logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for i forfall:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary

Note! This translation have been automatically translated and is waiting to be aproved by a human translator.

nori forfall
enggeneral [?]: in decline
spageneral [?]: en declive
swegeneral [?]: på tillbakagång
Example:
 1. Ungdommens kosthold er i forfall, og det skyldes blant annet utviklingen av hutigmatkjedene, sier Dankert Freilem.
 2. Astrid Bjønnes vil snakke om russisk kultur i opposisjon og emigrasjon og Jan Ivar Bjørnflaten går inn på den politiske situasjon i sitt foredrag SovjetUnionen et imperium i forfall ?.
 3. Berntsen fikk støtte i sitt syn bl.a. fra Venstres parlamentariske leder Hans Hammond Rossbach, som sa at snikkontorisering skjer i sentrale Oslobydeler og at det spekuleres i forfall av eldre boliger for å få til rivning, og dermed senere nybygging.
 4. Bydeler uten vann og skikkelige avløpsrør, uten strøm, defekte trafikklys - det ville vært en by i forfall.
 5. De innenlandske vannveiene i England er i forfall.
 6. De to partier påpeker at snikkontorisering, utleie av møblerte leiligheter, oppdeling av boliger til hybler og bevisst spekulasjon i forfall av eldre boliger med sikte på rivning i mange år har vært et vesentlig problem for en fornuftig utnyttelse av bestående boligmasse.
 7. Den muslimske periferi, Russisk kultur i opposisjon og emigrasjon og SovjetUnionen - et imperium i forfall ?.
 8. Denne boken gir et skremmende bilde av en storby i oppløsning, mennesker i forfall.
 9. For få uker siden ble opinionen fortalt at støttekontaktordningen for utviklingshemmede var i forfall.
 10. Han mener flyplassen er i forfall, og at politikerne nå må sørge for bevilgninger til nyansettelser og nye bygninger.
 11. I ti år har han kjempet for en skigren i forfall, men bondegutten fra Mo i Rana har aldri forfalt.
 12. Nå er det mulig å åpne et areal som har vært lukket for både folk og næringsaktiviteter i et område som er i forfall, sier Skallerud.
 13. Skolen ble vist frem som eksempel på skoleanlegg i forfall, men ifølge skolestyrets formann, Merethe Johnsen, finnes det flere verre eksempler.
 14. De østeuropeiske styrker er i forfall, noe som skaper alvorlige problemer for den sovjetiske strategi i Europa, sier Dale Herspring.
 15. En by som kan vise frem resultater av den karakter vi kan, kan ikke gis betegnelsen av å være en by i forfall, skriver han.
 16. Nei, jeg har alltid kjøpt hus som har vært i forfall.
 17. Bygningen kom efterhvert i forfall.
 18. Da han kom til Leipzig i 1723, var skolen og musikkundervisningen i forfall.
 19. De industriarbeidsplasser som i vårt århundre har gitt vekst, er i forfall, og er ikke raskt nok erstattet med det 21. århundres industri.
 20. Den gamle ærverdige bygningen står idag i forfall, bl.a. er det ikke gjort noe efter en ildpåsettelse i et av portrommene tidligere.
 21. Deres arbeidsplasser er mer usikre enn før fordi manglende vedlikehold har bragt mange gruber i forfall.
 22. En by som kan vise frem resultater av denne karakter og i et slikt omfang, kan ikke gis betegnelsen en by i forfall.
 23. Er det riktig, slik det påstås, at Oslo er en by i forfall ?
 24. Flest mennesker med psykiske lidelser finner man i de nye drabantbyene og i eldre bydeler i forfall.
 25. Idrettshallen må bli sett på som eit naturleg tilbygg til Frogner stadion, eit idrettsanlegg som har vore i forfall gjennom lengre tid og som i høgste grad treng ei fornying.
 26. Imidlertid er riket i forfall.
 27. Klassifiseringen av norske campingplasser er idag ofte mer villedende enn veiledende efter at stjernesystemet har vært i forfall gjennom flere år.
 28. Setergrender i forfall.
Similar words:
nori form
nori forsvar
nori nødfall
nori så fall
swei form
swei nödfall
swei så fall
Your last searches:
 1. i forfallLast searches

# NAL Term
1 Flag indulto
2 Flag error de tiro
3 Flag puma
4 Flag designa
5 Flag fielmente
6 Flag konditori
7 Flag bröstimplantat
8 Flag porto
9 Flag fair
10 Flag drakt
11 Flag subsequent
12 Flag rob
13 Flag tabuco
14 Flag retarded
15 Flag forhåndsvisning
16 Flag beso
17 Flag empleo
18 Flag längd

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 272 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 427 0 2022-10-17 23:14:50
röja 1058 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2280 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 7612 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 2027 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2616 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5542 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6359 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 6861 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Page generated in 0.1956 - seconds.

mobiltelefon