logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

2 result(s) found for humoristisk:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norhumoristisk
engkomisk [a]: comical, humorous
spakomisk [a]: cómico, divertido, entretenido
swekomisk [a]: humoristisk
Synonyms:amusant, artig, festlig, fornøyelig, gøyal, komisk, kostelig, latterlig, lattervekkende, løyerlig, morsom, pussig, ubetalelig, underholdende, vittig
Example:
 1. City News av Davis Fishelson er en humoristisk fortelling om en undergrunnsavis og hvorledes utgiverne kjemper for sin eksistens.
 2. Dagros er en humoristisk serie om ekteparet Ola og Gurine og kua Dagros.
 3. Den som tar Gud virkelig på alvor, ser humoristisk på seg selv.
 4. Ja vel, statsråd ble som vanlig et humoristisk høydepunkt.
 5. Men privat er han blid og likesæl, med et humoristisk glimt i de blå øynene, tenoren Caj Ehrstedt, som i denne helgen synger sin forestilling nr. 1000.
 6. Av flere grunner, synes jeg denne beskyldningen er humoristisk.
 7. Det er vanskelig for meg å si noe humoristisk i forbindelse med utfylling av selvangivelsen, sier skattedirektør Willy Ovesen.
 8. En leder bør være humoristisk og ha evne til å le av seg selv, mener Langåker, som i 1972 fikk permisjon fra sin stilling ved rikstelefonen i Oslo for å ha tillitsverv på heltid.
 9. Mykje god graut, sier jeg til sprogprofessoren, som legger hodet tilbake og ler hjertelig i skybruddet idet han påstår at nordmenn har humoristisk sans.
 10. Trønderne hadde humoristisk vært på topp i Norge hvis de ikke selv hadde hatt oppfatningen av at der er de allerede.
 11. Vi fyller opp lagrene, sier Rimejorde humoristisk.
 12. Aase Rindal broderer og applikerer med en søvngjengersikker artistisk sans en humoristisk bordscene med De syv gode og de syv dårlige jomfruer i Galleri Albin Upp.
 13. Alle fire spiller ut hele følelsesregisteret fra humoristisk småkrangling til desperasjon, fra lyst til nød, og med den garvede replikk og skjulte tristesse som synes innbygget i omreisende artister.
 14. Annensats er hurtig og finalen er luftig, humoristisk - typisk Sjostakovitsj, sier Kitajenko med et musikalsk smil.
 15. Av og til kommer det også et befriende humoristisk understatement, og det kan trengs, for Franks skriver poesi uten nerve og intensjon.
 16. Avslappet og humoristisk beretter hun om arbeidet i banken.
 17. Bekrefter dette den opplagte mistanke om at bare visse kategorier av humoristisk utfoldelse kan presenteres i et østeuropeisk land ?
 18. Berglia er forøvrig unektelig en fin mann, en godviljens mann og en humoristisk mann.
 19. Bestillingsverket denne gang er laget av den svenske komponisten Ragnar Söderlind, som har benyttet et tema fra Seiern er vår til en humoristisk Toccata Brillante.
 20. Charmerende, en god porsjon humoristisk sans, det er karaktertrekk som må føyes til det bildet folk flest har fått av sjefen for Statens utlendingskontor.
 21. Charmerende, og med en god porsjon humoristisk sans, er karaktertrekk som må føyes til det bildet folk flest har fått av ham.
 22. DEN tilsendte notisen om fanatikere som ødela gleden for en noe tilårskommen jubilant finner jeg kanskje ikke lenger så humoristisk som jeg gjorde før i tiden.
 23. Da vil syv skuespillere gi publikum resultatet av et unikt og humoristisk samarbeide mellom nordiske teatre.
 24. De er enkle og lettfattelige som de skal være i en humoristisk serie, men de er også levende.
 25. De er glade, charmerende, med stor humoristisk sans.
 26. De to forfatterne gir et muntert og humoristisk innblikk i hva det vil si å presentere norsk litteratur i utlandet.
 27. Den er noe så sjeldent hos oss som et humoristisk overskuddsforetagende, et oppkomme å øse av.
 28. Der spilte han enslags narrerolle på sidelinjen, men ved å øse av et varmt humoristisk overskudd gjorde han den helt sentral.
 29. Dessuten er den noe så hyggelig som humoristisk.
Results found in Swedish dictionary
Similar words:
norhumanistisk
spahumoristico
swehumanistisk
enghumorist
norhumorist
spahumorista
swehumorist
Your last searches:
 1. humoristiskLast searches

# NAL Term
1 Flag leva på arbetslöshetsunderstöd
2 Flag på gråten
3 Flag pynt
4 Flag båthytt
5 Flag översyn
6 Flag ultimatum
7 Flag marmæle
8 Flag lerret
9 Flag innskjære
10 Flag være en følge
11 Flag jämmerlig
12 Flag gozada
13 Flag lägga
14 Flag byggd
15 Flag lärorikt
16 Flag värma upp i förväg
17 Flag nihilistisk
18 Flag orientering

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 869 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 987 0 2022-10-17 23:14:50
röja 1639 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2956 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 8940 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 2625 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 3214 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 6141 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6956 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 7536 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Page generated in 0.2428 - seconds.

mobiltelefon