logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for i dybden:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary

Note! This translation have been automatically translated and is waiting to be aproved by a human translator.

nori dybden
enggeneral [?]: in depth
spageneral [?]: en profundidad
swegeneral [?]: på djupet
Synonyms:detaljert, dyptgående, fast, fullstendig, fullt og fast, fyldig, gjennomført, grundig, inngående, nøye, omfattende, omhyggelig, profesjonelt, pålitelig, redelig, skikkelig, solid, systematisk, til bunns, til gagns, troverdig, ut og inn, utførlig, uttømmende, vidløftig
Example:
 1. Jeg vil snakke til andre mcnnesker om problemer som er viktige for meg, men som det er for liten tid til å gå i dybden i dagliglivet.
 2. Matematikkundervisningen i den videregående skole i Norge kjennetegnes ved at den går mer i dybden enn i bredden sammenlignet med mange andre lands.
 3. Nordiske teologer har ønsket å gå mer i dybden i misjonsspørsmålene enn en slik global LVFkonferanse kunne gjøre.
 4. Vi må forsøke å gå i dybden med den informasjon vi gir, sier Tornås, som samtidig hevder at innsamlingsaksjonene har fylt et viktig psykologisk behov for den norske befolkning.
 5. Besekow har også rykket frem på scenen med sine aktører, det spilles i bredden og ikke i dybden - det gir en effekt som jeg ikke helt kan presisere, men som uten tvil er med på å gi forestillingen substans.
 6. Det betyr at man får chansen til å gå i dybden der modernismen var sterkest og friskest - i dens gjennombruddsverker.
 7. Det jeg ønsker i stedet for en oppbevaring og medikamentbruk er en behandling som går i dybden - en behandling hvor pasienten blir vist respekt.
 8. Det viser seg nemlig ofte at man ved å gå i dybden i enhver bedrift kan hente opp betydelige ressurser til fordel for en mer rasjonell og hensiktsmessig drift.
 9. Dette virker som en typisk norsk tendens, man skummer toppen av problemene for å slippe å gå i dybden, det er som oftest i dybden de ubehagelige årsaker ligger som kan bli en meget ubekvem konfrontasjon for enkelte.
 10. Et dovent landskap fra Førde, hvor Klakegg selv kommer fra, viser en lang rekke røde busker som burde forsvinne i dybden.
 11. Forøvrig går vi ikke inn i dybden av spesielt vanskelige problemer på selve kurset, men bruker i slike tilfeller henvisningsmuligheten.
 12. Første skritt er å skaffe en oversikt i bredden, for senere å kunne gå i dybden av problematikken.
 13. Han har gått i dybden om de økonomiske vekstmekanismer, og i bredden når det gjelder å observere vekstprosessen i praksis.
 14. Han har ikke bare byggeteknisk bakgrunn, men har også gått i dybden når det gjelder boligplanlegging.
 15. Hans bøker er som Dynastiet - det skjer noe hele tiden og så raskt at man gjerne overser at personbeskrivelsen ikke går i dybden, og at sproget er rikere hos andre.
 16. Hennes sopranstemme er omfangsrik slik dette partiet krever - noe svak er den i dybden, men til gjengjeld med glansfull høyde og med dramatisk appell i uttrykket.
 17. Hennes stemme synes å være i stadig utvikling, den har - ikke minst i dybden - en høy grad av karakter og personlig klang.
 18. Ledere må også hjelpes til å gå i dybden av sin oppgave som sjef - slik at de får et bevisst forhold til den etiske siden av arbeidet.
 19. Lederen må i spesiell grad hjelpes til å gå i dybden av sin oppgave som leder - slik at han / hun får et bevisst forhold til den etiske siden av institusjonens arbeid, samt sin rolle som leder.
 20. Med bagrunn i dette er det nærliggende å be forfatteren eller andre - komme tilbake med en fremstilling som går mer i dybden.
 21. Men billedskolen går mye mer i dybden enn omvisning og efterfølgende utfoldelse på tegnearket.
 22. Men går man i dybden, kunne de vært skrevet av en feminist av idag, sier Liv Ullmann.
 23. Men viktig blir det å kunne gå i dybden av stoffet, og i et rolig tempo.
 24. Mulighetene til å gå i dybden i de enkelte disipliner har vært begrenset.
 25. Og kravet til forandringer, skiftninger - underholdning er så stort, at fantastiske Epcot aldri gir en tid til å gå i dybden.
 26. Riktignok har TVBorgen mye morsomt anekdotisk stoff, men Jacobsens er mer finansanalytisk og går i dybden.
 27. Rita Liljestrøm, svensk dosent som har undervist på vårt kurs i likestilling, sier at vi må se årsaksforholdet i dybden av vår kultur.
 28. Seks eller syv med påføring av glasurer, to eller tre ganger for å få frem tykkelsen og rikdommen i dybden, for å få frem tettheten, intensiteten.
 29. Seks selskaper er blitt analysert i dybden.
 30. Skal man følge med, må man lese aviser, det er der man kan gå i dybden.
Similar words:
nori uorden
nori orden
swei timmen
swei luften
nori teten
nori tide
nori timen
Your last searches:
 1. i dybdenLast searches

# NAL Term
1 Flag embarcarse
2 Flag prism
3 Flag nedsänkning
4 Flag atribuir el crédito
5 Flag nedsänkning
6 Flag skarpøyd
7 Flag crup
8 Flag cocktailparty
9 Flag zorongo
10 Flag lista de precios
11 Flag uttänka
12 Flag bli äventyrad
13 Flag hidróxido
14 Flag atoll
15 Flag belest
16 Flag rutle
17 Flag raudal
18 Flag ray

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Det engelske ordet for Å bøye verb 24 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 1237 0 2021-01-02 14:35:23
MrPoker 396 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 1054 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 3855 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 4722 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 4935 2 2021-01-13 11:58:29
Chokladboll synonym 4073 1 2021-03-09 12:04:54
Klubb 4718 0 2018-11-26 10:44:30
"Strekke seg langt" på engelsk? 8334 3 2019-01-21 15:13:34

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2021 - Page generated in 0.1655 - seconds.

mobiltelefon