logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

2 result(s) found for hav:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norhav
enggeneral [n]: sea
spageneral [n]: mar [m], mar [f]
swegeneral [n]: hav
Synonyms:innsjø, osean, sjø, skogsvann, tjern, vann
Derived terms:anløpshavn, Atlanterhavet, av blandet opphav, befalhavende, befalshaver, behaviorisme, butikkinnehaver, gjeldhaver, ha sitt opphav i, havn, havne, havne i, havne i en blindgate, havnearbeider, havnearbeiderske, havneby, havende, havendeskap, havanasigar, havrerot, havre, havregrøt, havregryn, havrekake, havremel, havresuppe, havs-, havåbor, havål, havengel, havarm, havbunn, havbris, havsule, havtang, havvekst, hovedrolleinnehaver, panthaver, innehaver, innehaverske, inntegningshaver, Karibiske hav, konsesjonsinnehaver, København, lisensinnehaver, maskinhavari, Middelhavet, middelhavs-, mot havet, obligasjonsinnehaver[Show less / more]
Anagrams:hva
Wiki:«Havet» omdirigeres hit. For filmen ved samme navn, se Havet (film) Hav er det sammenhengende vannområdet som skiller kontinentetene eller noen del av dette område. Over 70 % av jordens overflate er dekket av sammenhengende saltvannsmasser som vi kaller hav og som vi i dagligtale deler inn i tre verdenshav (oseaner): Atlanterhavet, Indiahavet (Det indiske havet) og Stillehavet.
Example:
 1. Av hav er du komen lå på bokhandlerbord i 1970.
 2. Bei Doüs oppgave blir å kartlegge fiskeriressursene i Det gule hav.
 3. Discovery skar ut av banen over Det indiske hav og begynte nedstigningen gjennom atmosfæren til Jorden.
 4. Isbjørner i lave grunnlag er som regel ensbetydende med et hav av galopper.
 5. Norge på de syv hav.
 6. Nå har vår høyeste Keiser samlet alt land mellom de fire hav som sine provinser og fylker.
 7. Statsråd Surlien har fått alle muligheter og et hav av tid, men har aktivt valgt en nedlatende linje som dømmer seg selv.
 8. Spebarnsdødeligheten i LatinAmerika og området rundt Det karibiske hav er nedadgående, og vil fortsette å synke.
 9. Begge kaprerne ble skutt og øyensynlig drept, sa Gerald Lasten, regjeringstalsmann på øygruppen i Det karibiske hav.
 10. Den beste drikken oss guder gav, har lånt glansen av det store hav, nemlig det hvite skum og det gule rav.
 11. Det er mer dramatikk på et sjakkbrett enn på de syv hav, heter det.
 12. Laksen skal lukte av hav, ikke som fisk, for å være fersk og førsteklasses råvare, sier mesterkokkene Agnar J. Gjestad og Frode Aga.
 13. Likevel tenkte jeg mest på hva sjøfolkene opplevde av mareritt, der de fra sine synkende skip måtte kaste seg i et brennende hav av olje som en siste utvei til å redde livet.
 14. Men bortsett fra nevnte skuespillere er dette en helt ny oppsetning av Det stig av hav, med nye skuespillere.
 15. Men dette med at alle har et helt hav av talenter gjelder da umulig absolutt alle ?
 16. Men noen gode erfaringer tar du vel med deg fra Sjøfarten, som du fikk bragt flott selv om det vel blir mer himmel enn hav i Familien ?
 17. Norge og Island, sammen med Danmark, Færøyene og Grønland danner en kjede som USA og NATO har tenkt skal hindre den sovjetiske marine i å komme ut på det åpne hav, skriver det offisielle sovjetiske telegrambyrå idag og viser til rapporter i vestlig presse.
 18. Per skal hjelpe meg å velge repertoar for platen, det er jo et hav av stoff, sier Laila, og vi forsøker å finne melodier som ikke er så mye brukt.
 19. Stillehavet er på ingen måte et stille hav.
 20. Vi har et hav av dårlige erfaringer, erklærte en deltager som er lege og mangeårig rullestolbruker som følge av en ryggmargskade.
 21. Vi har et hav av regeler, til dels overlappende.
 22. Vi oppdaget røyk bak på Rollanes, og kort efter var hele båten overtent, forteller skipper Jan Sandblåst ombord på supplybåten Skandi Hav.
 23. 16 meter opp rager hun, og er synlig både over hav og land.
 24. 20. september kl. 11.30 oppdager et japansk P3C overvåkningsfly en sovjetisk ubåt av Golf IIklassen i overflatestilling ca. 47 nautiske mil nordvest for øya Okinoshima i det japanske hav.
 25. A / S Hav, som har Helmer Staubo & Co som disponent og Staubofamilien som største aksjonærer, gjennomfører nå en kapitalutvidelse hvor aksjekapitalen utvides fra drøye fem millioner kroner til 6,4 millioner kroner.
 26. A / S Hav fremla nylig sitt halvårsregnskap med et betydelig bedre resultat før årsoppgjørsdisposisjoner enn samme periode ifjor - 32 millioner kroner mot 22,3 millioner i 1983.
 27. A / S Hav har idag en egenkapital på i overkant av fem millioner kroner.
 28. ALLEREDE i 1945 kunne C.J. Hambro betegne seg selv som en aldrende primadonna, og et par år senere som den ensomme svømmer på det vildende hav.
 29. Aksjene i Hav ble tatt opp til notering da Børs II åpnet 1. oktober.
 30. Alle, både turister og pilegrimer, trekkes imidlertid som magneter til den ti mil lange gyldne sandstranden som kranser Goa mot Det arabiske hav og som har plass for alle - et særsyn i kjempelandet India med sine 750 millioner innbyggere.
Results found in Swedish dictionary
Similar words:
enghave
enghaw
swehat
sweha
engham
spahaz
swehal
Your last searches:
 1. havLast searches

# NAL Term
1 Flag putsch
2 Flag parfymeri
3 Flag dial
4 Flag orts-
5 Flag groende
6 Flag kinship
7 Flag comprehensive
8 Flag vannforsyning
9 Flag implementere
10 Flag melankolsk
11 Flag ofog
12 Flag row house
13 Flag trolley
14 Flag kornforråd
15 Flag stålull
16 Flag ersättare
17 Flag løfteanordning
18 Flag troninkräktare

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Poder 1563 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 1845 1 2019-05-08 08:58:36
"Broken record" på norsk 2110 1 2019-05-08 08:59:51
Chokladboll synonym 1784 0 2019-03-01 14:17:40
Klubb 2394 0 2018-11-26 10:44:30
"Strekke seg langt" på engelsk? 3898 4 2019-01-21 15:14:56
Guisos 2429 0 2018-09-06 13:21:53
scissors 2799 1 2019-01-22 15:25:43
retired / pensjonist 5345 2 2019-10-16 14:50:03
"Een open deur intrappen" 5135 0 2017-05-29 14:15:12

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2020 - Page generated in 0.0974 - seconds.

mobiltelefon