logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

2 result(s) found for historiker:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norhistoriker
enghistory - man [n]: historian, historiographer
historie - kvinne [n]: historian, historiographer
science - man [n]: historian
vitenskap - kvinne [n]: historian
spahistory - man [n]: historiador [m], historiógrafo [m]
historie - kvinne [n]: historiadora [f], historiógrafa [f]
science - man [n]: historiador [m]
vitenskap - kvinne [n]: historiadora [f]
swehistory - man [n]: historiker
Wiki:Historiker er en betegnelse for en person som jobber med faget historie; som nedskriver og fortolker historien. Det har eksistert historikere i ulike sivilisasjoner i tusener av år. For å bli historiker i moderne tid er det vanlig å studere historie ved et universitet e.l. til høyere nivå.
Example:
 1. Martin, Thor Engebretsen, sammen med historiker og Dagbladredaktør Hans Fredrik Dahl.
 2. Alle strøk har sine goondas, sier Kushwant Sing, en kjent sikh som er historiker og skribent.
 3. Den store franske historiker Ernest Reuan skrev om det han kalte det greske mirakel.
 4. Jeg er filosof, ikke bare historiker, og en filosof kan beskjeftige seg med baksiden av månen for den saks skyld.
 5. Pietister er de ikke, forsikrer historiker Kristiansen, derimot en flokk kirkeglade mennesker i uavhengighet i forhold til de mange hensyn de fleste andre institusjoner innenfor Den norske kirke må - eller tror, eller synes de må - ta.
 6. Som historiker er jeg tilhenger av at slike samlinger skal oppbevares i et sentralt riksarkiv, sier Dahl.
 7. Attentatet var slutten på den tyske statsmetafysikk, på troen på at staten er overordnet alt og alltid har rett, mener en historiker.
 8. Blant annet fra hans tid i Russland og Armenia da han sammen med Fridtjof Nansen bisto i hjelpearbeidet der i 1920årene, sier historiker og kulturredaktør Hans Fredrik Dahl.
 9. David Hart, historiker fra Australia, professor Leonard Liggio, en fremtredende eksponent for den moderne liberalisme i USA, stortingsrepresentant og professor i økonomi Fridtjof Frank Gundersen, redaktør i Farmand OleJacob Hoff og forfatter Øyvind Myhre.
 10. De står å lese i boken Bibelen kom fra Arabia, som er skrevet av en fremtredende historiker ved det amerikanske universitetet i Beirut, Kamal Salibi.
 11. Den 39 år gamle Alawi, som er statsviter, økonom, historiker og tidligere studentpolitiker, har bodd nesten 18 år i VestEuropa.
 12. Den berømte greskromerske historiker Plutark forteller i år 100 e. Kr., at det for lenge siden forekom to solformørkelser.
 13. Den britiske historiker Basil Davidson - kjent blant annet som mannen bak den store Afrikaserien som nå går i norsk TV - er blant deltagerne på Oslohøringen.
 14. Den britiske historiker Basil Davidson viste seg som en kyndig og kultivert cicerone - særlig interessant var presentasjonen av Nubias kultur.
 15. Den franske historiker Marc Ferro.
 16. Den norske historiker Rolf Tamnes mener at Tingstens artikler sammen med den kalde krigen og Sveriges støtte i FN om å sende amerikanske styrker til Korea, kan ha gitt et inntrykk av at Sverige var i ferd med å oppgi sin alliansefrie status.
 17. Den selvlærte historiker Alf Steinsøy er tildelt prisen fordi han gjennom sin monumentale bygdebok for Solund har vist slektsrøttene i denne vestligste bosettingen i vårt land.
 18. Derfra vil han drive som privatpraktiserende historiker, spesialist i nazidokumenter, ved siden av gårdsdriften, selvfølgelig.
 19. Det er fint å være historiker, men det blir stadig vanskeligere å være fornøyd med arbeidsmiljøet og resultatene.
 20. Det tyske publisist og historiker Günther Weissenborn har i sin bok Der lautlose Aufstand antydet at nærmere 300 000 tyske kvinner og menn fra alle politiske avskygninger og livsanskuelser, ble henrettet - eller skutt under fluktforsøk under nazityraniet.
 21. Dette utsagnet finnes i det britiske referatet og lå i et arkiv i det britiske utenriksdepartement inntil en tsjekkiskfødt historiker, Vojtech Mastny, fant det for vel fem år siden.
 22. En historiker er ingen populær person.
 23. En historiker fra den sveitsiske frihetskrig forteller om bondehæren som stod ovenfor rytterskaren med sine lanser.
 24. Enkelte ser på meg som en blanding av politiker og historiker.
 25. For anledningen er et nytt stykke offisiell krigshistorie blitt offentliggjort av en prominent historiker, ingen ringere enn presidentens bror, der den sovjetiske hærs betydning for befrielsen av Romania er kraftig redusert i forhold til tidligere beskrivelser.
 26. Han fikk Holmenkollmedaljen for sin store innsats for skisporten som historiker.
 27. Han fortalte i en samtale med Aftenposten for noen år siden at gruppen kalte seg Tacito, som på spansk betyr det som er stilltiende og underforstått, samtidig som det også er navnet på den historiker som beskrev det romerske imperiums forfall.
 28. Han kjenner jo denne delen av norsk krigshistorie meget godt som historiker, så både som historiker og redaktør bør han ha de beste forutsetninger til å kunne presentere stoffet på en saklig måte, sier Parmann.
 29. Hans Fredrik Dahl - historiker og kulturredaktør i Dagbladet som har offentliggjort nyhetene om funnene av de meget omtalte papirer.
 30. Historiker Knut Sprauten har gått igjennom titusenvis av papirer om rådmannen i Trondheim.
Results found in Swedish dictionary
swehistoriker
enghistory - man [n]: historian, historiographer
historia - kvinna [n]: historian, historiographer
science - man [n]: historian
vetenskap - kvinna [n]: historian
norhistory - man [n]: historiker
spahistory - man [n]: historiador [m], historiógrafo [m]
historia - kvinna [n]: historiadora [f], historiógrafa [f]
science - man [n]: historiador [m]
vetenskap - kvinna [n]: historiadora [f]
Wiki:En historiker är någon som forskar om historia. Vanligen åsyftas en person som har akademisk examen i ämnet historia.
Similar words:
norhistorie
enghistorian
enghistoric
enghistorical
norhistorisk
spahistoria
spahistoriador
Your last searches:
 1. historikerLast searches

# NAL Term
1 Flag dag
2 Flag åka
3 Flag unheard
4 Flag herunder
5 Flag moldear
6 Flag pust
7 Flag lagerkrans
8 Flag inte frisk
9 Flag oppmuntring
10 Flag desponded
11 Flag nape of the neck
12 Flag bike
13 Flag olive
14 Flag blafre
15 Flag vareta
16 Flag begynne på nytt
17 Flag elidere
18 Flag citera oriktigt

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
röja 663 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 1739 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 6754 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 1622 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2226 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5154 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 5960 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 6411 2 2021-01-13 11:58:29
Chokladboll synonym 5414 1 2021-03-09 12:04:54
Klubb 5934 0 2018-11-26 10:44:30

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2022 - Page generated in 0.2011 - seconds.

mobiltelefon