logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for hjerteløs:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norhjerteløs
engbehavior [a]: cruel, heartless, pitiless, ruthless, unfeeling, coldblooded, cold-blooded
spabehavior [a]: cruel, desalmado, implacable, inexorable, encarnizado, de sangre fría
swebehavior [a]: hjärtlös
Synonyms:avskyelig, daddelverdig, diabolsk, djevelsk, egoistisk, fordervelig, forferdelig, fryktelig, fæl, grusom, hjerterå, horribel, infam, lastefull, nederdrektig, nedrig, nådeløs, ond, ondskapsfull, sadistisk, samvittighetsløs, satanistisk, sjofel, slem, vemmelig
Derived terms:hjerteløshet, hjerteløst
Example:
  1. Først og fremst føler jeg på den tyngende skyld som Kirken og vår vesterlandske sivilisasjon har pådratt seg ved en ofte hjerteløs holdning til avvikere på dette og andre områder.
  2. Advokatfirmaene tar en tredjedel av erstatningssummen i provisjon, og amerikanske aviser har beskyldt dem for å drive hjerteløs spekulasjon i ofrenes nød.
  3. Det er for oss uforståelig at noen med innsikt i de uverdige forhold som adskillige medmennesker i hovedstaden lever under, kan ha hjerte til en slik hjerteløs politikk.
  4. For mange av oss andre fortoner en slik politikk seg som hjerteløs kynisme.
  5. Det store nummer i Arbeiderpartiets valgkamp ble i stedet helseog sosialsektoren, der Regjeringen ble beskyldt for hjerteløs småskårenhet.
Similar words:
norhjerteløst
norhjelpeløs
norhjemløs
norhjertelig
norhjerteløshet
norhjertenær
norhjerterå
Your last searches:
  1. hjerteløsLast searches

# NAL Term
1 Flag frilansa
2 Flag differere
3 Flag systematic
4 Flag tunnelbane
5 Flag okular
6 Flag klampe
7 Flag gjemmested
8 Flag oöverstiglig
9 Flag magnetism
10 Flag sno
11 Flag lubba
12 Flag plasma
13 Flag get a cold
14 Flag liberation
15 Flag anterior
16 Flag äta
17 Flag obelisk
18 Flag fönsterruta

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 1496 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 1616 0 2022-10-17 23:14:50
röja 2213 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 3411 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 9624 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 3209 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 3969 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 6691 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 7413 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 8087 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Page generated in 0.2659 - seconds.

mobiltelefon