logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for idealisere:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
noridealisere
enggeneral [v]: idealize
spageneral [v]: idealizar
swegeneral [v]: idealisera
Example:
 1. Jeg synes det er galt å idealisere yrkeslivet på bekostning av familielivet.
 2. Selv om noen prøver å idealisere andre samlivsformer, vil omgivelsene gjerne reagere og ha vanskelig for å akseptere dem.
 3. Vi kan tale om og idealisere lenge om likestilling, men fortsatt er det kvinnen som i første rekke kommer i den dobbeltarbeidendes rolle.
 4. Det har til alle tider vært krefter både i øst og vest som har villet idealisere kunsten, uniformere den og lage såkalte geniskoler.
 5. Manglende sorgarbeid vil derimot kunne hindre noe av dette og føre til fastfrysing av følelser, slik at sorgen blir kronisk og går over i en depresjon, eller vi blir fylt av bitterhet og protest, eller vi begynner å dyrke eller idealisere den tapte person, oftest på bekostning av kontakten med andre mennesker.
Similar words:
sweidealisera
noridealisme
engidealism
engidealist
engidealistic
engidealize
noridealisering
Your last searches:
 1. idealisere


Idealisere was recognized as a Norwegian verb

Infinitive: (Å) idealisere
Gerundio: idealiserende
Past participle: idealisert
Indikative
1. Present
 • jeg
  idealiserer
 • du
  idealiserer
 • han
  idealiserer
 • vi
  idealiserer
 • dere
  idealiserer
 • de
  idealiserer
8. Perfect
 • jeg
  har idealisert
 • du
  har idealisert
 • han
  har idealisert
 • vi
  har idealisert
 • dere
  har idealisert
 • de
  har idealisert
2. Imperfect
 • jeg
  idealiserte
 • du
  idealiserte
 • han
  idealiserte
 • vi
  idealiserte
 • dere
  idealiserte
 • de
  idealiserte
9. Pluperfect indic. or Past perfect
 • jeg
  hadde idealisert
 • du
  hadde idealisert
 • han
  hadde idealisert
 • vi
  hadde idealisert
 • dere
  hadde idealisert
 • de
  hadde idealisert
4a. Future
 • jeg
  vil/skal idealisere
 • du
  vil/skal idealisere
 • han
  vil/skal idealisere
 • vi
  vil/skal idealisere
 • dere
  vil/skal idealisere
 • de
  vil/skal idealisere
11a. Future perfect or future anterior
 • jeg
  vil/skal ha idealisert
 • du
  vil/skal ha idealisert
 • han
  vil/skal ha idealisert
 • vi
  vil/skal ha idealisert
 • dere
  vil/skal ha idealisert
 • de
  vil/skal ha idealisert
Conditional
5. Conditional present
 • jeg
  ville/skulle idealisere
 • du
  ville/skulle idealisere
 • han
  ville/skulle idealisere
 • vi
  ville/skulle idealisere
 • dere
  ville/skulle idealisere
 • de
  ville/skulle idealisere
12. Conditional perfect
 • jeg
  ville/skulle ha idealisert
 • du
  ville/skulle ha idealisert
 • han
  ville/skulle ha idealisert
 • vi
  ville/skulle ha idealisert
 • dere
  ville/skulle ha idealisert
 • de
  ville/skulle ha idealisert
Imperative
Affirmative
 • du
  idealiser!
 • vi
  La oss idealisere!
 • dere
  idealiser!
Negative
 • du
  ikke idealiser! (idealiser ikke)!
 • dere
  ikke idealiser! (idealiser ikke)!

Last searches

# NAL Term
1 Flag combinar
2 Flag yearlong
3 Flag crayfish
4 Flag uppskuret köttpålägg
5 Flag beleño
6 Flag være noen til nytte
7 Flag gråta bittert
8 Flag skjuta över
9 Flag fullvuxen
10 Flag sprängmedel
11 Flag carpeting
12 Flag truet
13 Flag written
14 Flag overturn
15 Flag submission
16 Flag printout
17 Flag broadcast
18 Flag removal

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 869 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 987 0 2022-10-17 23:14:50
röja 1639 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2956 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 8941 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 2625 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 3214 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 6141 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6956 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 7536 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Page generated in 0.2582 - seconds.

mobiltelefon