logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for heksameter:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norheksameter
engprosodi [n]: hexameter
spaprosodi [n]: hexámetro [m]
sweprosodi [n]: hexameter
Synonyms:akrostikon, allitterasjon, bokstavrim, dikt, dråpa, epos, gasel, haiku, halvrim, kvad, limerick, lyrikk, mesostikon, nødrim, poem, poesi, prosadikt, rim(eri), salme, sang, sonett, stavrim, telestikon, vers(ekunst), visesang
Wiki:Heksameter (av gresk hex, «seks» og metron, «mål») er i germansk (tysk, norsk osv.) metrikk et versemål som består av seks takter, vekslende mellom daktyler (tung-lett-lett) og trokéer (tung-lett). Siste takt er alltid en troké, nest siste oftest en daktyl. Verset får derfor alltid seks trykktunge stavelser, mens antall trykklette stavelser varierer.
Example:
Similar words:
swehexameter
enghexameter
enghereafter
engheater
enghelmeted
norhelsesenter
norhelvetes
Your last searches:
  1. heksameterLast searches

# NAL Term
1 Flag a whole lot of
2 Flag regelrätt
3 Flag aparición
4 Flag champú
5 Flag billig skrot
6 Flag beanstalk
7 Flag sepultar
8 Flag fals
9 Flag tippler
10 Flag planet
11 Flag dance hall
12 Flag krasshet
13 Flag ymte
14 Flag suse forbi
15 Flag blissfully
16 Flag dess värre
17 Flag short song
18 Flag rettskraft

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Poder 1907 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 2292 1 2019-05-08 08:58:36
"Broken record" på norsk 2577 1 2019-05-08 08:59:51
Chokladboll synonym 2111 0 2019-03-01 14:17:40
Klubb 2720 0 2018-11-26 10:44:30
"Strekke seg langt" på engelsk? 4399 4 2019-01-21 15:14:56
Guisos 2744 0 2018-09-06 13:21:53
scissors 3223 1 2019-01-22 15:25:43
retired / pensjonist 5819 2 2019-10-16 14:50:03
"Een open deur intrappen" 5446 0 2017-05-29 14:15:12

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2020 - Page generated in 0.1578 - seconds.

mobiltelefon