logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for hugge:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norhugge
enggeneral [v]: grab, seize, take
fisk [v]: bite, take
stein [v]: carve, sculpt, chisel, sculpture
three [v]: hew, chop
spageneral [v]: asir, coger, agarrar
fisk [v]: picar
stein [v]: esculpir, cincelar
three [v]: talar, cortar
swegeneral [v]: hugga
Synonyms:skinn
Derived terms:firhugge, hugge av, hugge inn, hugge ned, huggende, hugget i stein, kanthugge, skogshugger, spekkhugger, steinhugger, steinhuggerarbeid, dauhugge, halshugge, munnhugges, skamhugge, snauhugge, billedhugger, huggert, tømmerhugger, munnhuggeri, hugge innpå
Example:
 1. Det virker som om moderaterna alltid, når de har en mulighet, vil hugge oss i ryggen når det gjelder sikkerhetspolitikk.
 2. Begynner du først å hugge i stein, blir du så glad i det materialet at du slipper det nødig.
 3. Dem har vi planer om å hugge ned, flirer Åge, som er lettere nervøs før kveldens begivenhet.
 4. Det er fint å ha fått være med på å avslutte viktige saker, og å hugge ut neste budsjett, kommenterer han, vel vitende om alt som krever videre arbeide.
 5. Jeg ser ingen annen løsning enn å hugge ned hele plantefeltet og plante på nytt.
 6. Kunsten å hugge i stein er noe mange av de yngre billedhuggerne er opptatt av, vi er en hel liten norsk koloni i Italia nå, som arbeider i dette materiale - fra marmor til mindre edle materialer, forteller Tostrup.
 7. Akkurat nå holder Bruschi og Steen på å hugge ut en mannogkvinnefigur i en norsk granittblokk.
 8. Borregaard skal hugge mer i skogene sine.
 9. Bortimot 100 mann fra bygda ble i all hast mobilisert og satt til å hugge branngater på toppen av Valsjøberget.
 10. Bølerfolk skulle gjerne hugge hull i veggen selv, og lage den døren som er nødvendig for bibliotekdriften.
 11. De neste ti årene ble han sendt fra arbeidsleir til arbeidsleir, som bl.a. leiren i Tomsk i Sibir, der han måtte hugge ved tolv timer hver dag i minus 52 grader, eller leiren i Tasjkent i den fjerne, asiatiske del av SovjetUnionen.
 12. Den uavhengige tankrederorganisasjonen har understreket at beslutningen om å hugge opp skip ville bli lettere, hvis usikkerhetsmomenter som utgifter med opplagsbrudd, bemanning, rengjøring osv. ble overført fra eieren til kjøper av skipet.
 13. Det ble fastslått på årsmøtet at det er nødvendig å hugge opp enda flere skip.
 14. Det er bedre å flytte store trær enn å hugge dem ned.
 15. Det er en egen følelse å hugge seg innover i skulpturen.
 16. Det er også meningen å unngå de store snauflater og bare hugge ut mindre områder.
 17. Det finnes dermed egentlig ingen grunn til å hugge noe karaktertre, bortsett fra de få tilfeldige som måtte dø ut av naturlige årsaker.
 18. Det hun gjør i sine romaner er å hugge løs klumper av virkelighet og legge dem frem uten kommentar.
 19. Det koster ikke noe å hugge trærne, alt som behøves er hugst og transport.
 20. Det verste man kan gjøre mot et juletre, er å hugge det i frost, og sette det direkte inn i en varm stue.
 21. En måte å skaffe penger på er å hugge trær for å selge ved og kull på marked inne i byene.
 22. En tid kombinerte han trening og konkurranser med å hugge tømmer, men dette måtte han gi seg med.
 23. Er virkelig planene å hugge ned alle furutrærne ?
 24. For noen år siden ødela de moreneøyas beskyttende vern mot stormene og fikk gårdbrukere og hytteeiere til å hugge bart med tårer i øynene.
 25. Frivillige og brannmannskaper måtte hugge en branngate som sikring, og de klarte å få kontroll over ilden.
 26. Først forsøkte han å hugge ned en høyspentstolpe, men det måtte han gi opp.
 27. Han bruker all sin ferie og fritid til å hugge tømmer, arbeide på tomten og sette opp grunnmur.
 28. Her kan man stikke inn til gamle Mrs. Freedman og slå av en prat om gårdsdrift for 150 år siden eller gi henne en håndsrekning med arbeidet på gården, eller man kan hjelpe Freedman med å hugge ved utenfor for å holde varmen.
 29. Hvorfor bygge murer av betong når vanlig norsk gråstein koster det halve, holder minst like lenge og dessuten er mye penere, tenkte veikontoret, og så satte de sine driftigste folk til å hugge gråstein.
 30. I de fattigste landene tvinges folk til å hugge skogen til brensel.
Similar words:
enghuge
norhugg
swehugg
swehugga
enghue
enghug
enghunger
Your last searches:
 1. hugge


Hugge was recognized as a Norwegian verb

Infinitive: (Å) hugge
Gerundio: huggende
Past participle: hugd
Indikative
1. Present
 • jeg
  hugger
 • du
  hugger
 • han
  hugger
 • vi
  hugger
 • dere
  hugger
 • de
  hugger
8. Perfect
 • jeg
  har hugd
 • du
  har hugd
 • han
  har hugd
 • vi
  har hugd
 • dere
  har hugd
 • de
  har hugd
2. Imperfect
 • jeg
  hugde
 • du
  hugde
 • han
  hugde
 • vi
  hugde
 • dere
  hugde
 • de
  hugde
9. Pluperfect indic. or Past perfect
 • jeg
  hadde hugd
 • du
  hadde hugd
 • han
  hadde hugd
 • vi
  hadde hugd
 • dere
  hadde hugd
 • de
  hadde hugd
4a. Future
 • jeg
  vil/skal hugge
 • du
  vil/skal hugge
 • han
  vil/skal hugge
 • vi
  vil/skal hugge
 • dere
  vil/skal hugge
 • de
  vil/skal hugge
11a. Future perfect or future anterior
 • jeg
  vil/skal ha hugd
 • du
  vil/skal ha hugd
 • han
  vil/skal ha hugd
 • vi
  vil/skal ha hugd
 • dere
  vil/skal ha hugd
 • de
  vil/skal ha hugd
Conditional
5. Conditional present
 • jeg
  ville/skulle hugge
 • du
  ville/skulle hugge
 • han
  ville/skulle hugge
 • vi
  ville/skulle hugge
 • dere
  ville/skulle hugge
 • de
  ville/skulle hugge
12. Conditional perfect
 • jeg
  ville/skulle ha hugd
 • du
  ville/skulle ha hugd
 • han
  ville/skulle ha hugd
 • vi
  ville/skulle ha hugd
 • dere
  ville/skulle ha hugd
 • de
  ville/skulle ha hugd
Imperative
Affirmative
 • du
  hugg!
 • vi
  La oss hugge!
 • dere
  hugg!
Negative
 • du
  ikke hugg! (hugg ikke)!
 • dere
  ikke hugg! (hugg ikke)!

Last searches

# NAL Term
1 Flag reticular
2 Flag squall
3 Flag nordost
4 Flag moträls
5 Flag compelled
6 Flag sy i legg
7 Flag kash
8 Flag slumpvis
9 Flag torrfoder
10 Flag certificado de estudios
11 Flag trivializar
12 Flag facing
13 Flag clearly outlined
14 Flag monótono
15 Flag svime av
16 Flag råskinn
17 Flag sala de recepción
18 Flag hvithet

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 570 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 707 0 2022-10-17 23:14:50
röja 1345 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2616 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 8210 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 2326 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2917 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5834 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6654 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 7182 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Page generated in 0.1803 - seconds.

mobiltelefon