logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for hedonisme:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norhedonisme
engphilosophy [n]: hedonism
spaphilosophy [n]: hedonismo [m]
swephilosophy [n]: hedonism
Synonyms:egoisme, nytelsessyke, selvopptatthet
Wiki:Med hedonisme (fra gresk ????? = hedone, som betyr velbehag, lyst), siktes det til en filosofisk etisk strømning som betrakter vellyst/nytelse som det øverste gode og som en betingelse for lykke og «det gode liv». I motsetning til Epikurs forståelse av hva lyst innebærer, tenker hedonistene i sin alminnelighet utelukkende på den lyst som er innrettet mot de materielle og kjødelige nytelser, og dermed på en livsinnstilling som er grunnleggende egoistisk orientert mot fysisk nytelse. Når hedonisme benyttes nedsettende, er det denne egoistiske nytelsestrang, ikke bare - men kanskje særlig - på det seksuelle område, som tilsiktes.
Example:
Similar words:
swehedonism
spahedonismo
enghedonism
norheroisme
spahedonista
engheroism
norhellenisme
Your last searches:
  1. hedonismeLast searches

# NAL Term
1 Flag fargemiddel
2 Flag bedekt
3 Flag colander
4 Flag fajar
5 Flag traslado
6 Flag forbryte
7 Flag vekslende
8 Flag slimløsende
9 Flag denotasjon
10 Flag slepebåt
11 Flag anvendbar
12 Flag spre informasjon
13 Flag rättfärdigad
14 Flag diacrítico
15 Flag instalment
16 Flag förslutning
17 Flag kaffekanne
18 Flag polis

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 238 0 2021-01-02 14:35:23
MrPoker 113 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 776 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 3542 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 4378 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 4561 2 2021-01-13 11:58:29
Chokladboll synonym 3764 0 2019-03-01 14:17:40
Klubb 4350 0 2018-11-26 10:44:30
"Strekke seg langt" på engelsk? 7459 3 2019-01-21 15:13:34
Guisos 4315 0 2018-09-06 13:21:53

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2021 - Page generated in 0.1500 - seconds.

mobiltelefon