logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for homeopati:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Swedish dictionary
swehomeopati
engmedicine [n]: homeopathy
normedicine [n]: homøopati
spamedicine [n]: homeopatía [f]
Derived terms:homeopatisk
Wiki:Homeopati, från grekiskans homeos ""lika"" och pathos ""lidande"", är ett alternativt medicinalsystem som skapades av den tyske läkaren Samuel Hahnemann (1755-1843). Grundidén för homeopatin är att ett ämne som kan skapa vissa symptom hos en frisk individ kan bota samma symptom hos en sjuk individ, något som brukar kallas ""lika botar lika"". Det finns dock inga belägg för att homeopati fungerar och inte heller några rationella skäl för varför den borde fungera.
Similar words:
enghomeopath
norhomeopat
swehomeopat
enghomeopathic
enghomeopathy
swehomeopatisk
enghome page
Your last searches:
  1. homeopatiLast searches

# NAL Term
1 Flag figurativo
2 Flag hård gom
3 Flag dit
4 Flag indignation
5 Flag barnelege
6 Flag titta
7 Flag forsimple
8 Flag biokjemist
9 Flag fattig
10 Flag tåke
11 Flag tverr
12 Flag peislys
13 Flag jamre
14 Flag oransjeri
15 Flag shooting gallery
16 Flag spre seg
17 Flag mock exam
18 Flag fluffy

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 553 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 696 0 2022-10-17 23:14:50
röja 1332 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2603 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 8192 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 2316 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2905 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5823 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6640 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 7164 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Page generated in 0.1982 - seconds.

mobiltelefon