logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

2 result(s) found for hinsides:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary

Note! This translation have been automatically translated and is waiting to be aproved by a human translator.

norhinsides
enggeneral [?]: beyond
spageneral [?]: más allá de
swegeneral [?]: bortom
Wiki:Hinsides er et begrep som i dag benyttes for å betegne at noe ansees totalt utenfor, vanligvis «enhver fornuft» eller «vanlig sømmelighet». Ordet, i form av det hinsidige, brukes også om dødsriker (himmel og helvete, (det siste med hinmannen som daglig leder)) og gudeverdener i myter, sagn og folkelige forestillinger.
Example:
 1. Jeg tror det skal bli vanskelig å engasjere den borgerlige opinion hvis vi går til stortingsvalget neste år uten å ha gjort det helt klart - hinsides skygge av tvil - at de tre regjeringspartier står last og brast ved hverandre, både nå, under valgkampen og efterpå.
 2. At budskapet er hinsides all virkelighet, spiller tydeligvis ingen rolle.
 3. Bobbys versjon er hinsides all sannhet.
 4. De møttes både i alkoholismen og en menneskeforakt i sin maktholdning hinsides de groteske forskjeller i stil og maner.
 5. De som befinner seg i en slik situasjon er ofte hinsides en bevisst avgjørelse.
 6. Den røber en form for skriftlig disiplin, hinsides enhver lyst til bravur.
 7. Der hersker den døde religion, de tomme ord og former, kristendommens kjerneinnhold er erstattet av surrogater som ikke hjelper folk, hverken her eller hinsides.
 8. Deres uavhengighet må være hinsides tvil, heter det i lovverket, og de har ikke anledning til å engasjere seg i noen annen form for betalt eller ubetalt virksomhet.
 9. Dessuten - som for å bekrefte hinsides all tvil - ved forhør av fire spioner som var blitt landsatt fra robåter med ordre om å bevege seg innover i landet og varsle om britiske forsterkninger.
 10. Det er dette som da er så aldeles hinsides enhver journalistisk anstendighet, slik Børde ser det.
 11. Det er hinsides sorg og glede, det er bare en meget sterk livsfølelse.
 12. Det gjelder ikke minst helse og sosialsektoren, som gjøres til gjenstand for uhemmet krisemaksimering, hinsides enhver nøktern tilstandsbeskrivelse.
 13. Det som står på trykk, er barns egne betraktninger og tanker om en virkelighet som, ifølge forfatteren, er hinsides det vi ville makte å formidle.
 14. Eddas lille lysegrønne må treffe mellomgulvet til enhver av hunkjønn som forsøker å ta seg frem mer eller mindre svinsende eller målbevisst i et område som ligger hinsides kjøkkentrappen.
 15. En rotte som kommer bort i dem, sendes hinsides med et høyspentstøt.
 16. En slik misjon som dette, hinsides alle ideologier, vil alltid bli utsatt for misforståelser og spesielle parters særinteresser, sier fredsprisvinneren Esquivel til Aftenposten.
 17. Ett er reportasjeprogrammer og underholdning - der kan de økonomiske fordringer ligge hinsides enhver mulighet for den typisk frivillige organisasjon.
 18. Først æreskjeller man oss hinsides all virkelighet, og derefter blir vi invitert til enighet.
 19. Grunnfølelsen er tragisk, undergangsmettet, med dyrehodene som herolder for døden hinsides porten.
 20. Halvor Haugs poema Sonora, Oddvar S. Kvams Vibrasjoner, Knut Nystedts Mirage og Olav Anton Thommessens Hinsides neon.
 21. Hennes beste tegnestudier har et øyeblikkets lynpresise liv, og med dette en tidløshet hinsides tradisjon og stilpåvirkning.
 22. Hun vet noe om mannen, hinsides all fornuft, hun, som er fornuften.
 23. Hvor fryktelig situasjonen kan oppleves hinsides den vundne frihet vidner Alberto Giacomettis høytidelige figurer om, der de gotisk langstrakt motstår rommets og verdenssmertens trykk med en uttæret og forbrent marg av sitt vesen.
 24. I et bredt historisk utstyn skisserte dosent Erik Gunnes linjer fra vårt moderne VestEuropa hinsides renessansen til vår samtids forutsetninger på 1200tallet, og enda mere til de frigjørelsesprosesser som tok til under store brytninger på 1100tallet.
 25. Kvalfoss er hinsides all kontakt.
 26. Kvinnen kan komme til å gjøre rare ting, få tvangstanker, fantasier og forestillinger, som er hinsides all virkelighet.
 27. Lett motstrebende aksepteres en slik ikketekstil mellomstilling i det som lenge har fungert som en gråsone mellom genuint vevtekniske og et mer malerisk fritt billedsprog, en gråsone Jan Groth har etablert hinsides enhver delingslinje med sine gobeliner.
 28. Men Van Ackern er ingen surrealist, han blir hilst som den nye Chabrol hinsides Rhinen.
 29. Men de penninggriske fisketransportører, de som fordyrer en hellig fisk hinsides enhver anstendighet, bør nu slåes ned på.
 30. Men teorien om the big bang åpner ikke desto mindre nettopp for tanken om en skapelse, og dermed også om et vesen hinsides all fornuft, helt utenfor vårt intellekts fatteevne.
Results found in Swedish dictionary
swehinsides
enggeneral [?]: BEYOND
norgeneral [?]: BEYOND
spageneral [?]: BEYOND
Synonyms:utom, bortanför, bakom
Similar words:
enghillside
enghinder
norhinder
swehinder
enghidden
enghide
enghind
Your last searches:
 1. hinsidesLast searches

# NAL Term
1 Flag facilitate
2 Flag seersucker
3 Flag gledesløst
4 Flag løen
5 Flag föda
6 Flag kvarlåtenskap
7 Flag avslepen
8 Flag disappear
9 Flag sofá cama
10 Flag gladiatorial
11 Flag skjendning
12 Flag ylande
13 Flag hepatitt
14 Flag design
15 Flag fellowman
16 Flag dialysator
17 Flag extinguir
18 Flag annan än

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 887 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 1012 0 2022-10-17 23:14:50
röja 1658 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2975 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 8966 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 2649 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 3237 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 6165 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6978 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 7555 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Page generated in 0.2348 - seconds.

mobiltelefon