logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for hjertesykdom:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norhjertesykdom
engmedicine [n]: heart disease
spamedicine [n]: enfermedad cardíaca [f]
swemedicine [n]: hjärtsjukdom
Wiki:Hjertesykdom er en fellesbetegnelse på en rekke sykdommer på hjertet. En mer utbredt kategorisering er hjerte- og karsykdommer som også inkluderer sykdommer i blodkar utenfor hjertet. Noen vanlige hjertesykdommer er: - atrieflimmer - hjerterytmeforstyrrelse - endokarditt - bakterieinfeksjon på hjerteklaffene - hjerteinfarkt - skade på hjertemuskelen på grunn av for lite blodtilførsel - hjerteklaffsykdommer - hjertesvikt - redusert pumpeevne - kardiomyopati - sykdom i selve hjertemuskelen - medfødt hjertefeil - medfødte misdannelser - åreforkalkning i koronarkarene.
Example:
 1. Diskusjonen den siste tiden har dreiet seg om kreft og hjernesvinn, men også hjertesykdom, bronkitt, astma, lungebetennelse og eksem kan opptre som yrkessykdommer.
 2. For vel et år siden døde Egil av en hjertesykdom.
 3. Iallfall ikke han eller hun som ligger med brukket ben eller lider av hjertesykdom eller kreft.
 4. Joda, man behandler mennesker som rammes av hjertesykdom, astma, maveblødning osv. og et økende antall gamle mennesker, gjerne med flere sykdommer samtidig.
 5. 53 prosent av dødsfallene innen gruppen hjerte og karsykdommer skyldes ischemisk hjertesykdom, en sykdomsgruppe der blant annet hjerteinnfarkt finnes.
 6. De mest utsatte grupper når det gjelder passiv røking er barn og pasienter med kronisk lunge og hjertesykdom.
 7. De nordiske eksperter tok opp hvilken betydning samspillet mellom disse faktorene har når man skal vurdere chansene for å bli rammet av en hjertesykdom.
 8. Dette innebærer at hjertet tåler større påkjenninger når det kreves - også i forbindelse med hjertesykdom.
 9. Palmer fortalte at han led av en hjertesykdom og at blodtrykket hans hadde steget de døgn han var uten medikamenter.
 10. Prof. Prydz forklarer betydningen av forskningen for å finne frem til biokjemiske metoder for å kartlegge arvelig risiko for hjertesykdom.
 11. Rundt 30 prosent av utrykningene gikk til pasienter med hjertesykdom.
Similar words:
norhjerte-kar-
norhjerteslag
norhjertesorg
norhjertestyrker
norhjertevarm
norhjorteskinn
swehjärtsjukdom
Your last searches:
 1. hjertesykdomLast searches

# NAL Term
1 Flag rejäl
2 Flag marmota
3 Flag folkerik
4 Flag tilbakelevering
5 Flag peculiar
6 Flag glette
7 Flag inntektsskatt
8 Flag simple fracture
9 Flag forfallstid
10 Flag together
11 Flag heredad
12 Flag föreställa
13 Flag lydighet
14 Flag Greenwichtid
15 Flag avgjøre
16 Flag neurotic
17 Flag tredje världen
18 Flag camper

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Det engelske ordet for Å bøye verb 794 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 3805 0 2021-01-02 14:35:23
MrPoker 917 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 1587 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 4439 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 5327 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 5651 2 2021-01-13 11:58:29
Chokladboll synonym 4739 1 2021-03-09 12:04:54
Klubb 5301 0 2018-11-26 10:44:30
"Strekke seg langt" på engelsk? 9422 3 2019-01-21 15:13:34

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2021 - Page generated in 0.1372 - seconds.

mobiltelefon