logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

2 result(s) found for hold:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in English Dictionary
enghold
norhand [n]: tagning [n]
general [v]: holde
volume [v]: inneholde
seat [v]: holde, reservere
theory [v]: passe, gjelde, være relevant
telephone [v]: vente, drøye
position [v]: holde
event [v]: eie rom
construction [v]: oppholdende, holde oppe
people [v]: rømme, ha plass for
retain [v]: holde fram, holde
spahand [n]: asimiento [m]
general [v]: tener
volume [v]: contener
seat [v]: reservar, guardar
theory [v]: ser aplicable, ser válido
telephone [v]: esperar, permanecer en la línea
position [v]: mantener
event [v]: celebrarse
construction [v]: sostener, soportar
people [v]: tener capacidad para
retain [v]: retener, contener
swehand [n]: tag [n]
general [v]: hålla
volume [v]: innehålla
seat [v]: hålla, reservera
theory [v]: passa, gälla, vara tillämplig
telephone [v]: vänta, dröja
position [v]: hålla
event [v]: äga rum
construction [v]: uppehålla, hålla uppe
people [v]: rymma, ha plats för
retain [v]: hålla kvar, hålla
Synonyms:
 1. [n]: clasp, clench, clutch, clutches, grasp, grip, grasping [gt], taking hold [gt], seizing [gt], prehension [gt]
 2. [n]: appreciation, grasp, understanding [gt], apprehension [gt], discernment [gt], savvy [gt]
 3. [n]: control [gt]
 4. [n]: delay, time lag, postponement, wait, pause [gt], intermission [gt], break [gt], interruption [gt], suspension [gt]
 5. [n]: detention, detainment, custody, confinement [gt]
 6. [n]: stronghold [gt], fastness [gt]
 7. [n]: keep, cell [gt], jail cell [gt], prison cell [gt]
 8. [n]: handle, grip, handgrip, appendage [gt]
 9. [n]: cargo area, cargo deck, cargo hold, storage area, enclosure [gt]
 10. [v]: throw, have, make, give, direct [gt]
 11. [v]: keep, maintain, hold back [rt], hold out [rt], hold over [rt], hold out [rt], hold up [rt], keep in [rt], keep out [rt], keep off [rt], keep up [rt], keep off [rt], keep down [rt], keep apart [rt], keep up [rt]
 12. [v]: take hold
 13. [v]: restrain, confine, disable [gt], disenable [gt], incapacitate [gt]
 14. [v]: bear, have [gt], have got [gt], hold [gt]
 15. [v]: have, have got
 16. [v]: deem, view as, take for, see [gt], consider [gt], reckon [gt], view [gt], regard [gt]
 17. [v]: bear, carry, contain, include [gt]
 18. [v]: control, hold in, contain, check, curb, moderate, restrain [gt], suppress [gt], keep [gt], keep back [gt], hold back [gt]
 19. [v]: continue [gt], go on [gt], proceed [gt], go along [gt], keep [gt]
 20. [v]: harbor, harbour, entertain, nurse, feel [gt], experience [gt]
 21. [v]: affirm [gt], verify [gt], assert [gt], avow [gt], aver [gt], swan [gt], swear [gt]
 22. [v]: think [gt], believe [gt], consider [gt], conceive [gt]
 23. [v]: retain, keep back, hold back, keep [gt], hold on [gt]
 24. [v]: support, sustain, hold up
 25. [v]: capture [gt], enamour [gt], trance [gt], catch [gt], becharm [gt], enamor [gt], captivate [gt], beguile [gt], charm [gt], fascinate [gt], bewitch [gt], entrance [gt], enchant [gt]
 26. [v]: restrain [gt], suppress [gt], keep [gt], keep back [gt], hold back [gt]
 27. [v]: carry, bear
 28. [v]: accommodate, admit
 29. [v]: contain, take, be [gt]
 30. [v]: prevail, obtain, exist [gt], be [gt]
 31. [v]: control [gt], command [gt]
 32. [v]: defend, guard, protect [gt]
 33. [v]: declare, adjudge, evaluate [gt], pass judgment [gt], judge [gt]
 34. [v]: be [gt]
 35. [v]: halt, arrest, stop [gt]
 36. [v]: oblige, bind, obligate, relate [gt]
 37. [v]: cover [gt]
 38. [v]: carry, drink [gt], booze [gt], fuddle [gt]
 39. [v]: apply, go for, refer [gt], pertain [gt], relate [gt], concern [gt], come to [gt], bear on [gt], touch [gt], touch on [gt]
 40. [v]: reserve, book, request [gt], bespeak [gt], call for [gt], quest [gt]
 41. [v]: defy, withstand, hold up, resist [gt], hold out [gt], withstand [gt], stand firm [gt]
 42. [v]: prevent [gt], keep [gt]
 43. [v]: postpone [gt], prorogue [gt], hold over [gt], put over [gt], table [gt], shelve [gt], set back [gt], defer [gt], remit [gt], put off [gt]
 44. [v]: aim [gt], take [gt], train [gt], take aim [gt], direct [gt]
 45. [v]: agree, concur, concord
antonyms:
 1. [v]: let go of
 2. [v]: disagree
Derived terms:bondholder, foothold, freehold, freeholder, gasholder, handhold, hold as sacred, hold back, hold down, hold firm, hold forth, hold in, hold it against somebody, hold off, hold on, hold on to, hold out, hold out false hopes to someone, hold over, hold the line, hold tight, hold up, hold up the prospect of, holdall, holder, holding company, holdings, holdup, household, household appliances, household garbage, household refuse, household rubbish, household trash, household waste, householder, leasehold, leaseholder, pain threshold, pot holder, royal household, shareholder, smallholder, smallholding, stockholder, stranglehold, stronghold, tax threshold, threshold, threshold of pain, [Show less / more]
Example:
 1. Youve got to learn to hold your tongue.
 2. I think your theory does not hold water.
 3. Your explanation sounds plausible, but it just doesnt hold water.
 4. What position do you hold?
 5. Our professor promised to hold off on the final exam for another week.
 6. Im shouting out loud as insanity takes hold over me.
 7. Try to hold on until a rescue team arrives.
 8. Could you hold these valuables?
 9. If you go underwater, hold your nose and blow to clear your ears.
 10. I hope I can hold on to my job.
 11. We should hold old people in reverence.
 12. We hold the same principles.
 13. My backyard can hold more than ten people.
 14. She screamed with horror as someone took hold of her arm.
 15. Dont hold back.
 16. Dont hold back anything.
 17. The committee was not disposed to hold another meeting.
 18. We hold that he is not guilty.
 19. Take hold of the rope.
 20. Take hold of the rope, and Ill pull you up.
Results found in Norwegian dictionary

Note! This translation have been automatically translated and is waiting to be aproved by a human translator.

norhold
enggeneral [?]: hold
spageneral [?]: mantenga
swegeneral [?]: håll
Synonyms:bane, kurs, lei, retning, side, vei
Derived terms:alkoholholdig, alkoholholdig drikke, anholde, anholdelse, holde tilbake, tilbakeholden, tilbakeholdenhet, auksjonsholder, holde seg fra, avholde seg, avholde seg fra, avholdenhet, beholde, beholde noen i syne, beholder, beholdning i dødsbo, bibeholdende, bokholder, bokholderi, bussholdeplass, brystholder, gjerningsinnhold, en som holder strengt på disiplinen og tror på denne, i henhold til forskriftene, erholde, erholde fra, erholde skadestand, fastholdende, fettholdig, forbehold, forbehold de innvidde, forbeholdsom, forbeholdsomhet, forhold, fosforholdig, framholde, framholde med utmerkelse, framholdende, familieforhold, vertshusholder, kvinnelig vertshusholder, gjøre opphold, ha et forhold, ha i behold, anholdt kvinne, holde, holde fra land, holde borte, holde et øye med, holde fast, [Show less / more]
Example:
 1. Alt er galt med Fornebu, hører vi videre fra dette hold.
 2. Bakgrunnen for denne ytring var bl.a. den senere tids uheldige utvikling på betalingsbalansen, noe som har utløst kritikk fra flere hold - også blant noen av dem som ellers nærer stor sympati for det regjeringen står for.
 3. Er det hold i det ordet ?
 4. Familiene får stadig vekk høre hvor etisk høyverdig og bra det er å utføre fosterdiagnostikk, uten etiske motforestillinger fra såkalt kompetent hold, dvs. fra genetikerne.
 5. Fra flere hold er det uttrykt ønske om at HansenKrone bør skiftes ut.
 6. Ha kjøretøyene kjær, hold disiplin.
 7. Hold Skjærgården Ren har nå flyttet inn i nye lokaler.
 8. Hold anstuen har sitt navn fra Knut Hamsuns rop efter kelneren fra sitt stambord, og hold an har det vært ropt efter torsken av norske fiskere siden 1100tallet.
 9. Hold deg her.
 10. Hold kjeft, hva vet vel du om dette.
 11. Hold kjeft, jeg gidder ikke høre på.
 12. Hold kjeft og sitt ned ! er åpningsreplikken.
 13. Hold muligheten åpen for separasjon eller skilsmisse, skriver utvalget.
 14. Hold on to your dream sang Waters, mens bombene som ble sluppet ut fra flyene ble til blomster.
 15. I første rekke er det befolkningens boligbetingelser og næringslivets etableringsbetingelser vi på kommunalt hold kan gjøre noe med.
 16. Kvinne, fød dine barn og hold deg til dine hjemlige sysler det er det du kan !
 17. Nedej se - hold ut, heter maleriet som henspiller på begivenhetene i Tsjekkoslovakia 1968.
 18. Noen tilsvarende medfølelse for opposisjonen ble aldri ytret fra det hold gjennom Arbeiderpartiets lange regjeringsperioder, da sperrefrister ble nøye overholdt.
 19. Tiltak og tilbud for funksjonshemmede i Akershus er tittelen på en rykende fersk brosjyre, som sikkert vil bli mottatt med glede på mange hold.
 20. Uten tittel bygger på fremstillingen av kjønnslivet i blader og magasiner, og ble fra noen hold fordømt som kvinnefiendtlig og pornografisk.
 21. Vi er så glad for Merete, lyder det fra alle hold i korridorene på Marienlyst.
 22. De amerikanskstøttede eksilstyrkene som bekjemper sandinistregjeringen i Nicaragua har satt inn 8000 mann i sin hittil største offensiv, ble det sagt på offisielt hold i Managua igår.
 23. Alle søppelsekker i Bærum er merket med kommuneemblem og slagordet Hold bygden ren.
 24. Argumentasjonen fra enkelte hold mot forhøyet foreldrebetaling er blant annet at kommunen på denne måten kaster folk ut i sosial nød.
 25. At NRK medvirker til å skape tvil om dette er uheldig, ikke minst fordi det i den aktuelle sikkerhetspolitiske debatt fra flere hold blir hevdet at nettopp USA og NATO har planer om en begrenset kjernefysisk krig.
 26. Av det som er blitt sagt fra politisk hold på møtet ikveld, ser jeg at få av de fremmøtte har lest min uttalelse der jeg fraråder stengning av noen av Oslos barnehaver, mens de tydeligvis har lest finansrådmannens uttalelse, sa hun.
 27. Baba, pappa, sa den lille piken, og strakte to avmagrede hender mot den garvede NRKreporteren Einar Lunde, som så mange ganger har sett nøden på nært hold.
 28. Da årets budsjett var til behandling, var både elever og skolens ledelse i kontakt med høyeste politiske hold i Oslo.
 29. De personlige tragedier og samfunnsmessige virkninger som følger i trafikkskadenes kjølvann, er ofret altfor liten oppmerksomhet fra offentlig hold og organisasjoner, som naturlig burde være opptatt av dem.
 30. Den økonomiske styringen fra sentralt hold har gitt resultater, og økonomien i forbundet er nå bedre enn noen gang.
Similar words:
enghole
engholy
enghood
norholde
norholdt
norholt
spahola
Your last searches:
 1. hold


Hold was recognized as a English verb

Infinitive: (To) hold
Gerundio: holding
Past participle: held
Indikative
1. Present
 • i
  hold
 • you
  hold
 • he
  holds
 • we
  hold
 • you
  hold
 • they
  hold
8. Perfect
 • i
  have held
 • you
  have held
 • he
  has held
 • we
  have held
 • you
  have held
 • they
  have held
2. Imperfect
 • i
  held
 • you
  held
 • he
  held
 • we
  held
 • you
  held
 • they
  held
9. Pluperfect indic. or Past perfect
 • i
  had held
 • you
  had held
 • he
  had held
 • we
  had held
 • you
  had held
 • they
  had held
4a. Future
 • i
  will hold
 • you
  will hold
 • he
  will hold
 • we
  will hold
 • you
  will hold
 • they
  will hold
11a. Future perfect or future anterior
 • i
  will have held
 • you
  will have held
 • he
  will have held
 • we
  will have held
 • you
  will have held
 • they
  will have held
Conditional
5. Conditional present
 • i
  would hold
 • you
  would hold
 • he
  would hold
 • we
  would hold
 • you
  would hold
 • they
  would hold
12. Conditional perfect
 • i
  would have held
 • you
  would have held
 • he
  would have held
 • we
  would have held
 • you
  would have held
 • they
  would have held
Subjunctive
6. Present
 • i
  hold
 • you
  hold
 • he
  hold
 • we
  hold
 • you
  hold
 • they
  hold
13. present perfect
 • i
  have held
 • you
  have held
 • he
  have held
 • we
  have held
 • you
  have held
 • they
  have held
past
 • i
  held
 • you
  held
 • he
  held
 • we
  held
 • you
  held
 • they
  held
plu
 • i
  had held
 • you
  had held
 • he
  had held
 • we
  had held
 • you
  had held
 • they
  had held
Imperative
Affirmative
 • you
  hold!
 • we
  Let's hold!
 • you
  hold!
Negative
 • you
  don't hold! (do not hold)!
 • you
  don't hold! (do not hold)!

Last searches

# NAL Term
1 Flag intestines
2 Flag antiknakkmiddel
3 Flag autodidaktisk
4 Flag bane
5 Flag pipete
6 Flag lucky break
7 Flag suerte inesperada
8 Flag klorering
9 Flag menige
10 Flag ohyggligt
11 Flag imitatör
12 Flag spas
13 Flag sci-fi
14 Flag trädstam
15 Flag bønnestund
16 Flag neionøye
17 Flag stole på
18 Flag rena

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 404 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 556 0 2022-10-17 23:14:50
röja 1199 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2452 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 7928 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 2177 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2767 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5697 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6513 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 7019 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Page generated in 0.1806 - seconds.

mobiltelefon