logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for husrom:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norhusrom
engtravel [n]: accommodation, lodging, place to stay
hus [n]: accommodation, housing
spatravel [n]: alojamiento [m], hospedaje [m]
hus [n]: vivieneste [f], lugar para vivir [m]
swetravel [n]: husrum
Synonyms:adresse, asyl, base, bivuakk, bo, bolig, bopel, bosted, fristed, heim, hjem, hjemsted, hus, kvarter, leir, losji, oppholdssted, paulun, stasjon, tilfluktssted, tilholdssted
Anagrams:husmor
Wiki:Husrom er et sted en har tak over hodet og vegger rundt seg. Det er vanlig at hus over en viss størrelse blir delt inn i rom til ulik bruk. Rom en kan leie, i hotell og lignende, følger gjerne en standardisert inndeling i enkeltrom, dobbeltrom osv.
Example:
 1. Hvis man ikke er født med et OBOSmedlemskap i hånden, er det ikke lett å få husrom nærmere byen, sier han.
 2. Om vi ikke har like mye husrom her som i Brooklyn, skal det ikke skorte på hjerterom, forsikret sjømannsprest Johannessen i sin velkomsttale til Kronprinsen.
 3. Skolene trenger både mer husrom og mer personale.
 4. 16 av de eldre fra Holt Pensjonat fikk mandag kveld husrom ved Eiketun aldershjem i Hokksund.
 5. Det betyr ifølge Rådhusposten at bare dagens brakkebeboere får husrom i nybygget i første omgang.
 6. Det er blitt sagt om kirken i Brooklyn at der var det nok av både husrom og hjerterom.
 7. Det er vel enestående at Norge gir husrom og arbeidstillatelse til en terrororganisasjon som arbeider for å omstyrte en stat som Norge har normale forhold til.
 8. Det gamle Schous Bryggeri i Trondheimsveien er idag et nyrestaurert kompleks som gir husrom til mange og forskjelligartede bedrifter, og innerst i gårdsrommet har CAK - Center for Afrikansk Kulturformidling - fått sitt danseinstitutt, som omfatter ca. 280 kvm gulvflate samt dusj og garderobe.
 9. Det hjalp ikke på søvnen at hun stadig minnet seg selv om at det skal bety lykke å gi husrom for en forvillet gresshoppe.
 10. Det trengtes altså mer plass - ganske særlig mer husrom.
 11. Er det ikke et temmelig stivt stykke at vårt land skal gi husrom til en organisasjon som sikter på å utslette et land som Norge har normale forhold til ?
 12. Familiene skaffet seg selv husrom for natten hos familie, venner og bekjente.
 13. Fra og med 1920 og utover, besluttet colleget å ta inn en norsk stipendiat pr. år, idet det ble bidratt med 1 / 4 av stipendiet og tildelt studenten husrom, slik at han kunne bo på eiendommen.
 14. Her skulle alle etater som idag bor i brakker og enkelte andre tekniske etater få husrom.
 15. I Israel ble de mottattt av et samfunn som gav dem husrom og mat, medisin og utdannelse, men som også ringeaktet dem på grunn av deres bakgrunn, deres kultur og deres tradisjoner.
 16. Idag leier gårdbrukere bort husrom til sprang, dressurog galopphester.
 17. Men senior blir ikke uten husrom.
 18. Myndighetene er i full gang med å skaffe mat og husrom til de flomrammede.
 19. Og her foregikk ikke bare undervisning, bygningen var også husrom for skolens lærer.
 20. Vi har hatt ypperlige treningsforhold, god hjelp og støtte fra dem vi har leiet husrom av.
 21. Der det er hjerterom, er det husrom, og K i London er et slik sted.
 22. Billetter og husrom.
 23. Selvsagt er jeg lettet over at vår datter kom uskadet tilbake, men jeg kan ikke fri meg for å være litt forbannet på de snille menneskene som gav henne husrom en uke, uten å tenke på at foreldrene måtte gjennomgå en forferdelig periode, sier fru Reardon og kan ikke holde tilbake et par tårer.
 24. Vær nå grom, gi oss husrom, roper fysioterapeutene Marit Eggen, Per Ørstenvik, Kari Jokstad og pasient Cathrine Simonsen.
 25. 117 år efter at Staten sparket A. O. Vinje fra hans faste stilling i Justisdepartementet får han fra idag av nytt husrom i Norges Bank.
 26. 117 år etter at Staten sparka han frå den fast lønna posten i Justisdepartementet, får han så å seie nytt husrom i Norges Bank.
 27. Alle ble bragt til Politihuset på Grønland, og derfra til Sosial Vakttjeneste som skaffet dem husrom for resten av natten.
 28. Amerikanerne har takket ja til innbydelsen under forutsetning av at arrangørene skaffer husrom og bespisning gratis totre dager også efter turneringen, da USAtroppen kan reise direkte til planlagt treningsleir i Sveits.
 29. De ble tatt hånd om av absorbsjonsmyndighetene, gitt undervisning i israelske samfunnsforhold og i hebraisk, skaffet husrom og arbeide, men samtidig ble det reist tvil om de virkelig var ekte jøder.
 30. De får husrom, mat, klær og økonomisk støtte på 2100 kroner for enslige og 3500 kroner for ektepar pr. måned i denne perioden, som varierer fra tre til 12 måneder.
Similar words:
norhulrom
swehusrum
norhusmor
spahuero
swehusmor
enghullo
enghum
Your last searches:
 1. husromLast searches

# NAL Term
1 Flag prance
2 Flag interpretar equivocadamente
3 Flag pysete
4 Flag remolinear
5 Flag følelsesløs
6 Flag iherdighet
7 Flag in harmony
8 Flag ortoped
9 Flag trámites burocráticos
10 Flag alder
11 Flag how much
12 Flag nødvendig
13 Flag cada
14 Flag spela
15 Flag på vilket sätt som helst
16 Flag cello
17 Flag arouse
18 Flag modernismo

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 275 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 427 0 2022-10-17 23:14:50
röja 1058 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2281 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 7617 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 2027 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2617 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5542 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6359 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 6862 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Page generated in 0.1739 - seconds.

mobiltelefon