logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for holdt igjen:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary

Note! This translation have been automatically translated and is waiting to be aproved by a human translator.

norholdt igjen
enggeneral [?]: Rapporteur
spageneral [?]: retenidos
swegeneral [?]: innehållna
Synonyms:avgjort, bestemt, fast, fastholdt, fastlåst, fastspikret, handikappet, immobil, låst, rolig, som en saltstøtte, stabil, stanset, stasjonær, stiv, stoppet, strandet, ubevegelig, ubønnhørlig, ufølsom, ufør, ugjenkallelig, urokkelig, urørlig, værfast
Example:
 1. Det er riktig at det er differansen mellom innskudds og utlånsrenten som i stor grad skaper overskuddet i bankene, men det er nok først og fremst de bankene som har holdt igjen på utlånene og plassert midler i pengemarkedet som har gjort det best.
 2. Hittil i sesongen har jeg bevisst holdt igjen, sier fjorårets komet i norsk skøytesport nå.
 3. Normalt har selskapet 510 biler i grenseområdet til enhver tid, men på grunn av konfliktene er flere biler holdt igjen i Norge eller har brukt andre veier sydover, sier Gransjøen.
 4. Blir energien derimot holdt igjen ved konstant sammentrekning av muskler og celler, kveles livet i cellene.
 5. De blir holdt igjen til kontroll to uker ekstra for å få mat og næring til å møte hverdagen utenfor.
 6. Der regjeringen Willoch har holdt igjen, skal Arbeiderpartiet pøse på med overskuddet fra oljevirksomheten.
 7. Det er riktig at Kr.F. og Sp. i Stortinget har holdt igjen på noen av de mest markedsorienterte forslag i boligpolitikken som kom fra den tidligere Willochregjeringen.
 8. Det er særlig de to sistnevte som har holdt igjen under nedgangen, sier Warren.
 9. Det fysiske grunnlaget er meget godt, men vi har holdt igjen når det gjelder skyting med puls.
 10. Det var løpende kontakt mellom livbåtene og forsyningsskipene hele veien over VHFradio, og forsyningsskipene holdt igjen radiokontakt med redningstjenesten på land.
 11. Det var skogen som ga beskyttelse til annen vegetasjon og holdt igjen det flommende regnvannet.
 12. Distriktskontorene har jo holdt igjen hele 300 klienter som skulle vært overført til Sosialsentralen, fordi forholdene ved Sosialsentralen skulle rettes på raskt.
 13. Dommerduoen Frode Jacobsen / Finn Johansen pekte merkelig nok på straffemerket da Jan Erik Kristiansen ble holdt igjen av Erik Nordbrenden.
 14. Enkelte medlemsland har holdt igjen.
 15. Flere ganger er det bare en enkelt sprettpasning som skal til, men pasningen blir enten holdt igjen eller kommer for sent.
 16. Fr.p. vil ha en annen tomt og Ap. har holdt igjen.
 17. I begynnelsen av juni ble UD varslet av den tyske befrakteren, Continar Line, som opplyste at båten ble holdt igjen i Tripoli på grunn av et selvmord ombord.
 18. Iblant har Spania tilsynelatende vært på nippet til å gi en slik anerkjennelse, men har så holdt igjen for å unngå å sette Spanias spesielle forhold til den arabiske verden på spill, som det heter.
 19. Jean holdt igjen.
 20. Man antar med stor sannsynlighet at de to omkomne ligger inne i vraket, og at de ikke har rukket å komme seg ut da døren inn til korridoren er blitt slått igjen av vanntrykket og holdt igjen.
 21. Men Bjerkeriset over trener Dag Kaas kunne du holdt igjen, Anette.
 22. Men det var fortsatt vanskelig å få lisens, fordi det var de lokale myndigheter på hvert sted som avgjorde om den skulle gis - og de holdt igjen.
 23. Men også norsk forsiktighet i forbindelse med annonsering for medikamenter har holdt igjen frigivelsen.
 24. Og den faste oppskriften med kort prosess rett efter pause holdt igjen.
 25. Og havforskerne har ikke vært de som har holdt igjen.
 26. Så snart resten av mannskapet som er blitt holdt igjen forlater landet, vil nye sjøfolk sendes nedover, opplyser Bjørn Brun Hansen i Nordenfjeldske Dampskibsselskab til Aftenposten.
 27. Vest - Tyskland har har markert seg ved å være den mest pågående part for å innføre strenge restriksjoner raskest mulig, mens spesielt England hele tiden har holdt igjen.
 28. VestTyskland har markert seg ved å være den mest pågående part for å innføre strenge restriksjoner raskest mulig, mens spesielt England hele tiden har holdt igjen.
 29. Det var Dustin Hoffman som anbefalte ham og holdt igjen prøvene på En handelsreisendes død som han skulle sette opp på Broadway slik at vi fikk fullført filmen.
 30. Danmark ble snytt for et straffespark da Klaus Berggreen ble holdt igjen idet han skulle skyte, og like efterpå ble Jesper Olsen sparket overende av Tony Grealish.
Similar words:
norholde igjen
norholde inne
norholde leven
enghold in
norholde tale
norholde seg
norholde sammen
Your last searches:
 1. holdt igjenLast searches

# NAL Term
1 Flag hotel
2 Flag shoppingrunde
3 Flag skadad kvinna
4 Flag avledning
5 Flag omåttlig
6 Flag blomkruka
7 Flag uorden
8 Flag blomma
9 Flag polyfoni
10 Flag dwell
11 Flag tykk røyk
12 Flag por mucho
13 Flag abet
14 Flag kvinneklubb
15 Flag instinkt
16 Flag intressant
17 Flag synkende
18 Flag fullverdig

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
casino siteleri 20 0 2022-08-12 12:58:21
Test, just a test 70 0 2022-07-31 14:54:32
röja 512 0 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 1424 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 6407 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 1450 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2103 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 4979 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 5827 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 6260 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2022 - Page generated in 0.1710 - seconds.

mobiltelefon