universell utforming.
  4. Presidenten ble konfrontert med vanskelige spørsmål av en gruppe journaliststudenter.
Similar words:
swegrupp
enggrape
enggripe
enggrope
enggroupie
enggrudge
enggrumpy
Your last searches:
  1. gruppeLast searches

# NAL Term
1 Flag abortive
2 Flag trumfa
3 Flag locust
4 Flag din
5 Flag ta inn
6 Flag embuste
7 Flag hemsk
8 Flag cowboy
9 Flag trabajador
10 Flag entrecote
11 Flag omgivning
12 Flag caos
13 Flag veer
14 Flag script
15 Flag levande ljus
16 Flag dunkelhet
17 Flag enslig
18 Flag pirre

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
How to create a topic at easytrans.org ?? 10 0 2023-02-08 08:51:19
Gjørme e mud 287 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 444 0 2022-10-17 23:14:50
röja 1070 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2302 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 7667 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 2045 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2631 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5556 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6376 2 2021-01-11 11:20:56

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Page generated in 0.1988 - seconds.

mobiltelefon