logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for hegne:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary

Note! This translation have been automatically translated and is waiting to be aproved by a human translator.

norhegne
enggeneral [?]: safeguard
spageneral [?]: de salvaguardia
swegeneral [?]: skyddsåtgärder
Synonyms:begunstige, berge, beskytte, bevare, dra omsorg for, forsvare, frede, gardere, gå/stille seg i bresjen for, hjelpe, holde sin hånd over, ivareta, konvoiere, lune, passe på, protesjere, sikre, skjerme, strygge, ta under sine vinger, tre i skranken for, verge, verne, vokte, våke over
Derived terms:innhegne, innhegnet, innhegnet område
Anagrams:henge
Example:
 1. Men vi lever i et helt åpent samfunn, hvor pressen også er med på å hegne om rettssikkerhet og personlig integritet !
 2. Hans sønn JeanLoup Bernanos har i mange år vært opptatt av å hegne om sin fars navn.
 3. MEN vi skal heller ikke oppgi vårt håp om at Oslos egne innbyggere vil forstå å hegne bedre om byen efterhvert.
 4. Og efter vår mening ville det være rimelig å vente at et konservativt parti også ville slå vakt om og hegne om disse verdier.
 5. Statsråd Langslet har tidligere signalisert at han vil hegne om grunnforskningen.
 6. Særlig oppløftende er det at ungdom selv på denne måte gjendriver altfor lettvinte forestillinger om at de mest sviner til nærmiljøet, istedenfor å hegne om det og rydde opp efter seg.
 7. Til å hegne om, holde i hevd, fordi man opplever en tilhørighet, en hjemmefølelse og dermed en trygghet som vi alle har behov for på en eller annen måte, hevder legen Torbjørn Torkildsen.
 8. Det snakkes stadig om å hegne om vår nasjonale egenart.
 9. Jeg fryktet at partiet ikke var voksent nok til å hegne om sine egne.
 10. Man ble innprentet å vise respekt for andres meninger, man var underkastet en viss sprogrøkt - under megen våpengny selvfølgelig - men det dreide seg om et forsøk på å hegne om norsk sprog og uttrykksform fordi institusjonen visste den hadde påvirkning på sproget og ansvar for det - det være seg nynorsk eller riksmål.
 11. Men vi må også hegne om det rettsog personvern som prinsipielt og praktisk ligger i at enhver er uskyldig inntil en rett eventuelt fastslår at det motsatte er bevist.
 12. Spesielt bittert har det vært å se så mange vanlige folks barn svikte den bevegelsen som de alene skylder sin status og velstand for å støtte opp om et eliteparti som, hvis det hadde fått styrt utviklingen i efterkrigstiden, hadde berøvet dem alle muligheter til å oppnå den velstand som de idag søker å hegne om ved å forene seg med høyrekreftene.
Similar words:
norhenne
norhedne
swehenne
norhegde
norhegre
enghenna
norherre
Your last searches:
 1. hegneLast searches

# NAL Term
1 Flag fattigdom
2 Flag implementering
3 Flag spionasje
4 Flag folkehøgskole
5 Flag degenerate
6 Flag celery
7 Flag månne
8 Flag fara
9 Flag parole
10 Flag hake
11 Flag califa
12 Flag torden og lyn
13 Flag kjære
14 Flag hadde
15 Flag saluhall
16 Flag spenning
17 Flag slaska
18 Flag fall apart

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Poder 1565 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 1849 1 2019-05-08 08:58:36
"Broken record" på norsk 2113 1 2019-05-08 08:59:51
Chokladboll synonym 1786 0 2019-03-01 14:17:40
Klubb 2395 0 2018-11-26 10:44:30
"Strekke seg langt" på engelsk? 3900 4 2019-01-21 15:14:56
Guisos 2431 0 2018-09-06 13:21:53
scissors 2804 1 2019-01-22 15:25:43
retired / pensjonist 5349 2 2019-10-16 14:50:03
"Een open deur intrappen" 5137 0 2017-05-29 14:15:12

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2020 - Page generated in 0.1760 - seconds.

mobiltelefon