logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for ignorere:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norignorere
engunnskylde [v]: overlook, disregard
faktum [v]: ignore, set aside, eliminate
kommentar [v]: slight, treat as unimportant, make light of
attention [v]: ignore, disregard, brush aside, shrug off, dismiss
behavior [v]: cold-shoulder, ignore
spaunnskylde [v]: pasar por alto
faktum [v]: ignorar, eliminar, hacer abstracción de
kommentar [v]: menospreciar, no dar importancia a
attention [v]: ignorar, descartar, rechazar
behavior [v]: ignorar, tratar con frialdad, dar la espalda a
sweunnskylde [v]: ignorera
Synonyms:
 1. bagatellisere, behandle som luft, blåse en lang marsj i, blåse i, feie av, feie til side, forakte, forbigå, forsømme, gi blaffen, gi en god dag, gi pokker i, ikke ta hensyn til, ikke ta notis av, la ligge, late hånt om, neglisjere, overhøre, overse, se bort fra, tie i hjel, tilsidesette
 2. forspille, glemme, la gå for lut og kaldt vann, la gå fra seg, la være, mangle, ringeakte, sette til side, skofte, skulke, slurve (med), svikte, unntale, utebli, vanrøkte, vanskjøtte, vanstelle, være borte
Derived terms:helt ignorere noen, ignorerende
Example:
 1. Dersom legen finner at motivene for vegring mot behandling i hjemmefylkets institusjoner er reelle, men likevel velger å ignorere pasientens ønsker, vil han i beste fall bryte legeetiske prinsipper.
 2. Warnockkomiteen har sett det den vil se, ignorert det den ønsker å ignorere i et forsøk på å bedra folk til å tro at slike eksperimenter på embryo er nødvendige, sa Sir Braine på en pressekonferanse.
 3. Men heller ikke Arbeiderpartiet kan være villig til å ignorere norske landbruksinteresser, og vi kan ikke gå for langt når det gjelder å oppheve beskyttelse av norske landbruksprodukter.
 4. Men må han ikke også ha vært svært så flink til å samle på nederlag og i tilsvarende grad ignorere velfortjent skamros ?
 5. Mislykkes vi ved denne korsvei, vil det oppmuntre SovjetUnionen til å ignorere våre anstrengelser i forhandlingene, fremholdt han.
 6. 20 timer i forveien hadde trafikksjefens folk satt hetter på parkometrene, noe mange bilister valgte å ignorere, og derfor ble påskjønnet med borttauing og bot.
 7. De særdeles vektige aksjoner blant elevene ved de høyere skoler har tilspisset 60 års kamp mot tvungen sidemålsstil i en slik grad at ingen ansvarlig myndighet kan forsvare å ignorere dette overbevisende uttrykk for folkeviljen.
 8. Den marxistiskleninistiske lederen anklaget Arafat for forræderi, og fremholdt at den 54 år gamle PLOformannen hadde til hensikt å gi efter for USAs planer om å ignorere det palestinske folks nasjonale rettigheter.
 9. Denne spesielle form for alderdomslidelse er selvfølgelig umulig å ignorere, men mye kan bli lettere å leve med dersom man lærer mer omkring sykdommens natur.
 10. Dilemmaet forsterkes av at en føderal dommer forleden kritiserte den sittende justisminister for å ignorere regelverket i sin granskning av hvordan informasjonene om Carters valgstrategi kom Reagans rådgivere i hende.
 11. En moralsk og politisk ansvarlig bedømmelse av situasjonen kan ikke ignorere den fare som ville ligge i VestEuropas gradvise politiske kapitulasjon overfor utpressing og trusler fra øst.
 12. Høyres fremste tillitsmenn vil aldri ignorere betydningen av en fast og troverdig forsvars og sikkerhetspolitikk.
 13. I Konserthuset skulle man imidlertid ikke finne noen grunn til bebreidelser mot miss Warwick for å ignorere publikum.
 14. I dette maratonløpet av en fotballsesong har han skaffet seg et ry som Europas proffoppkjøpere ikke kan ignorere stort lenger.
 15. Jeg tror ikke noen av oss er så store, kloke og mektige at vi har råd til å ignorere en slik veiviser som Bibelens påskebudskap.
 16. Man kunne heller ikke ignorere det faktum at utfordreren lå foran verdensmesteren på den internasjonale Elostatistikk og dermed syntes å utpeke seg som verdens sterkeste spiller i øyeblikket.
 17. Men at en miljøvernminister velger å ignorere tusenvis av direkte berørte, er så unødvendig, uvanlig og oppsiktsvekkende, at det må bero på politisk uforstand.
 18. Men la oss for all del ikke, i demonstrasjonen av blendende teknikk, ignorere de helt utrolige improvisatoriske evnene.
 19. NCBrepresentanter i Yorkshire hevdet at mandagens tall bare var toppen av et isberg, og spådde at nye arbeidere vil ignorere streikeparoler og harme streikevakter de nærmeste dager.
 20. Og man skal i like høy grad ignorere at det finnes stillinger hvor mannen av naturlige årsaker har de beste forutsetninger for å mestre oppgaven.
 21. Prisen for å ignorere trafikkskiltene Stop, Innkjøring forbudt og Enveiskjøring, foreslås satt til 600 kroner.
 22. PÅ den annen side har vi neppe så dårlig tid - og langtfra råd - til nærmest å ignorere nye, interessante løsninger.
 23. Selskapets styreformann, Ian McGregor, håper likevel at mange av NACODSmedlemmene vil ignorere streikevarselet slik vel 50 000 av grubearbeiderforbundets medlemmer har gjort i 32 uker.
 24. Selvsagt kan de velge å ignorere det som skjer, men det kommer til å bli litt av en baksmell for Kastrup når folk oppdager at det er penger å spare på heller å fly til Amsterdam for å komme seg over NordAtlanteren, sier Beyer.
 25. Som medlem av kommisjonen påpeker hun at industrien står overfor ganske annerledes viktige problemer, som vi ikke kan ignorere.
 26. Varaordfører Reinsfelt kunne ikke se at det ville være riktig å ignorere motstanden fra Rykkinnbeboerne når det gjaldt planene om et polutsalg i dette området.
 27. Å ignorere et så klart uttrykk for folkeviljen kan ikke på noen måte forsvares av de angjeldende myndigheter.
 28. Men politisk kan vi ikke ignorere virkeligheten, sier han.
 29. Å ignorere dem er det aller verste, det er aldri produktivt.
 30. At vi kumne være så dumme å ignorere Anettes utsagn om at hun er 27, men føler seg som 16..
Similar words:
sweignorera
engignore
spaignorar
engignoble
engignorance
engignorant
engignoring
Your last searches:
 1. ignorere


Ignorere was recognized as a Norwegian verb

Infinitive: (Å) ignorere
Gerundio: ignorerende
Past participle: ignorert
Indikative
1. Present
 • jeg
  ignorerer
 • du
  ignorerer
 • han
  ignorerer
 • vi
  ignorerer
 • dere
  ignorerer
 • de
  ignorerer
8. Perfect
 • jeg
  har ignorert
 • du
  har ignorert
 • han
  har ignorert
 • vi
  har ignorert
 • dere
  har ignorert
 • de
  har ignorert
2. Imperfect
 • jeg
  ignorerte
 • du
  ignorerte
 • han
  ignorerte
 • vi
  ignorerte
 • dere
  ignorerte
 • de
  ignorerte
9. Pluperfect indic. or Past perfect
 • jeg
  hadde ignorert
 • du
  hadde ignorert
 • han
  hadde ignorert
 • vi
  hadde ignorert
 • dere
  hadde ignorert
 • de
  hadde ignorert
4a. Future
 • jeg
  vil/skal ignorere
 • du
  vil/skal ignorere
 • han
  vil/skal ignorere
 • vi
  vil/skal ignorere
 • dere
  vil/skal ignorere
 • de
  vil/skal ignorere
11a. Future perfect or future anterior
 • jeg
  vil/skal ha ignorert
 • du
  vil/skal ha ignorert
 • han
  vil/skal ha ignorert
 • vi
  vil/skal ha ignorert
 • dere
  vil/skal ha ignorert
 • de
  vil/skal ha ignorert
Conditional
5. Conditional present
 • jeg
  ville/skulle ignorere
 • du
  ville/skulle ignorere
 • han
  ville/skulle ignorere
 • vi
  ville/skulle ignorere
 • dere
  ville/skulle ignorere
 • de
  ville/skulle ignorere
12. Conditional perfect
 • jeg
  ville/skulle ha ignorert
 • du
  ville/skulle ha ignorert
 • han
  ville/skulle ha ignorert
 • vi
  ville/skulle ha ignorert
 • dere
  ville/skulle ha ignorert
 • de
  ville/skulle ha ignorert
Imperative
Affirmative
 • du
  ignorer!
 • vi
  La oss ignorere!
 • dere
  ignorer!
Negative
 • du
  ikke ignorer! (ignorer ikke)!
 • dere
  ikke ignorer! (ignorer ikke)!

Last searches

# NAL Term
1 Flag terremoto
2 Flag grenadin
3 Flag kastes i land
4 Flag personalize
5 Flag exasperar
6 Flag spindelliknande
7 Flag en underlig situation
8 Flag encomiable
9 Flag ytelse
10 Flag cobbler's last
11 Flag strangler
12 Flag caza
13 Flag gridlock
14 Flag beduin-
15 Flag luxasjon
16 Flag cure-all
17 Flag given
18 Flag håndhevelse

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
röja 660 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 1732 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 6744 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 1619 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2223 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5150 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 5956 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 6409 2 2021-01-13 11:58:29
Chokladboll synonym 5409 1 2021-03-09 12:04:54
Klubb 5928 0 2018-11-26 10:44:30

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2022 - Page generated in 0.1970 - seconds.

mobiltelefon