logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for hanegal:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norhanegal
engtime [n]: cockcrow
spatime [n]: canto del gallo [m], amanecer [m]
swetime [n]: hanegäll
Example:
  1. Engang ble vi vekket av hanegal her ute, idag lytter vi til duren av det første Tromsøflyet.
  2. Det skal hilse god morgen kollega, ha kodet inn et hanegal til dem som stikker kortet i sprekken før klokken 8.00.
  3. Men Sahadeo er altså skolegutt, og han forteller at hans dag begynner ved hanegal i landsbyen.
  4. Nesten 100 haner stilte i helgen opp i det første uoffisielle verdensmesterskap i hanegal.
  5. Store skiver med sirup og møstbrømprim gikk ned på høykant innen de gikk i båtene lenge før hanegal.
  6. Enda klokken såvidt er passert hanegal, og dypt morgenblått ruger over Tyholt, sier han goddag, goddag, velkommen til min trikk, og viser seg snart å være en utmerket cicerone på vår vei mot det våknende Trondheim.
  7. Før tredje hanegal ville hun bekjenne seg til de vanærede.
Similar words:
norhangar
enghangar
swehangar
spahangar
swehanar
enghangnail
swehandtag
Your last searches:
  1. hanegalLast searches

# NAL Term
1 Flag mann
2 Flag hängivenhet
3 Flag till hands
4 Flag andel
5 Flag flekkede erter
6 Flag emulación
7 Flag urban
8 Flag yttre rymd
9 Flag ovennevnte
10 Flag verdslig
11 Flag rente
12 Flag ubebygd
13 Flag salva
14 Flag it's no use crying over spilt milk
15 Flag sammenlikning
16 Flag ny
17 Flag lilje
18 Flag out-and-out

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Det engelske ordet for Å bøye verb 588 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 3268 0 2021-01-02 14:35:23
MrPoker 768 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 1441 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 4309 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 5193 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 5482 2 2021-01-13 11:58:29
Chokladboll synonym 4584 1 2021-03-09 12:04:54
Klubb 5172 0 2018-11-26 10:44:30
"Strekke seg langt" på engelsk? 9186 3 2019-01-21 15:13:34

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2021 - Page generated in 0.0851 - seconds.

mobiltelefon