logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for holde fast:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norholde fast
enggeneral [v]: clutch, hold tight
overtalelse [v]: stand firm, hold firm, not yield, hold out, stand out
spageneral [v]: asir, agarrar
overtalelse [v]: mantenerse firme, mantenerse fijo
swegeneral [v]: hålla fast
Derived terms:holde fast ved, holde fast ved sine krav
Anagrams:fastholde
Example:
 1. Dersom et atomvåpenfritt Europa er vårt endelige mål, må vi gi prioritet til en slik plan fremfor dogmatisk å holde fast ved parolen Ingen nye atomvåpen i Nederland, sa Faber.
 2. I arbeidet for å lære hva ledelse er, er det viktig å holde fast på at Kirken aldri blir det samme som en vanlig organisasjon.
 3. Jo mer man erkjenner at Kirken ikke kan være politisk nøytral enten den velger å tale eller å tie, desto viktigere blir det å holde fast på balansen mellom kirkelig profetisk tale og almindelige politiske erklæringer.
 4. La oss holde fast på det beste i norsk tradisjon : respekt for medmennesker, appellerte Jo Benkow, da han i fjernsynets oppriktig talt lørdag kveld tok opp våre holdninger til innvandrerne.
 5. Men vi må holde fast ved at vårt felles skoleverk er et offentlig ansvar, sier hun.
 6. Vi vil at barna skal lære eller holde fast ved to sprog, sier noen av barnas foreldre.
 7. Vår pris og konkurransepolitikk har brakt prisstigningen i Norge fra 13,6 prosent og ned mot 6 prosent og denne linje vil vi holde fast ved, sier Astrid Gjertsen.
 8. 149 av landsmøtedelegatene ville holde fast på NATOmedlemsskapet.
 9. Antagelig vil Grünfeld heller ikke holde fast ved dette.
 10. Arbeiderpartiet har 5 pst. som kanskje vil velge et annet parti, 2 pst. som har bestemt seg for å stemme anderledes enn sist og 7 pst. som er usikre på om de vil holde fast på dette parti.
 11. Arbeiderpartiet har i tillegg vist en forskrekkelig evne til å holde fast på rentetak, noe som øyeblikkelig vil ramme boligbyggingen.
 12. At hun har problemer med å holde fast en tankerekke og uttrykke den i lettfattelig og tydelig sprog.
 13. Både standard og kapasitet er allerede på et høyt plan ved de to hotellene, men det som direktør Lars Søreide mener å ha oppnådd de siste årene, må man holde fast på.
 14. De blir en forpliktende og trygg hjelp til sammen med tidligere generasjoners kristne - å holde fast ved det som er fullbrakt, en gang for alle.
 15. Debattnivået i Norge ville bli adskillig forbedret om Nilsen og andre motstandere av eterreklame innrømmer at deres hovedmotiv er å holde fast ved mest mulig av kringkastingsmonopolet - noe som utvilsomt best lar seg gjøre om NRK forbeholdes alle lisensinntektene, samtidig som man legger hindere i veien for den andre finansieringsformen som vil kunne gi oss en fullverdig konkurrent til monopolet.
 16. Den nye generalsekretæren, som ble valgt 26. juni, gjorde det helt klart at han vil holde fast ved den politikk som hans forgjenger, Enrico Berlinguer, fulgte.
 17. Den senere tid har det imidlertid ikke vært noe tegn på at en alvorlig strid var under oppseiling, og det generelle inntrykk var at begge parter fortsatt anså det som en fordel å holde fast ved den nåværende kompromisslinjen.
 18. Derfor mener Arbeiderpartiet at partiet ikke lenger kan holde fast ved kompromisset.
 19. Dersom de folkevalgte velger å holde fast på den nåværende markagrense, må det bygges 7500 boliger i grønne områder.
 20. Det anbefales å holde fast ved det tidligere målet : å oppnå ti millioner dekar dyrket mark her i landet innen 1990.
 21. Det er ikke lett å holde fast på mannen der oppe på nattværelset med nyanserte ord.
 22. Det er ikke mulig fortsatt å holde fast ved alt det som tidligere har vært en del av skolens innhold, og samtidig pøse på med stadig nye fag og emner og mer stoff.
 23. Det er imidlertid enighet om at Oslo må holde fast på den eksisterende lave bebyggelse i de sentrale sentrumsområder og ikke bygge noen form for skyskraperby.
 24. Det er imidlertid trolig at Regjeringen vil holde fast på at en del av Statoils inntekter må gå rett i statskassen.
 25. Det er viktig å slå fast at det viktige i mediadiskusjonen er å holde fast på den redaksjonelle uavhengighet og selvstendighet.
 26. Det var opprinnelig intensjonen at den nye båten, som er på 85 fot og som gjør rundt 20 knop, skulle få navnet Mona efter den nåværende justisminister Mona Røkke, for å holde fast på navnetradisjonen.
 27. Det var uhyre modig gjort av statsminister Pieter W. Botha å holde fast ved en politikk som førte til dette resultatet.
 28. Det viktigste å holde fast ved er at gårdene stort sett eies av håndverkere, og at det er svært få butikker her.
 29. Dette er ansett som sentrale goder, og vi vil holde fast på dem.
 30. Efter det Aftenposten forstår, ønsker de folkevalgte i Oslo å kjøpe seg tid og utsettelser ved å holde fast på overføring av Oslokloakken til VEAS.
Similar words:
norholde vakt
norholde av
norholde ut
norholde tale
norholde sand
norholdeplass
norholde fram
Your last searches:
 1. holde fastLast searches

# NAL Term
1 Flag hurried
2 Flag ordagrann
3 Flag handelssentrum
4 Flag salathode
5 Flag calor
6 Flag ekthet
7 Flag garantere
8 Flag svävare
9 Flag nightdress
10 Flag dovetail
11 Flag byte
12 Flag stryk
13 Flag anse
14 Flag smoke
15 Flag andäktig
16 Flag iallfall
17 Flag fråtse i
18 Flag pastoril

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Det engelske ordet for Å bøye verb 600 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 3301 0 2021-01-02 14:35:23
MrPoker 780 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 1451 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 4320 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 5202 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 5492 2 2021-01-13 11:58:29
Chokladboll synonym 4598 1 2021-03-09 12:04:54
Klubb 5183 0 2018-11-26 10:44:30
"Strekke seg langt" på engelsk? 9207 3 2019-01-21 15:13:34

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2021 - Page generated in 0.1504 - seconds.

mobiltelefon