logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

2 result(s) found for holografi:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norholografi
engfotografi [n]: holography
spafotografi [n]: holografía [f]
swefotografi [n]: holografi
Wiki:Holografi (gr. holo = hel eller fullstendig, graphos = skreven eller budskap) er en avansert form for fotografi der bildet, et såkalt hologram, viser motivet tredimensjonalt. Holografiteknikken brukes for å lage virkelige og virtuelle bilder av gjenstander.
Example:
  1. Dr. Dennis Gabor fikk Nobelprisen i fysikk for holografi i 1971.
  2. Holografi har vist seg nyttig innen forskning.
  3. Kunstnerisk sett er det skjedd utrolig lite innen holografi.
  4. Navnet holografi er dannet av gresk og skal bety det hele avtegnet.
  5. Nå ønsker de å formidle holografi i Norge.
  6. Og holografi har mye til felles med fotografi, men man bruker ikke kamera for å danne bildet.
  7. Selv om det ble vist holografier i Oslo for mange år siden, så ser det ut til at holografi er noe nytt og ukjent for de fleste.
Results found in Swedish dictionary
sweholografi
engfotografi [n]: holography
norfotografi [n]: holografi
spafotografi [n]: holografía [f]
Similar words:
norholograf
enghologram
norhologram
norhomograf
spaholograma
swehologram
swehomograf
Your last searches:
  1. holografiLast searches

# NAL Term
1 Flag dannelse
2 Flag campo
3 Flag tone
4 Flag tiger
5 Flag sari
6 Flag scared to death
7 Flag sidegate
8 Flag tartar
9 Flag nine
10 Flag gravlegge
11 Flag precedensfall
12 Flag president-
13 Flag selflessness
14 Flag aria
15 Flag skrot
16 Flag veivalg
17 Flag restroom
18 Flag hold out

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 874 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 994 0 2022-10-17 23:14:50
röja 1643 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2959 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 8948 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 2631 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 3223 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 6150 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6961 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 7539 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Page generated in 0.2558 - seconds.

mobiltelefon