logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for idealisme:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
noridealisme
enggeneral [n]: idealism
spageneral [n]: idealismo [m]
swegeneral [n]: idealism
Synonyms:altruisme, edelmot, filantropi, gavmildhet, nestekjærlighet, offervilje, oppofrelse, raushet, rundhåndethet, sjenerøsitet, uegennytte, uselviskhet, veldedighet
Wiki:Idealisme er en retning innenfor filosofien som betegner et av de viktigste filosofiske spørsmål, forholdet mellom tenkning og virkelighet, og i motsetning til materialismen betrakter bevisstheten, ånden. Idealismen betrakter verden som noe som utgår fra ens bevissthet. I vanlig språkbruk og innenfor politikkens retorikk betegner det å være idealistisk at man handler ut ifra visse idealer, det vil si at man ikke bøyer seg for faktiske forhold i verden, men forsøker å omforme verden i henhold til sine idealer.
Example:Jeg var full av pågangsmot og idealisme, -|Med all respekt for hennes idealisme, men|Skulle ønske verden var et rettferdig sted hvor din idealisme ved høringen ble belønnet og ikke misbrukt!
Similar words:
engidealism
spaidealismo
sweidealism
engidealist
engidealize
noridealisere
noridealist
Your last searches:
  1. idealismeLast searches

# NAL Term
1 Flag que tiene amor propio
2 Flag sextuplets
3 Flag nylon stockings
4 Flag troops
5 Flag bekjentgjøre
6 Flag flyttbil
7 Flag ulldottskyer
8 Flag sig
9 Flag hate
10 Flag dum
11 Flag cacumen
12 Flag canasto
13 Flag fluorescerende lys
14 Flag manipulera
15 Flag stanza
16 Flag agresor
17 Flag telefonbeskjed
18 Flag admirar

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 569 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 707 0 2022-10-17 23:14:50
röja 1344 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2616 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 8209 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 2325 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2917 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5834 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6653 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 7182 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Page generated in 0.1854 - seconds.

mobiltelefon