logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for holdbarhet:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norholdbarhet
engvarer [n]: durability, fastness
varighet [n]: durability, lastingness
spavarer [n]: firmeza [f], resistencia [f]
varighet [n]: durabilidad [f], resistencia [f]
swevarer [n]: hållbarhet
Synonyms:egenskap, gruppe, inndeling, karakter, klasse, kvalitet, modenhet, nivå, orden, rang, slag, sortering, stand, standard, type, utholdenhet, varighet, verdi
Example:
 1. Ikke noe annet medium kan konkurrere med boken når det gjelder anvendelighet, holdbarhet, uunværlighet i læreprosessen og evne til å stimulere vår fantasi, fremholdt Giæver, som forøvrig karakteriserte begrepet det papirløse samfunn som rent tøv.
 2. At prøverørenes innhold skal bli foreldet, er det imidlertid ingen fare for i slik nedfrosset tilstand skal de ha nærmest ubegrenset holdbarhet.
 3. Da har de en holdbarhet på fem døgn.
 4. De hevder, kort og godt, at Olofsson er grundig forhåndsdømt i pressen, slik at det ikke finnes en dommer i Sverige som ikke forlengst er påvirket i den grad at den godeste Olofsson nok blir dømt uansett bevisenes holdbarhet.
 5. Det er også tatt med kapitler om ernæringslære og opplysninger om matvarenes næringsverdi, holdbarhet og oppbevaringsmuligheter.
 6. Det er produksjonen med tildels begrenset holdbarhet på varene som gjør at Heje ser store fordeler i å være nær markedet.
 7. Disse produktene har nær sagt ubegrenset holdbarhet.
 8. For mye vann gir spekevarene for kort holdbarhet og øker faren for matforgiftning.
 9. For vår egen del slutter vi oss til Haakon Lies glede over vårens kompromiss i sikkerhetspolitikken, og vi håper at han får rett også i optimismen om forlikets holdbarhet.
 10. Foreløbig dreier det seg om hypoteser hvis holdbarhet må undersøkes nærmere.
 11. Frysetøy bør fryses bort i mindre pakninger, da det har kort holdbarhet efter opptining.
 12. Først når boksen er åpnet mister innholdet sin holdbarhet og må behandles som vanlig ferskvare.
 13. Grossistene krever imidlertid minst seks ukers holdbarhet på friske varer, og å få salat til å holde seg i seks uker er ikke lett.
 14. Han kan ikke se at denne meningsmålingen skiller seg ut fra andre i metodologisk holdbarhet, og mener det er stillet spørsmål som er langt lettere for folk å svare på enn i mange andre målinger.
 15. Han minner om at fullsterilisering bevarer både smak og næringsinnhold uten bruk av konserveringsmidler - og gir produktet en meget lang holdbarhet.
 16. Havel har prøvet deres holdbarhet på kroppen.
 17. Idag oppleves det i fylkene som en tvangstrøye som i økende grad har tvunget fylkeskommunene til å innføre ordninger som efter min oppfatning i høy grad kan diskuteres for så vidt angår rettslig holdbarhet.
 18. Lettbedervelige varer skal også ha en viss holdbarhet i private hjem.
 19. Men dersom kjøttet er hermetisert, må holdbarhet og råvaredefinisjoner avgjøre om ikke en av Statens mange instanser skal foreta kontrollen.
 20. Men det spesielle er jo at enhver nordmann kan uttale seg om artiklenes holdbarhet.
 21. Men har ikke de som hevder at moralreglene bare er av relativ holdbarhet, et godt utgangspunkt for sin påstand i det faktum at seder og skikker kan variere sterkt fra samfunn til samfunn ?
 22. Men leskedrikker søtet med aspartam har en begrenset holdbarhet.
 23. Moderne tauverks holdbarhet i vann er vanligvis meget god.
 24. Nevnte undersøkelse tok heller ikke standpunkt til endel rent tekniske data, som f.eks. plasttønnenes holdbarhet mot støt og slag, om de er tette for lekkasje osv., faktorer som ikke har noe med selve modningsforløpet og kvaliteten av silden å gjøre.
 25. Nye og lovende metoder for frysing og pakking med forlenget holdbarhet og med uforandret kvalitet er i ferd med å gi resultater.
 26. På denne måten kan vi få en faktisk prøvning av et ekteskaps holdbarhet, uten at myndighetene legger noen vanskeligheter i veien for ektefellenes samliv.
 27. Selv er jeg meget skeptisk, ikke til tankens teoretiske holdbarhet, men til dens praktiske gjennomførbarhet.
 28. Sistnevnte er fremdeles helt lukket, som en kostbar rose i knopp og du vil ha langt større glede og utbytte av å ha en billig bukett markblomster på bordet - en vin av rimeligere årgang, med en lavere grad av holdbarhet.
 29. Sjødyktighet, driftssikkerhet og holdbarhet veier absolutt tyngst når folk skal kjøpe fritidsbåt.
 30. Skjell som er vakuumpakket og frosset har ni måneders holdbarhet.
Similar words:
norholdbar
swehörbarhet
norholdbarhetstid
spaholgarse
enghoarder
enghoarse
enghold back
Your last searches:
 1. holdbarhetLast searches

# NAL Term
1 Flag distintivo
2 Flag arbitration award
3 Flag arbeidslokale
4 Flag nufse
5 Flag sidrumpa
6 Flag perturbadamente
7 Flag frömjöl
8 Flag i saktefilm
9 Flag tilslutning
10 Flag musculatura
11 Flag el uno al otro
12 Flag ert
13 Flag skjerpet
14 Flag arrangere
15 Flag tecknare
16 Flag magnate
17 Flag for a moment
18 Flag platino

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
röja 663 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 1739 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 6754 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 1622 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2226 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5154 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 5960 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 6411 2 2021-01-13 11:58:29
Chokladboll synonym 5414 1 2021-03-09 12:04:54
Klubb 5934 0 2018-11-26 10:44:30

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2022 - Page generated in 0.1834 - seconds.

mobiltelefon