logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for hovedsakelig:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norhovedsakelig
engvekt [a]: primary, prime, principal, main, chief, pivotal, major
general [o]: primarily [formal]
vekt [o]: chiefly, mainly, mostly, principally
spavekt [a]: principal, esencial, mayor, fundamental, capital
general [o]: primordialmente
vekt [o]: principalmente, sobre todo
swevekt [a]: huvudsaklig
general [o]: huvudsakligen
Synonyms:
 1. vesentlig, nødvendig, avgjørende
 2. grunnleggende
 3. vesentlig ting, meningsfull, sentral, beaktelsesverdig, påtrengende, betydende, betydningsfull
 4. anselig, betydelig, viktig
Example:
 1. Love in Colour er dessuten hovedsakelig spilt inn i England med engelske musikere.
 2. Befolkningen i dette området er hovedsakelig shiamuslimer.
 3. Censuren i Nicaragua rammer hovedsakelig bare en av avisene, La Prensa.
 4. De henvendelser vi har mottatt har hovedsakelig vært av lokal karakter, men også rikspolitiske spørsmål som sosialpolitikk og økonomisk politikk har opptatt mange.
 5. De tiltak Regjeringen vil benytte for å motvirke svart økonomi vil hovedsakelig være endringer i skattereglene og styrking av ligningsetaten.
 6. Den friske delen av svensk industri, som hovedsakelig består av verkstedindustrien, skal hjelpe oss til å ekspandere Sverige ut av krisen.
 7. Den lette tilgangen på relevant energiteknologi og rikelig tilfang av statsstøttede og private eksportkreditter fra Europa og Japan, henviser USA til hovedsakelig en observatørstatus, skriver han.
 8. Dine litografier er hovedsakelig i sorthvitt ?
 9. Er det helt uproblematisk når styrene i kabel og sendeselskapene i dag hovedsakelig består av de samme personene ?
 10. For tidlig fødte barn gir hovedsakelig to typer problemer.
 11. Fra og med nå skal treningen hovedsakelig foregå på vannet.
 12. Hovedsakelig er det spillefilmer som leies ut og selges, men vi har også hobbyprogram, TVserier, musikkvideoer og lignende i butikkene.
 13. Hvis Nordlys hadde kontaktet patologiskanatomisk avdeling ved Regionsykehuset i Tromsø, som artikkelen hovedsakelig dreide seg om, ville Nordlys ha fått vite at det dreide seg om en abort, men at det var foretatt obduksjon og at fosteret ikke var forsvunnet i systemet, skriver sykehuset i sin klage.
 14. I Norge selges fjærfe hovedsakelig som hel frossen høne eller som grillkylling.
 15. I Zimbabwe så vi et land i sterk økonomisk motbør, hovedsakelig som følge av tørken, og en utvikling i retning av en ettpartistat som opposisjonspartiene overhodet ikke ønsker, sier Petersen videre.
 16. Lånene er hovedsakelig tatt opp i de sterke valutaene dolla, tyske mark, yen og sveitsiske francs.
 17. Maten er dårlig, og består hovedsakelig av gryn og kjøtt som er fullt av sener og bein, og som ofte er råttent.
 18. Motstanden mot fostervannsdiagnostikken er hovedsakelig etisk begrunnet ?
 19. På grunn av plassforholdene i Sjølysthallen, hvor vi ikke tar inn båter over 30 fots lengde, har vi måttet dele opp Sjøen for alle, slik at vi i tiden 25.29. april under navnet Oslo flytende båtutstilling vil vise 130150 båter - hovedsakelig seilbåter - i båthavnen langs Frognerstranden.
 20. Utover middelalderens kunst, hovedsakelig som den oppsto på fransk jord, er det ingen periode i kunstens historie eller noe enkelt kunstverk som har hatt avgjørende betydning for mitt liv.
 21. Vi har alltid hatt med minst en ballade på LPene våre, men hovedsakelig står vi for kick ass rock, sier Holder.
 22. Vi har et stabilt personale, hovedsakelig sykepleierutdannet, som efterhvert lærer mange av klientene å kjenne.
 23. 250 er ansatt i Høie og skal sørge for at bedriften iår får ut 600 000 sengesett til forbrukere, hovedsakelig i de nordiske land.
 24. 36 prosent oppgir å samle på utstyr, hovedsakelig sølvtøy, men bestikk og servise er også populært.
 25. 3650 kilometer preparerte løyper, såvel i høyfjell som skogsterreng, fordelt over hele fylket, 100 lysløyper og 24 skiheiser, hovedsakelig i Trysilfjellet, og her finner vi også de fleste skiskoler.
 26. 500 teleabonnenter i Tollbugaten i Oslo - hovedsakelig næringsdrivende, og også Olje og energidepartementet har vært uten telefon siden mandag morgen.
 27. 75 prosent av dette befalet har tidligere gjort tjeneste utenlands, hovedsakelig i Libanon.
 28. 92 prosent av innslagene var laget av mannlige reportere, de som uttalte seg til Dagsrevyen var hovedsakelig menn, mens en fjerdedel av de kvinner som uttalte seg disse to uker var Gro Harlem Brundtland.
 29. A / S Frankerings eksport går hovedsakelig til Sverige og Danmark, men gjennom Pitney Bowes selges deres brevstemplingsmaskin over hele verden.
 30. Aksjonen var hovedsakelig rettet mot Regjeringens opprettholdelse av aldersskille for behovsprøving i forhold til foreldrenes inntekt ved søknad om studielån i Statens Lånekasse for Utdanning.
Similar words:
norhovedsak
norhoveddel
norhovedfag
norhovedgate
norhovedpremie
norhovedsats
norhovedsiktet
Your last searches:
 1. hovedsakelig



Last searches

# NAL Term
1 Flag gradiente
2 Flag dyeing
3 Flag gi kjøtt på beinet
4 Flag ecosistema
5 Flag fimpa
6 Flag gamla
7 Flag half
8 Flag gebet
9 Flag holde kjeft med
10 Flag practicability
11 Flag fornekte
12 Flag og
13 Flag mondadura
14 Flag samhällsvetenskap
15 Flag bandittvesen
16 Flag comilla
17 Flag ångfartyg
18 Flag fertilizar

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
röja 686 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 1806 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 6799 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 1645 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2250 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5179 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 5987 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 6439 2 2021-01-13 11:58:29
Chokladboll synonym 5435 1 2021-03-09 12:04:54
Klubb 5960 0 2018-11-26 10:44:30

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2022 - Page generated in 0.1849 - seconds.

mobiltelefon