logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for hærverk:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary

Note! This translation have been automatically translated and is waiting to be aproved by a human translator.

norhærverk
enggeneral [?]: vandalism
spageneral [?]: vandalismo
swegeneral [?]: vandalism
Synonyms:ramponering, vandalisme, ødeleggelse
Wiki:Må ikke forveksles med Hærverk (band). Hærverk eller vandalisme er en betegnelse man ofte bruker for å beskrive tilsiktet og tidvis omfattende ødeleggelse på noens eiendom utført av en eller flere personer. Skadeverk er betegnelsen brukt i straffeloven.
Example:
 1. Utsmykningen av veggene nede på perrongen må ansees som hærverk så lenge gjerningsmennene har tatt seg inn på et avstengt stasjonsområde, sier han.
 2. Betydningen av felles ansvar ved bruk av telefonkiosk for å unngå hærverk blir trukket frem.
 3. Det er lite hærverk på Vinderen skole.
 4. Har dere vært utsatt for hærverk på drivhusene ?
 5. Jeg går ikke til politiet, men hvis de som ramponerte Gjerpen kirke kommer til meg, er den hjelpen jeg kan gi viktigere enn at jeg hjelper til med å oppklare en forbrytelse, sier sogneprest Kjell Rugkåsa til Dagbladet, efter at kirken lørdag ble utsatt for hærverk.
 6. Nei, det vi har opplevd er rene pøbelstreker, hærverk og vold mot politiet.
 7. Når det gjelder de største og mest velkjente gater i byen, har vi reserveskilt som i tilfelle hærverk eller annen skade kan settes opp umiddelbart.
 8. Og inspirere til mer hærverk ?
 9. Senteret på Trosterud Tbane har i mange år vært plaget av hærverk og skriverier med rasistisk innhold på veggene.
 10. Vi har anmeldt de innsatte som deltok i ødeleggelsene for trusler og hærverk.
 11. Vi vil ikke ha dem ødelagt av hærverk !
 12. Vi vil ikke risikere at blomstene skal bli ødelagt, enten på grunn av nattekulde eller som følge av hærverk 17. mai, sier parksjefen som ikke skjønner at folk ikke kan more seg uten å ødelegge.
 13. AnneLise Bakken må forebygge mangt et hærverk fra denne unge mann.
 14. Av og til opplever vi hærverk på klubben, og da setter jeg også hardt mot hardt for å få tak i synderen.
 15. Banden har stjålet og begått hærverk for titusenvis av kroner.
 16. Barna blir lett oppfattet som støyende, som uroelementer, - som at de driver med hærverk.
 17. Beredskapen i Vadsø politidistrikt var søndag så god som null, idet begge politibilene hadde vært utsatt for hærverk.
 18. Beskyldninger om ruteknusing og hærverk som en konsekvens av våre aksjoner, faller på sin egen urimelighet.
 19. Blant annet forekommer mange knuste ruter og annet hærverk.
 20. Brannvesenet ble varslet to ganger i nattens løp om at det brant i brakken efter at en del ungdommer hadde begått hærverk der.
 21. DET dreier seg her om tyverier, naskerier og hærverk av forskjellig slag.
 22. DETTE kan umulig oppfattes som annet enn utilsminkede trusler, efter all sannsynlighet med hærverk og andre ulovligheter som neste fase i aksjonsmønsteret.
 23. De fleste ser likevel ut til å være enige om at hvis det er seriøst gjort, og ikke bare hærverk og skjellsord, så går det an.
 24. De gamle parkometre utsettes for både hærverk og tyveri og skal erstattes med elektroniske pmetre og automater.
 25. Den vennlige og gjennomtenkte oppgangen vil ikke i samme grad utsettes for hærverk som den karakterløse og likegyldige.
 26. Denne skal avvikles i løpet av et halvt år, delvis som følge av hærverk mot maskiner og bygning av to tidligere elever som begge var ruset.
 27. Derfor nøyde spanjolene seg med å gjøre stort hærverk på bilen.
 28. Dessuten forekommer hærverk ofte i forbindelse med tyveri.
 29. Dessuten ser han ikke bort fra at hærverk og innbrudd - med den følge at bensinautomatene periodevis settes ut av drift kan ha sitt å si for at publikum foretrekker stasjoner med normal betjening.
 30. Det er første gang skytevåpen har vært brukt i den 22 uker lange konflikten, men det har vært drevet hærverk på busser og annen eiendom.
Your last searches:
 1. hærverkLast searches

# NAL Term
1 Flag ovanlig
2 Flag apertura
3 Flag fysioterapeut
4 Flag allehelgensaften
5 Flag kakao
6 Flag perder
7 Flag solenoide
8 Flag wean off
9 Flag esposa
10 Flag articulate
11 Flag wide interests
12 Flag ildfast stein
13 Flag øyemed
14 Flag bli kvar
15 Flag hamstre
16 Flag trappetrinn
17 Flag reserv-
18 Flag duodenal

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Poder 1914 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 2299 1 2019-05-08 08:58:36
"Broken record" på norsk 2588 1 2019-05-08 08:59:51
Chokladboll synonym 2121 0 2019-03-01 14:17:40
Klubb 2729 0 2018-11-26 10:44:30
"Strekke seg langt" på engelsk? 4420 4 2019-01-21 15:14:56
Guisos 2752 0 2018-09-06 13:21:53
scissors 3234 1 2019-01-22 15:25:43
retired / pensjonist 5832 2 2019-10-16 14:50:03
"Een open deur intrappen" 5454 0 2017-05-29 14:15:12

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2020 - Page generated in 0.1797 - seconds.

mobiltelefon