logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

3 result(s) found for ha:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in English Dictionary
engha
norgeneral [o]: ha
spageneral [o]: ah
swegeneral [o]: ha
Synonyms:[n]: hour angle, HA, angular distance [gt]
Results found in Norwegian dictionary
norha
enggeneral [v]: have
egenskaper [v]: combine, possess
general [o]: ha
spageneral [v]: tener
egenskaper [v]: poseer, combinar
general [o]: ah
swegeneral [v]: ha
Synonyms:besitte, bestemme over, bestå av, bære, disponere, eie, ha på seg, inneha, inneholde, ligge/sitte inne med, oppta, (de) over, være utstyrt med
Example:
 1. A message for Lord Starford, please !, førte seg som om han skulle ha tilbragt det meste av sin tid på Eton eller Harrow.
 2. Agonia må da ha inneholdt andre overtoner og undertekster enn det som slippes ut nå.
 3. Annen runde, dvs. forhandlinger med kreditorene om selve Horten Verft, vil ifølge Syse ha samme opplegg som for skipsengasjementene.
 4. Anretningen til venstre er laget av solide treplater og er utmerket egnet til å ha den ferdige maten på.
 5. AntiJanteloven vil han oppfordre folk til å ha stående ved badespeilet, slik at man kan gjenta for seg selv daglig at man er et menneske av unik verdi.
 6. Arbeiderpartiet vil endre lovverket og øke det kommunale rammetilskottet til primærhelsetjenesten slik at helsepersonell kan ha avtale med kommunen eller være fastlønte, og slik at man unngår et toprissystem.
 7. At more er et edelt fag, også narren skal ha ordet lyder en av stykkets mangfoldige humoristiskorienterte utsagn.
 8. At reaksjonene dennegang ikke først rettet seg mot den russiske rakettutplasseringen som var begrunnelsen for dobbeltvedtaket i NATO, kan ha den forklaring at den skjedde gradvis og uten offentlighet er en annen av Børdes hypoteser, som samtidig er selvmotsigende.
 9. Avtalen er så bemerkelsesverdig i Sovjets favør at men heller burde snakke om en kapitulasjon enn om en avtale mellom to parter som i alle fall skulle ha en offisiell respekt for hverandre.
 10. Barbara Brøvig ville trolig ha tålt å gå på en mine hvis eksplosjonen ikke kom midtskips, mener han.
 11. Barn skal ikke ha det som sild i tønne !
 12. Barn skal ikke ha det som sild i tønne.
 13. Bibliotekene må ha adgang til å ta en avgift ved utlån av videogram, men undervisningsprogram bør lånes ut gratis.
 14. Boken fascinerte ham, eller rettere sagt den ga ham ingenting nytt, og det var nettopp det fengslende ved den. boken fortalte det som han selv ville ha sagt hvis han hadde klart å bringe orden i sine spredte tanker.
 15. Bomben ser ut til å ha vært rødmalt med en grønn ring rundt.
 16. Bonden skal ha det like godt som andre i vårt land, og det har Stortinget gjennom sin opptrappingsplan nå sørget for at de har.
 17. Breisund ble bøtelagt for å ha dumpet syv tonn reker, eller rundt 10 prosent av fangsten.
 18. Brudd på skolereglementet som skulk eller brudd som fører til refsing / bortvisning skal ikke ha innvirkning på karakteren i orden, heter det.
 19. Byen døser i en dvaletilstand som om ingenting skulle ha hendt.
 20. Bærum Arbeiderparti kan nå skilte med å ha fått en representant på Stortinget.
 21. CDUs gruppeformann i Forbundsdagen, Alfred Dregger, uttalte på et gruppemøte at en tysk deltagelse onsdag ville ha vært pinlig - der har vi intet å hente.
 22. Chemical Rubi kan ha blitt et offer for regimets offensiv mot kriminalitet.
 23. Da Departementet ikke synes å ha reagert mot de sovjetiske mottiltak, er det i Norsk Slavistforbund skapt følelse av at myndighetene godtar SovjetUnionens rett til å erklære norske slavister persona non gratae som mottrekk mot utvisning av sovjetiske diplomater i Norge.
 24. Da ville bruttonasjonalproduktet ha vært en sjettedel lavere, dersom ikke produktiviteten i resten av økonomien hadde vært 20 prosent høyere.
 25. Datasnoking kaller fagfolk det når noen klarer å trenge seg inn i et dataanlegg de ikke skulle ha adgang til.
 26. De 90 vil ha den på sine premisser.
 27. De bruker jo opp all filmen, de må ha god råd i norsk presse.
 28. De bør følgelig ha en viss avskrekkende evne til å kunne utsette sovjetisk territorium for en uakseptabel risiko...
 29. De eneste som kan ha reell innflytelse på oljeselskapenes prispolitikk er myndighetene.
 30. De folkevalgte synes å ha stått ganske maktesløse i sine forsøk på å snu den negative utviklingen.
Results found in Swedish dictionary
sweha
enggeneral [v]: have
egenskaper [v]: combine, possess
general [o]: ha
norgeneral [v]: ha
spageneral [v]: tener
egenskaper [v]: poseer, combinar
general [o]: ah
Synonyms:
 1. äga
 2. besitta
 3. hava, inneha, innehava
Similar words:
spahaz
swehav
swehan
engham
norhai
swehal
swehat
Your last searches:
 1. ha


Ha was recognized as a Norwegian verb

Infinitive: (Å) ha
Gerundio: haende
Past participle: hatt
Indikative
1. Present
 • jeg
  har
 • du
  har
 • han
  har
 • vi
  har
 • dere
  har
 • de
  har
8. Perfect
 • jeg
  har hatt
 • du
  har hatt
 • han
  har hatt
 • vi
  har hatt
 • dere
  har hatt
 • de
  har hatt
2. Imperfect
 • jeg
  hadde
 • du
  hadde
 • han
  hadde
 • vi
  hadde
 • dere
  hadde
 • de
  hadde
9. Pluperfect indic. or Past perfect
 • jeg
  hadde hatt
 • du
  hadde hatt
 • han
  hadde hatt
 • vi
  hadde hatt
 • dere
  hadde hatt
 • de
  hadde hatt
4a. Future
 • jeg
  vil/skal ha
 • du
  vil/skal ha
 • han
  vil/skal ha
 • vi
  vil/skal ha
 • dere
  vil/skal ha
 • de
  vil/skal ha
11a. Future perfect or future anterior
 • jeg
  vil/skal ha hatt
 • du
  vil/skal ha hatt
 • han
  vil/skal ha hatt
 • vi
  vil/skal ha hatt
 • dere
  vil/skal ha hatt
 • de
  vil/skal ha hatt
Conditional
5. Conditional present
 • jeg
  ville/skulle ha
 • du
  ville/skulle ha
 • han
  ville/skulle ha
 • vi
  ville/skulle ha
 • dere
  ville/skulle ha
 • de
  ville/skulle ha
12. Conditional perfect
 • jeg
  ville/skulle ha hatt
 • du
  ville/skulle ha hatt
 • han
  ville/skulle ha hatt
 • vi
  ville/skulle ha hatt
 • dere
  ville/skulle ha hatt
 • de
  ville/skulle ha hatt
Imperative
Affirmative
 • du
  ha!
 • vi
  La oss ha!
 • dere
  ha!
Negative
 • du
  ikke ha! (ha ikke)!
 • dere
  ikke ha! (ha ikke)!

Ha was also recognized as a Swedish verb

Infinitive: (Att) ha
Gerundio: hande
Past participle: haft
Indikative
1. Present
 • jeg
  har
 • du
  har
 • han
  har
 • vi
  har
 • ni
  har
 • de
  har
8. Perfect
 • jeg
  har haft
 • du
  har haft
 • han
  har haft
 • vi
  har haft
 • ni
  har haft
 • de
  har haft
2. Imperfect
 • jeg
  hade
 • du
  hade
 • han
  hade
 • vi
  hade
 • ni
  hade
 • de
  hade
9. Pluperfect indic. or Past perfect
 • jeg
  hade haft
 • du
  hade haft
 • han
  hade haft
 • vi
  hade haft
 • ni
  hade haft
 • de
  hade haft
4a. Future
 • jeg
  skall ha
 • du
  skall ha
 • han
  skall ha
 • vi
  skall ha
 • ni
  skall ha
 • de
  skall ha
11a. Future perfect or future anterior
 • jeg
  skall ha haft
 • du
  skall ha haft
 • han
  skall ha haft
 • vi
  skall ha haft
 • ni
  skall ha haft
 • de
  skall ha haft
4b. - Or - (Possible to us both)
 • jeg
  kommer att ha
 • du
  kommer att ha
 • han
  kommer att ha
 • vi
  kommer att ha
 • ni
  kommer att ha
 • de
  kommer att ha
11b. - Or - (Possible to use both)
 • jeg
  kommer att ha haft
 • du
  kommer att ha haft
 • han
  kommer att ha haft
 • vi
  kommer att ha haft
 • ni
  kommer att ha haft
 • de
  kommer att ha haft
Conditional
5. Conditional present
 • jeg
  skulle ha
 • du
  skulle ha
 • han
  skulle ha
 • vi
  skulle ha
 • ni
  skulle ha
 • de
  skulle ha
12. Conditional perfect
 • jeg
  skulle ha haft
 • du
  skulle ha haft
 • han
  skulle ha haft
 • vi
  skulle ha haft
 • ni
  skulle ha haft
 • de
  skulle ha haft
Subjunctive
6. Present
 • jeg
  må ha
 • du
  må ha
 • han
  må ha
 • vi
  må ha
 • ni
  må ha
 • de
  må ha
13. present perfect
 • jeg
  må ha haft
 • du
  må ha haft
 • han
  må ha haft
 • vi
  må ha haft
 • ni
  må ha haft
 • de
  må ha haft
Imperative
Affirmative
 • du
  ha!
 • vi
  Låt oss ha!
 • ni
  ha!
Negative
 • du
  ha inte!
 • ni
  ha inte!

Last searches

# NAL Term
1 Flag soppa
2 Flag snusa
3 Flag herskerinne
4 Flag encajar con
5 Flag blot
6 Flag decease
7 Flag disconformidad
8 Flag binda
9 Flag dorm
10 Flag itch
11 Flag talon
12 Flag custard
13 Flag rettvis
14 Flag abrir
15 Flag parentético
16 Flag kondensert melk
17 Flag pipete
18 Flag hoagie

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Det engelske ordet for Å bøye verb 241 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 1889 0 2021-01-02 14:35:23
MrPoker 518 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 1180 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 4014 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 4891 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 5139 2 2021-01-13 11:58:29
Chokladboll synonym 4253 1 2021-03-09 12:04:54
Klubb 4882 0 2018-11-26 10:44:30
"Strekke seg langt" på engelsk? 8644 3 2019-01-21 15:13:34

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2021 - Page generated in 0.0974 - seconds.

mobiltelefon