logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

2 result(s) found for iaktta:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
noriaktta
engperson [v]: observe, watch
observere [v]: observe, remark, note
spaperson [v]: observar
observere [v]: observar, notar, advertir
sweperson [v]: iaktta
Synonyms:
 1. avsløre, bemerke, bli klar over, erfare, finne (ut), forstå, forsøke, få rede på, få øynene opp for, gjennomskue, konstatere, lukte lunta, lære, oppdage, se, snuse opp
 2. besiktige, betrakte, bli var, ense, fiksere, glane, glo, gløtte, kikke, kope, la øynene hvile på, myse, måpe, observere, plire, rette blikket mot, skimte, skjele, skjelne, skotte, skue, stirre, titte, øyne
Derived terms:iakttagende, iakttager, iakttagelse, iakttagbar, iakttakende, iakttaker, iakttaking, iakttagelsesorgan
Example:
 1. Det er, som det blir sagt, ikke hver dag CIA får anledning til å iaktta KGBagenter i møter med vestlige spioner.
 2. Årsaken til at vi foretar avskytningen på vinterstid er at dyrenes kondisjon og hold er lettere å iaktta, sammenlignet med på høsten efter sommerbeitingen, fremholder Terje Skogland.
 3. Allerede i annen halvdel av juni hadde ryktet om denne frodige kjøkkenhaven på sandjord spredt seg, så stadig flere besøkende kom for å iaktta fenomenet.
 4. Angell derimot boltret seg på sine ski, som man for første gang kunne iaktta der syd.
 5. Begivenheten kan man iaktta ringside ved å bli med på Aftenpostens / PLUSreisers spesialreise til New York.
 6. Dessuten må man iaktta den høye dollarkursen vi i dag har.
 7. Det gir en viss beskyttelse ; det er lettere å iaktta når man ikke selv blir iakttatt, sier dommer Sørlie.
 8. Det skal videre anføres, inntil gremmelse, at jeg ingen ganeforskjell kunne iaktta hva fattigmann og smultring anbelanger.
 9. Dog hører det til sjeldenhetene at man kan iaktta en så bevisst utvikling som tilfellet er og har vært med oppsetningen av William Shakespeares Richard II på Teatret på Torshov, et på mange måter ganske enestående eksperiment i norsk teaterhistorie.
 10. En medisiner eller humanbiolog vil ofte iaktta menneskelig adferd som best kan tolkes fra en etologisk synsvinkel, eller konflikter som kan føres tilbake til brudd på slike lover.
 11. Et sted å være liten - sitte skjult bak plantene med huset i ryggen og iaktta verdenen utenfor - kamerater som leker og som ikke vet at...
 12. For venner av Storbritannia er det sørgelig å iaktta denne betydningsfulle kilde til svekkelse av landets økonomiske og industrielle makt.
 13. Forskerne håper at de ved å iaktta også meget små skjelv skal merke når store rystelser er under utvikling.
 14. Fosse ser forresten temmelig norsk ut, omtrent som en travel advokat som man kan iaktta på morgentoget fra Asker, med litt hektisk farve i kinnene efter søndagens skitur.
 15. Gjøken er vanligvis en meget sky fugl, og det skal godt gjøres å kunne iaktta et eksemplar av arten på nært hold.
 16. Han lærte snart å klare seg selv på alle vis, konstruerte f.eks. sin egen spaltelampe for å iaktta det levende øye.
 17. Hortenfirmaet har utviklet radarskjerm hvor man kan iaktta skipstrafikken i dagslys.
 18. Hvis barnet får lov til å utvikle seg normalt i et naturlig forhold til sine omgivelser, - hvis det får lov til å være barn med sin sprudlende fantasi, evne til å leke, og får tilfredsstillet sitt behov for bevegelse, - da kan man som voksen iaktta hos barnet en merkbarn sjelelig forandring når det nærmer seg syv år.
 19. I et monarki som vårt har vi i disse dager kunnet iaktta hvordan Kongens nærvær ved åpningen av Stortinget og hans opplesning av trontalen skaper en høytidelig ramme om de parlamentariske former.
 20. I løpet av de siste 12 år har man kunnet iaktta så mange nye trekk i den europeiske utvikling, og som norsk utenrikspolitikk må forholde seg til, at tiden forlengst er moden for en bred og offentlig gjennomlysning her hjemme.
 21. I slike spesielle tilfeller - der to mennesker møtes og begge vet at den ene snart skal dø - opptrer det visse bestemte reaksjoner og motreaksjoner hos pasienten og pleieren, som man lærer seg å iaktta og forstå.
 22. Iallfall har optimismen ytret seg i at ikke mindre enn 12 av de viktigste norske produsenter deltar med tildels store stands, og vi kunne iaktta mellem 40 og 50 norskproduserte båter - fra store og elegante cabincruisere, via moderne planende snekker til åpne landstedbåter og pionerjoller.
 23. Ikke minst de som i pressen har dekket dette stoffområde, har kunnet iaktta hvordan Hougen slet seg ut som ildsjel for Afghanistan.
 24. Klarer vi å vekke barnas lyst til å iaktta gjennom forming, vekker vi også deres ønske om å få utløp for sine følelser, sier Kirsten Røvig Håberg.
 25. Men for dem med tro på at en demokratisk sosialisme stadig har en viktig rolle å spille i vår del av verden, må det være sørgelig å iaktta hvorledes et av Europas fremste arbeiderpartier ødelegger seg selv.
 26. Men når man tyr til en forhenværende formann for å fornye ledelsen, minner det litt om en arvefølge hele verden har kunnet iaktta de siste dagene.
 27. Og så må vi vekk fra fjernsynslampenes varme og ut i speilsalen igjen hvor man kan iaktta berømthetene beundre hverandre.
 28. På veggene kan man iaktta hennes treskjærerkunst med finurlige ornamenter.
 29. SAMTIDIG har franskmennene kunnet iaktta hvorledes søsterpartiet i nabolandet Italia har klart å bevare og styrke sin stilling, blant annet fordi det italienske parti har vist sine velgere på troverdig måte at selv kommunister ikke nødvendigvis behøver å henge i frakkeskjøtene på Moskva.
 30. Skal meldingen virke ekte, må man også her iaktta vanlige krav til security, helt bortsett fra at herrene Falkenhorst, Terboven m.fl. neppe har så lett for å opptre uanstrengt naturlig om de vet at besøket bare er et ledd i et narrespill.
Results found in Swedish dictionary
Similar words:
sweiakttaga
noriakttager
noriakttaker
engiambic
noriakttagbar
noriakttaking
sweiakttagare
Your last searches:
 1. iaktta


Iaktta was recognized as a Norwegian verb

Infinitive: (Å) iaktta
Gerundio: iakttaende
Past participle: iakttatt
Indikative
1. Present
 • jeg
  iakttar
 • du
  iakttar
 • han
  iakttar
 • vi
  iakttar
 • dere
  iakttar
 • de
  iakttar
8. Perfect
 • jeg
  har iakttatt
 • du
  har iakttatt
 • han
  har iakttatt
 • vi
  har iakttatt
 • dere
  har iakttatt
 • de
  har iakttatt
2. Imperfect
 • jeg
  iakttok
 • du
  iakttok
 • han
  iakttok
 • vi
  iakttok
 • dere
  iakttok
 • de
  iakttok
9. Pluperfect indic. or Past perfect
 • jeg
  hadde iakttatt
 • du
  hadde iakttatt
 • han
  hadde iakttatt
 • vi
  hadde iakttatt
 • dere
  hadde iakttatt
 • de
  hadde iakttatt
4a. Future
 • jeg
  vil/skal iaktta
 • du
  vil/skal iaktta
 • han
  vil/skal iaktta
 • vi
  vil/skal iaktta
 • dere
  vil/skal iaktta
 • de
  vil/skal iaktta
11a. Future perfect or future anterior
 • jeg
  vil/skal ha iakttatt
 • du
  vil/skal ha iakttatt
 • han
  vil/skal ha iakttatt
 • vi
  vil/skal ha iakttatt
 • dere
  vil/skal ha iakttatt
 • de
  vil/skal ha iakttatt
Conditional
5. Conditional present
 • jeg
  ville/skulle iaktta
 • du
  ville/skulle iaktta
 • han
  ville/skulle iaktta
 • vi
  ville/skulle iaktta
 • dere
  ville/skulle iaktta
 • de
  ville/skulle iaktta
12. Conditional perfect
 • jeg
  ville/skulle ha iakttatt
 • du
  ville/skulle ha iakttatt
 • han
  ville/skulle ha iakttatt
 • vi
  ville/skulle ha iakttatt
 • dere
  ville/skulle ha iakttatt
 • de
  ville/skulle ha iakttatt
Imperative
Affirmative
 • du
  iaktta!
 • vi
  La oss iaktta!
 • dere
  iaktta!
Negative
 • du
  ikke iaktta! (iaktta ikke)!
 • dere
  ikke iaktta! (iaktta ikke)!

Iaktta was also recognized as a Swedish verb

Infinitive: (Att) iaktta
Gerundio: iakttande
Past participle: iakttagit
Indikative
1. Present
 • jeg
  iakttar
 • du
  iakttar
 • han
  iakttar
 • vi
  iakttar
 • ni
  iakttar
 • de
  iakttar
8. Perfect
 • jeg
  har iakttagit
 • du
  har iakttagit
 • han
  har iakttagit
 • vi
  har iakttagit
 • ni
  har iakttagit
 • de
  har iakttagit
2. Imperfect
 • jeg
  iakttog
 • du
  iakttog
 • han
  iakttog
 • vi
  iakttog
 • ni
  iakttog
 • de
  iakttog
9. Pluperfect indic. or Past perfect
 • jeg
  hade iakttagit
 • du
  hade iakttagit
 • han
  hade iakttagit
 • vi
  hade iakttagit
 • ni
  hade iakttagit
 • de
  hade iakttagit
4a. Future
 • jeg
  skall iaktta
 • du
  skall iaktta
 • han
  skall iaktta
 • vi
  skall iaktta
 • ni
  skall iaktta
 • de
  skall iaktta
11a. Future perfect or future anterior
 • jeg
  skall ha iakttagit
 • du
  skall ha iakttagit
 • han
  skall ha iakttagit
 • vi
  skall ha iakttagit
 • ni
  skall ha iakttagit
 • de
  skall ha iakttagit
4b. - Or - (Possible to us both)
 • jeg
  kommer att iaktta
 • du
  kommer att iaktta
 • han
  kommer att iaktta
 • vi
  kommer att iaktta
 • ni
  kommer att iaktta
 • de
  kommer att iaktta
11b. - Or - (Possible to use both)
 • jeg
  kommer att ha iakttagit
 • du
  kommer att ha iakttagit
 • han
  kommer att ha iakttagit
 • vi
  kommer att ha iakttagit
 • ni
  kommer att ha iakttagit
 • de
  kommer att ha iakttagit
Conditional
5. Conditional present
 • jeg
  skulle iaktta
 • du
  skulle iaktta
 • han
  skulle iaktta
 • vi
  skulle iaktta
 • ni
  skulle iaktta
 • de
  skulle iaktta
12. Conditional perfect
 • jeg
  skulle ha iakttagit
 • du
  skulle ha iakttagit
 • han
  skulle ha iakttagit
 • vi
  skulle ha iakttagit
 • ni
  skulle ha iakttagit
 • de
  skulle ha iakttagit
Subjunctive
6. Present
 • jeg
  må iaktta
 • du
  må iaktta
 • han
  må iaktta
 • vi
  må iaktta
 • ni
  må iaktta
 • de
  må iaktta
13. present perfect
 • jeg
  må ha iakttagit
 • du
  må ha iakttagit
 • han
  må ha iakttagit
 • vi
  må ha iakttagit
 • ni
  må ha iakttagit
 • de
  må ha iakttagit
Imperative
Affirmative
 • du
  iaktta!
 • vi
  Låt oss iaktta!
 • ni
  iaktta!
Negative
 • du
  iaktta inte!
 • ni
  iaktta inte!

Last searches

# NAL Term
1 Flag pila
2 Flag mequetrefe
3 Flag childbirth
4 Flag saknas
5 Flag binda för ögonen
6 Flag margoso
7 Flag oppgradere
8 Flag overhale
9 Flag haubitser
10 Flag crease
11 Flag en particular
12 Flag falang
13 Flag consejero
14 Flag konstituerande av ett aktiebolag
15 Flag laget av
16 Flag bibliotekarie
17 Flag demoralisert
18 Flag speceriaffär

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 1393 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 1508 0 2022-10-17 23:14:50
röja 2070 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 3337 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 9489 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 3146 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 3829 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 6584 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 7330 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 7964 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Page generated in 0.2555 - seconds.

mobiltelefon