logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for i dag:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
nori dag
engperiod [o]: today
time [o]: today, nowadays, at present, presently
spaperiod [o]: hoy
time [o]: hoy, hoy en día, actualmente, hoy día
sweperiod [o]: idag
Derived terms:i dagbrudd, være opp i dagen lik, i dagligtalen, bli dag, den dag i dag
Anagrams:gaid
Example:
 1. Den kraftige stigningen i takstene på borettslagsleiligheter som vi har opplevd de to siste årene, har gitt som resultat at det i dag er kun 50% av boligene som omsettes til maksimalpris.
 2. Den kunde vara skriven i dag, komedin Det Store Vi eller I allas intresse på svenska som norrmannen Herman Krog upprørde 1917 års teaterpublik med.
 3. Det var så velsignet lite byråkrati, sier han, som idag sitter på toppen av et byråkrati Men effektiviteten må ha vært stor, større enn man i dag kan tenke seg mulig.
 4. Fint vær i dag, som Shelley sier for nå å sette det på spissen.
 5. I am commited to preventing Cuban and Nicaraguansupported guerrillas from violently overthrowing El Salvadors elected Government and others in the region. - I disse ord ligger kvintessensen av USAs politikk overfor MellomAmerika pr. i dag.
 6. I dag, 1. september 1939, da jeg begynner min dagbok, er en historisk dag.
 7. I fjor var det Lutherår, til neste år er det Bachår, vil det noen gang bli tilsvarende internasjonal interesse for det som skapes i landet i dag ?
 8. I pionerårene gjaldt det å sette i gang nye kulturtiltak, eksperimentere og utprøve, men i dag er oppgavene nærmest den motsatte, å stabilisere og konsolidere det som er i gang.
 9. Jovisst blir det fest og jubileum når Høyre i dag samles til sitt landsmøte i Oslo.
 10. Men her må vi trå varsomt, sier ekspertene, og understreker at Europaprogrammet i dag heller er en visjon som først vil kunne realiseres langt inn i fremtiden.
 11. Miljøvern er ikke noe politisk stridsemne i dag.
 12. Ord i dag er flyttet til 11.55 i P 1.
 13. Som kirkeleder og generalsekretær i Det sørafrikanske kirkeråd står biskop Tutu i dag som den ledende skikkelse for ikkevoldfronten mot raseskillegalskapen.
 14. Tre biskoper og to teologiprofessorer foreslår i et brev til kirke og undervisningsministeren i dag at kallskapellan Helge Hognestad så snart som mulig bør få tilbud om en kirkelig forskerstilling, melder Kirkens Informasjonstjeneste.
 15. Når den nyvalgte nasjonalforsamling på Filippinene i dag trer sammen for første gang, blir det samtidig opptakten til noe som kan vise seg å bli den viktigste politiske utfordring mot president Ferdinand Marcos på mer enn ti år.
 16. Alt kan skje i fotball, men efter det vi så av Chile i dag, bør Norge slå dem, sa Egil Olsen efterpå.
 17. Anslagsvis halvparten av all forurensning i Nordsjøen kommer fra kilder som ligger på land, resten stammer fra avfall som dumpes til havs, olje og annen forurensning, sier miljøvernminister statsråd Rakel Surlien til NTB foran en to dagers konferanse av åtte Nordsjøstater som i dag trer sammen i Bremen.
 18. At Amsterdam i dag fremstår som Europas fremste transittby for narkotikaomsetning, skyldes vesentlig de liberale narkotikatradisjoner i byen.
 19. Bakke veier i dag 47 kilo ca. halvparten av hans tidligere kroppsvekt.
 20. Bare åtteogtjue kroner i dag.
 21. Beordringsbyrån er i dag for lite.
 22. Boreselskapet Morcos virksomhet er i dag konsentrert om produksjonsboring fra faste plattformer i Nordsjøen.
 23. Burde vært en selvfølge i dag hvor alle roper på likestilling.
 24. De ubåtene vi eventuelt kommer til å selge, vil bli opprustet til de krav man setter til slike båter i dag, sier Hammerstad.
 25. Den kampen vi fører i dag, er det vi selv som får nytte av, sa Rytter Evensen videre.
 26. Denne påstanden om mannsdominans i litteraturkritikken er altså ikke bare historisk, men finnes den dag i dag ?
 27. Derfor har vi ventet med den offisielle åpningen til i dag, forteller papa Sabaheddin Payaslioglu.
 28. Det blir min egen musikk, slik jeg føler i dag og noe blir fremadrettet.
 29. Det bør i første rekke utvide og forbedre fjernsynstilbudet som gis i dag.
Similar words:
engi am
nori gang
swei rad
swei tal
engi have
engi want
nori fart
Your last searches:
 1. i dagLast searches

# NAL Term
1 Flag debris
2 Flag cieno
3 Flag improvisera
4 Flag grovt
5 Flag unprecedented
6 Flag tattle
7 Flag kaue
8 Flag massør
9 Flag igualador
10 Flag pester
11 Flag spegelskrift
12 Flag miss
13 Flag bedrövelse
14 Flag bacinada
15 Flag dummy
16 Flag numismatisk
17 Flag abusive
18 Flag predike

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 874 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 994 0 2022-10-17 23:14:50
röja 1643 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2959 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 8948 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 2631 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 3223 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 6150 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6961 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 7539 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Page generated in 0.2490 - seconds.

mobiltelefon