logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for hinduisme:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norhinduisme
engreligion [n]: Hinduism
spareligion [n]: hinduismo [m]
swereligion [n]: hinduism
Wiki:Hinduisme er en av de store verdensreligionene med over 1 milliard tilhengere, [1]. De fleste lever i India, mange også i resten av Sør-Asia.[2] Hinduismen, som av sine tilhengere gjerne betegnes som Sanatana Dharma (????? ????) (den evige veien), regnes som verdens eldste fortsatt levende religion. Den er imidlertid ikke et enhetlig trossamfunn, men et konglomerat av religiøse grupper med svært ulike holdninger.
Example:
  1. Frederick Tristan er en lærd forfatter, med 15 romaner bak seg, fulle av buddhisme, hinduisme, hermetisme og grubling.
  2. Religionen ble grunnlagt med en monoteistisk trosbekjennelse, i et forsøk på å forene islam og hinduisme, men de fleste av de hinduistiske trekkene ble snart forlatt.
  3. Uansett utgangspunkt må man derfor være enig med Hellern i hans ønske om å innføre religioner som hinduisme, buddhisme eller islam i grunnskolens kristendomsundervisning.
  4. De to ikkekristne religioner som er sterkest representert hos oss, er vel hinduisme og islam.
  5. For eksempel bygger tradisjonell indisk medisin på hinduisme.
  6. Innenfor dagens hinduisme er kastevesenet under oppløsning.
  7. Noe helt tilsvarende skjer i andre land i deres forhold til den dominerende religion, hva enten den heter islam, hinduisme, buddhisme eller jødedom.
  8. Også i den senere hinduisme står guruene, de hellige menn, sentralt som forbilder og lærere.
  9. På dette grunnlag skapte han en ny form for hinduisme med appell også til Vestens folk.
Similar words:
spahinduismo
swehinduism
engHinduism
swehinduiska
enghindmost
enghindrance
enghindsight
Your last searches:
  1. hinduismeLast searches

# NAL Term
1 Flag friary
2 Flag overlatelseshandling
3 Flag fullbyrdende
4 Flag sjusovare
5 Flag costilla
6 Flag papir
7 Flag slavedriver
8 Flag catch
9 Flag embetsmann
10 Flag dodge
11 Flag palm
12 Flag vedlegg
13 Flag skit
14 Flag flystripe
15 Flag gynecologist
16 Flag felt-tip pen
17 Flag rem
18 Flag amusant

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 126 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 277 0 2022-10-17 23:14:50
röja 926 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2110 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 7310 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 1882 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2469 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5390 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6207 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 6700 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2022 - Page generated in 0.1716 - seconds.

mobiltelefon