logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for heve:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norheve
engformål [v]: heave
spaformål [v]: levantar
sweformål [v]: häva
Synonyms:
 1. adle, bearbeide, dyrke opp, forbedre, foredle, forfine, forskjønne, høyne, kultivere, lutre, løfte, raffinere, rense, utvikle, videreutvikle, øke verdien
 2. avgjøre, avrunde, avslutte, avvende, avvikle, besegle, bli ferdig med, bringe i havn, bringe til ende, bringe til opphør, fullbyrde, fullende, få fra hånden, gjøre en ende på, gjøre ferdig, gjøre opp, krone, legge siste hånd på, likvidere, nedlegge, oppløse, ordne, runde av, slutte, stanse
 3. bevege seg oppover, blåse bort, elevere, fly, klatre, lette, miste tyngde, stige, sveve, sveve avgårde, ta av
 4. blåse opp, ekspandere, ese, forstørre, svelle, svulme, trutne, utvide, vokse, øke, øke volumet
Derived terms:opphevelse av raseskille, framheve, hevert, heve seg, heve seg over, lede bort gjennom en hevert, oppheve, oppheve segrasjon, oppheve hverandre, opphevende, fremheve, handheve, håndheve, utheve, hevelse, hevet, hevet tekst, håndhevelse, opphevelse, tilhenger av opphevelse av dødstraff, heve til skyene, lovens håndhevere
Example:
 1. En god sivilberedskap vil heve atomterskelen.
 2. Gjennom hele etterkrigstiden har det å kunne skaffe seg en god bolig vært et politisk akseptert mål, og det er jo nettopp gjennom skattesystemet det har vært mulig for folk flest å heve boligstandarden.
 3. Innføringen av offensive, konvensjonelle våpen og nye doktriner i VestEuropa begrunnes med at det vil heve atomterskelen hevder Nei til atomvåpens Inge Eidsåg i Aftenposten 28 / 9.
 4. Jeg er fra Massachusetts, og jeg synes vi har rett til å heve oss over de andre statene, for vi er tross alt den eneste staten med tre senatorer, sa Tom Lehrer da den tredje av Kennedybrødrene ble valgt.
 5. Med disse ord avslo en representant for organisasjonen Nei til atomvåpen under et debattmøte nylig å diskutere hvorvidt styrkelse av den vestlige allianses konvensjonelle forsvar kunne bidra til å heve atomterskelen.
 6. Toddo, som han kalles, er et typisk eksempel på at en god kommentator virkelig kan heve nivået på en sending.
 7. Jesse Jackson og Fidel Castro har klart å heve det internasjonale mediadiplomatiets kunst til høyder som vanligvis er forbeholdt overhoder for mektige nasjoner.
 8. At jeg kan komme hit til Norge og spille sammen med en dirigent som er bosatt i SovjetUnionen, er efter min mening et glimrende eksempel på at det nytter å heve musikken over vanlige politiske skillelinjer.
 9. Da borgermesteren sa han ville ha lik premieutbetaling i de klassene, trodde jeg han mente førsteplassen, sier Lebow, som nok noe motstrebende er gått med på å heve også premiene for nummer to og nummer tre.
 10. Departementets forslag om å gi oss to nye musikerstillinger viser at man føler ansvaret for å heve standarden i norsk musikkliv.
 11. Det er helt nødvendig å heve materiellandelen på budsjettet.
 12. Det er helt uakseptablet at lønnstagerne skal måtte betale for å heve sin lønn.
 13. Det er riktig at jeg gjennom en årrekke har støttet reformer for å heve folks levestandard og bedre deres livsvilkår.
 14. Det er vel og bra å være høflig, men av og til er det på sin plass å glemme gode manerer og heve stemmen en tanke.
 15. Det moralske spørsmål om hvorvidt menneskene har rett til å heve seg over andre levende skapninger, kompliserer en lovgivning om dyrenes rettigheter, sier Judith Hampson ved RSPCA.
 16. Det snakkes mye om å styrke NATOs konvensjonelle forsvar for å kunne heve atomterskelen.
 17. Det sovjetiske folk stigmatiserer i vrede de kriminelle og deres medhjelpere som våget å heve sin hånd mot Indias enestående leder.
 18. Det ville ikke være vanskelig for oss å saldere et budsjett ved å heve studentenes semesteravgift, men vi mener dette ikke er riktig.
 19. En belastning har det nok i så fall også vært å måtte forhøye sporveistakster og egenbetaling for barnehaveplass, heve festegrunnlaget og nå sist redusere fritagelsestid for eiendomsskatt for husbankfinansierte boliger.
 20. Femtilapper og hundrelapper lar mange være å heve, og denne tendens utgjør en såvidt stor andel som fem prosent av hele premiebeløpet.
 21. Hvis jeg får dra til OL, så har jeg noen momenter til som jeg kan legge inn i tre apparater, momenter som jeg har trent på lenge, som bør kunne heve karakterne enda litt.
 22. Hvis vi skal bli stengt på alle områder hvor vi søker konvensjonelle svar på vårt sikerhetsbehov, blir det svært vanskelig å heve atomterskelen.
 23. Jeg har ventet i fem år på at det skulle skje noe, sier Nunn, som påpeker at det er nødvendig å styrke Europas konvensjonelle forsvar også for å heve atomterskelen.
 24. Jeg tror at man med dette forslaget starter i feil ende for å heve nivået i norsk fotball, sier landslagstrener Tor Røste Fossen.
 25. Jeg ville nå iallfall synes det var direkte pinlig å heve trygd i din alder.
 26. Kvalitetsvarer bør bli relativt billigere, om nødvendig ved å heve prisene på dårligere varer.
 27. Målbevisst innsats og sterkere virkemidler må til for å heve den hygieniske standard i en rekke virksomheter som produserer og omsetter matvarer i Oslo, opplyser byveterinær Per Høybråten i næringsmiddelkontrollens årsrapport for 1983.
 28. Og nettopp nå, når vi ved høstens store pengeinnsamling skal heve den moralske pekefinger mot all verdens undertrykkere.
 29. Oppsiktsvekkende at Arbeiderpartiet ikke vil heve straffen for grove ran, mente justisminister Mona Røkke.
 30. Prosjektet som ble påbegynt i 1981, går ut på å vise hva som er nødvendig av tiltak og styrking for å heve den kriminelle lavalder slik at ingen under 16 år skal kunne fengsles, uttaler psykiater Helge Waal i Sosialdepartementet, som har vært prosjektleder for Buskerudprosjektet.
Similar words:
engheave
enghere
norhele
norhenved
norhegne
norhegre
norhei
Your last searches:
 1. heve


Heve was recognized as a Norwegian verb

Infinitive: (Å) heve
Gerundio: hevende
Past participle: hevet
Indikative
1. Present
 • jeg
  hever
 • du
  hever
 • han
  hever
 • vi
  hever
 • dere
  hever
 • de
  hever
8. Perfect
 • jeg
  har hevet
 • du
  har hevet
 • han
  har hevet
 • vi
  har hevet
 • dere
  har hevet
 • de
  har hevet
2. Imperfect
 • jeg
  hevet
 • du
  hevet
 • han
  hevet
 • vi
  hevet
 • dere
  hevet
 • de
  hevet
9. Pluperfect indic. or Past perfect
 • jeg
  hadde hevet
 • du
  hadde hevet
 • han
  hadde hevet
 • vi
  hadde hevet
 • dere
  hadde hevet
 • de
  hadde hevet
4a. Future
 • jeg
  vil/skal heve
 • du
  vil/skal heve
 • han
  vil/skal heve
 • vi
  vil/skal heve
 • dere
  vil/skal heve
 • de
  vil/skal heve
11a. Future perfect or future anterior
 • jeg
  vil/skal ha hevet
 • du
  vil/skal ha hevet
 • han
  vil/skal ha hevet
 • vi
  vil/skal ha hevet
 • dere
  vil/skal ha hevet
 • de
  vil/skal ha hevet
Conditional
5. Conditional present
 • jeg
  ville/skulle heve
 • du
  ville/skulle heve
 • han
  ville/skulle heve
 • vi
  ville/skulle heve
 • dere
  ville/skulle heve
 • de
  ville/skulle heve
12. Conditional perfect
 • jeg
  ville/skulle ha hevet
 • du
  ville/skulle ha hevet
 • han
  ville/skulle ha hevet
 • vi
  ville/skulle ha hevet
 • dere
  ville/skulle ha hevet
 • de
  ville/skulle ha hevet
Imperative
Affirmative
 • du
  hev!
 • vi
  La oss heve!
 • dere
  hev!
Negative
 • du
  ikke hev! (hev ikke)!
 • dere
  ikke hev! (hev ikke)!

Last searches

# NAL Term
1 Flag oppvekst
2 Flag graph
3 Flag högspänning
4 Flag frazada
5 Flag uforgjengelig
6 Flag tydelig
7 Flag speedy
8 Flag van
9 Flag overlapping
10 Flag female teacher
11 Flag umgänge
12 Flag frelst
13 Flag sorgen
14 Flag copious
15 Flag dropsy
16 Flag förbluffande
17 Flag muligheter
18 Flag rumbo a

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Poder 1333 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 1575 1 2019-05-08 08:58:36
"Broken record" på norsk 1832 1 2019-05-08 08:59:51
Chokladboll synonym 1558 0 2019-03-01 14:17:40
Klubb 2178 0 2018-11-26 10:44:30
"Strekke seg langt" på engelsk? 3567 4 2019-01-21 15:14:56
Guisos 2226 0 2018-09-06 13:21:53
scissors 2555 1 2019-01-22 15:25:43
retired / pensjonist 5033 2 2019-10-16 14:50:03
"Een open deur intrappen" 4927 0 2017-05-29 14:15:12

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2020 - Page generated in 0.1493 - seconds.

mobiltelefon