logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for hefte:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norhefte
engpapir [v]: staple
advertisement [n]: booklet, pamphlet, brochure
spapapir [v]: engrapar
advertisement [n]: folleto [m], opúsculo [m]
swepapir [v]: häfta
advertisement [n]: häfte
Synonyms:
 1. album, annonse, brosjyre, flygeblad, folder, innstikk, pamflett, publikasjon, reklame, reklamemateriell, skrift, småskrift, tekst, traktat, verk
 2. anbringe, binde, bolte, fastspenne, feste, fiksere, forankre, gjøre fast, knytte, koble, kople, montere, nagle, sammenføye, spikre, tjore
 3. arbeid, bestselger, bind, biografi, bok, diktsamling, eksemplar, foliant, inkunabel, katalog, leksikon, lesestoff, litterært verk, novelle, pocketbok, roman, skrivebok, skuespill, særtrykk, tegneserie, trykksak, utgivelse
 4. avis, blad, dagbok, dameblad, journal, loggbok, magasin, tidsskrift, ukeblad
 5. forhale, forsinke, hemme, holde igjen, holde tilbake, oppholde, sinke, trekke i langdrag, trekke ut, trenere, utsette
Derived terms:beheftet med, hefte ved, heftet bok, heftemaskin, hefteklemmer, heftestift, vedheftende, behefte, hefte sammen, heftelse, selvheftende, sjekkhefte
Example:
 1. Før livet har tapt heter et hefte med dette formål, navnet er hentet fra salmedikteren Svein Ellingsen, forfatteren av heftet er Erling J. Pettersen, konfirmasjonskonsulent i Kirkerådet.
 2. Kåres lille blå kalles et hefte Høyre tidligee har utgitt.
 3. Leksaker att lita på heter et hefte, som Konsumverket I Sverige - en isntutisjon tilsvarende Forbrukerrådet - har utgitt.
 4. Norsk borger eller en i Norge hjemmehørende person som av fremmed makt eller av parti eller organisasjon som opptrer i dens interesse, for seg eller for parti eller organisasjon her i landet tar imot økonomisk støtte for å påvirke almenhetens mening om statens styreform eller utenrikspolitikk eller til partiformål, eller som medvirker hertil, straffes med hefte eller med fengsel inntil 2 år.
 5. Søkelys på NATOs strategi heter et hefte som foreligger i disse dager.
 6. Det vil hefte det ved minnet om ham, at han sto i ledelsen for Sovjet i en tid hvor opprustningen fortsatte og spenningen mellom øst og vest øket, fremholdt Førde, som derfor hadde vanskelig for å tro at Andropov vil bli savnet.
 7. La oss ikke hefte oss opp i terminologi.
 8. Vi har laget et frekt hefte og en frekk lysbildeserie.
 9. 81 a, jfr. nærværende lovs 83 og 86, straffes i sistnevnte tilfelle med fengsel fra 1 til 12 år og ellers med hefte eller fengsel inntil 10 år, dog i intet tilfelle med høyere straff enn to tredjedeler av den høyeste for forbrytelsen selv anvendelige.
 10. Barna får et hefte over Munchs liv som blir lest opp for dem, og så får de et bilde av ett av Munchs malerier som liksom er deres bilde, som de skal kjenne igjen når de kommer hit.
 11. Bourdeaux utgir hvert år et stort hefte med navn og opplysninger om fengslede kristne i SovjetUnionen.
 12. Bruk av beroligende midler og sovemidler i aldersinstitusjoner, eldres angst for vold, aktivisering i aldersinstitusjoner - dette er noen av emnene i det første hefte av Gerontologisk Magasin, et nytt tidsskrift som kommer på markedet nå i juni.
 13. Den, som ellers uberettiget sætter sig eller andre i Besiddelse af nogen saadan Hemmelighed, straffes med Bøder eller med Hefte eller Fængsel indtil 1 Aar.
 14. Den, som retsstridig bevirker eller medvirker til, at noget aabenbares som bør holdes hemmeligt af Hensyn til Rigets Sikkerhed ligeoverfor anden Stat, straffes med Hefte eller Fængsel indtil 3 Aar, men fra 1 Aar indtil 10 Aar, saafremt Hemmeligheden er forraadt til anden Stat eller betydelig Fare voldt.
 15. Den inneholdt riktignok noen feil - blant annet to stavefeil i navnet mitt - men på dette tidspunkt skulle jeg iallfall ikke hefte meg ved bagateller.
 16. Derfor har mange skoler gått til anskaffelse av utstyr for å hefte sammen de verste boklefsene.
 17. Dermed slipper også deltagerne å hefte solidarisk for dette lånet, og deres risiko vil aldri overstige deres forpliktelse på 50 000.
 18. Dersom du vil vite mer om Mariakirken og kongsgården på Sørengen - og hva som ellers er å finne av fortidsminner i Gamlebyen - anbefaler vi det instruktive og appetittvekkende hefte Vandringer i Gamlebyen.
 19. Desinformasjon er tittelen på et nytt hefte Fritt Norge med NATO sender ut i disse dager.
 20. Dessuten tilbyr vi en Retail Report, et hefte på 50 sider til 400 kroner, som er en ypperlig informasjonskilde for detaljister, med ferske nyheter og ideer fra det internasjonale motebildet.
 21. Det ble fredag inngått forlik mellom Wenche Myhre og Allers Familiejournal A / S. Striden gjaldt et hefte, Wenche Myhres minnebok som følger som bilag til Allers nr. 43.
 22. Det er allerede igangsatt arbeide med å lage et hefte med samiske oversettelser av salmer som ikke finnes i de to eksisterende salmebøkene.
 23. Det er innsatte som sier dette i et tisiders vedlegg med synspunkter - i et ferskt hefte om grunntanker og virksomhet i Fengselsprosjektet i Osterøy.
 24. Det er professor Jo Hov som tar til orde for dette i siste hefte av det juridiske tidsskriftet Lov og Rett.
 25. Det er utarbeidet et hefte til stykket som gir forslag til både for og efterarbeide.
 26. Det norske Flyktningeråd har gitt ut et lite hefte om Binh hans egne ord om livet sitt er ført i pennen av Fredrik Schjander - et hefte til å bli klok av.
 27. Det skjer i et nytt utgitt hefte OBOS i tall - der OBOS presenterer seg statistisk som medlemsorganisasjon, byggherre og boligforvalter.
 28. Det trenger forsåvidt ikke være en hel bok, et lite hefte er bra.
 29. Dette er noen av opplysningene om varehandelen i hovedstaden i et hefte som Oslo Handelsstands Forening har utarbeidet.
 30. Dette går frem av Statens ernæringsråds hefte om utvikling i norsk kosthold.
Similar words:
engheft
enghefty
norhekte
norhente
engheat
engheated
engheater
Your last searches:
 1. hefteLast searches

# NAL Term
1 Flag assumption
2 Flag moisture
3 Flag singing
4 Flag en realidad no
5 Flag passenger
6 Flag seasonable
7 Flag opportune
8 Flag avling
9 Flag surstoff
10 Flag rationalisering
11 Flag kristallisk
12 Flag poseer
13 Flag trend
14 Flag tjukne
15 Flag servomotor
16 Flag opererbar
17 Flag enligt reglerna
18 Flag muebles

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 393 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 545 0 2022-10-17 23:14:50
röja 1187 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2440 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 7909 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 2166 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2754 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5684 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6501 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 7007 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Page generated in 0.1713 - seconds.

mobiltelefon