logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

2 result(s) found for hysteri:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norhysteri
engoppheting [n]: hysteria
psychiatry [n]: hysteria, hysterics
behavior [n]: hysteria
spaoppheting [n]: histeria [f], histerismo [m]
psychiatry [n]: histeria [f], histerismo [m]
behavior [n]: histeria [f], histerismo [m]
sweoppheting [n]: hysteri
Derived terms:hysteriker, hysterisk, hysterisk anfall, massehysteri, hysterisk person
Wiki:Hysteri (gresk: hysterikos) beskriver i dagligdags bruk en sinnstilstand av uhåndterlig frykt eller følelsesmessige voldsomheter. Frykten er ofte sentrert ved en kroppsdel, ofte ved et innbilt problem med den kroppsdelen (sykdom er en vanlig klage). Folk som er «hysteriske» mister ofte selvkontrollen på grunn av en overvelmende frykt.
Example:
 1. Folk er i ferd med å synke hen i et kollektivt hysteri, uttalte han.
 2. Noen hjelper mot kjærlighetssorg, andre mot hodepine eller vondt i maven, og så har jeg en bjesk som skal være god mot hysteri, ler Signe igjen.
 3. Reaksjonene minner om hysteri, mener Rasmussen.
 4. Da Blindheimsaken og Listesaken dukket opp, formidlet pressen, også hjulpet av politiet, et formidabelt hysteri.
 5. Da Den Norske Opera gjestet byen med Den glade enke, var det mildt hysteri i byen og manko på billetter efter tre kvarter.
 6. Den teddybjørnlignende skapningen har skapt det rene hysteri blant amerikanerne, som går mann av huse for å skaffe seg Tskjorter med bilde av Gizmo, Gizmoplakater og Gizmodukker i alle tenkelige størrelser og utgaver.
 7. Der er ingen hysteri eller panikk.
 8. Det er her nok til å henvise til det hysteri AIDS har utløst mange steder i USA.
 9. Dette ble i mccarthyismens hysteri til at han arbeidet for at Sovjet skulle overta USA.
 10. Efter min mening er det snakk om menneskesak, og i alle fall ikke om likestillingshysteri og propaganda, som Fredrik Norman velger å uttrykke det.
 11. Først en åpning preget av space og hysteri efterfulgt av en cowboysekvens.
 12. HVORFOR dette hysteri ?
 13. Hans soloLP Thriller nærmer seg enestående 40 millioner solgte eksemplarer, og hans som merturne i USA sammen med brødrene i gruppen Jacksons, har gitt ordet hysteri nytt innhold i amerikansk showbiz.
 14. Hysteri er et gammelt sykdomsbegrep som brukes - eller iallfall ofte ble brukt før - om personer som glir inn i en sykdom som de egentlig ikke har, men som de allikevel viser tydelige symptomer på og som de uten tvil lider av.
 15. I tillegg kommer at det piskes opp til et antisovjetisk hysteri, uten at myndighetene tar til gjenmæle.
 16. I vårt land er knapt noe lettere enn å drive antisovjetisk hysteri, for eksempel gjennom Treholtsaken, legio ubåtepisoder, o.l., med den iboende antïbolsjevikholdningen i store grupper av folket.
 17. Müller betegnet rakettene som en stor fare for freden, og han kom like efter inn på det antikommunistiske hysteri i USA.
 18. Nei, det særnorske hysteri andsynes melkefett er i beste fall tåpskap.
 19. Og da bør ikke jeg betegne likestillingspropagandaen som hysteri, mener hun.
 20. Ordet hysteri er noe annet i psykiatrien enn det vi til daglig mener med det.
 21. Sjåvinistiske følelser og et antisovjetisk hysteri blir pisket opp i landet.
 22. Sjåvinistiske stemninger og antisovjetisk hysteri blir nå pisket opp i landet.
 23. Til forskjell fra den individuelle psykiske forstyrring som vi vanligvis kaller hysteri, er massehysteriet noe som kan smitte over på mennesker som ellers funksjonerer normalt.
 24. Under den nåværende forverrede internasjonale situasjon er aksjoner som skader kontaktene mellom landene og bidrar til å piske opp antisovjetisk hysteri, dobbelt farlige, fortsetter Tass.
 25. Uten å skape unødig hysteri.
 26. Utøverne og idretten selv har krav på at ikke all kritisk sans druknes i utålmodighet og hysteri.
 27. Vi kjenner alle det hysteri som bredte seg i verdens massemedier under krigen i Libanon.
 28. Det eneste poenget ved Mitterrands reise har vært å bygge opp under et nasjonalt hysteri, og å bevise en gang for alle at Frankrike er en stormakt, sa Lange.
 29. Historien om Svartedauen forteller oss at hverken salmesang, bønner, flukt, apati, beruselse eller hysteri stopper pest.
 30. Jeg lider ikke av elektronisk hysteri.
Results found in Swedish dictionary
swehysteri
engupphetsning [n]: hysteria
psychiatry [n]: hysteria, hysterics
behavior [n]: hysteria
norupphetsning [n]: hysteri
spaupphetsning [n]: histeria [f], histerismo [m]
psychiatry [n]: histeria [f], histerismo [m]
behavior [n]: histeria [f], histerismo [m]
Derived terms:hysteriker, hysterisk, hysteriskt anfall, masshysteri
Wiki:Hysteri. Termen har sitt ursprung i de gamla grekernas föreställning att livmodern kunde vandra runt i kroppen och förorsaka olika sjukdomsliknande tillstånd. ""Hysteri"" var fram till 1900-talet läkarvetenskapens benämning på en typ av psykiska störningar, som ansågs vara kvinnliga störningar och därav benämningen ""hysterikor"" för drabbade kvinnor.
Similar words:
enghysteric
enghysteria
norhylster
enghysterics
norhykleri
norhysterisk
swehysterisk
Your last searches:
 1. hysteriLast searches

# NAL Term
1 Flag medborgarkunskap
2 Flag latex
3 Flag dam
4 Flag kraftigt
5 Flag framtre mot
6 Flag olmo
7 Flag insensibilizar
8 Flag mudarse
9 Flag umbrageous
10 Flag innen rekkevidde
11 Flag i tal
12 Flag helsynkronisere
13 Flag herskelysten
14 Flag gneldre
15 Flag stursk
16 Flag formere seg
17 Flag förfaringssätt
18 Flag manera

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 292 0 2021-01-02 14:35:23
MrPoker 126 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 789 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 3555 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 4388 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 4575 2 2021-01-13 11:58:29
Chokladboll synonym 3778 0 2019-03-01 14:17:40
Klubb 4370 0 2018-11-26 10:44:30
"Strekke seg langt" på engelsk? 7498 3 2019-01-21 15:13:34
Guisos 4331 0 2018-09-06 13:21:53

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2021 - Page generated in 0.1657 - seconds.

mobiltelefon