logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for heftighet:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norheftighet
engkraft [n]: violence
vind [n]: fierceness
action [n]: impetuosity, impetuousness
behavior [n]: fierceness, savageness
spakraft [n]: violencia [f]
vind [n]: fiereza [f]
action [n]: impetuosidad [f]
behavior [n]: ferocidad [f], saña [f]
swekraft [n]: häftighet
Synonyms:forbitrelse, harme, indignasjon, irritasjon, oppbrakthet, opphisselse, raseri, sinne, vrede
Example:
  1. Forbitrede motstandere og sterkt entusiastiske tilhengere tordnet sammen med en heftighet og i et slikt omfang som savner sitt sidestykke.
  2. Heftighet og romantikk, elegant silke mot rustikk keramikk, det tradisjonelle mot det som bryter nye veier.
  3. Riktignok er denne sonaten av overveiende lyrisk legning, men her finnes også underliggende elementer av både lidenskap og heftighet, og nettopp disse elementer ble ikke fullt utløst.
  4. Dagbladet konstaterer idag at debatten føres med stor heftighet.
  5. De koleriske utbruddene må ikke forveksles med nervøs heftighet.
  6. De tradisjonelle krefter mot kristendommens plassering i skoleverket, Arbeiderpartiet med Dagbladet på slep, legger for dagen den samme heftighet i forsvaret av en konfesjonsfri skole.
  7. Det var en heftighet og en styrke i utbruddene som fikk nære medarbeidere til å undres.
  8. Propagandaduellene har tiltatt i heftighet.
  9. Tilbake i århundrer - men ikke i heftighet - gikk Eva Ramm så til den historiske roman.
Similar words:
norhellighet
norhendighet
norherlighet
norheslighet
swehelighet
swehemlighet
engheight
Your last searches:
  1. heftighetLast searches

# NAL Term
1 Flag the whole of
2 Flag inspeccionar
3 Flag espada
4 Flag overprøve
5 Flag øke farten
6 Flag palmeado
7 Flag pareja
8 Flag offiser med høyeste grad
9 Flag displeasing
10 Flag fugl Føniks
11 Flag excavador
12 Flag entusiasmar
13 Flag assuranse
14 Flag borte fra
15 Flag quorum
16 Flag gosse
17 Flag äventyr
18 Flag lamunge

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 1460 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 1589 0 2022-10-17 23:14:50
röja 2157 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 3390 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 9588 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 3186 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 3921 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 6655 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 7375 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 8018 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Page generated in 0.1976 - seconds.

mobiltelefon