logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for ikke desto mindre:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norikke desto mindre
engtross det [o]: nevertheless, nonetheless, however, in spite of that, yet
spatross det [o]: sin embargo, no obstante
swetross det [o]: inte desto mindre
Synonyms:allikevel, alt tatt i betraktning, dessuaktet, dog, enda, iallfall, imidlertid, koste hva det koste vil, like fullt, likevel, når alt kommer til alt, når det er sagt, på tross av, selv om, til tross for, tross alt, uansett
Example:
 1. Ikke desto mindre - reklame er en av vindmøllene som får verden til å gå rundt.
 2. Men det er ikke desto mindre et faktum, som det må tas hensyn til i de sikkerhetspolitiske overveielser, og som stiller økede krav til årvåkenhet, tilføyes det.
 3. Det ser ikke ut til at flere benytter seg av adgangen til å klage over resultatet av ligningen enn tidligere, ikke desto mindre har vi i overkant av 6800 klagesaker til behandling i disse dager, opplyser avdelingsdirektør Truls Lie ved Oslo ligningskontor til Aftenposten.
 4. Ikke desto mindre beklager vi det faktum at uttalelser fra presidenten som kunne gitt det kinesiske folk en bedre forståelse av vårt land og folk, ikke ble tatt med.
 5. Ikke desto mindre har det på flere klart teknisk pregede kurser vært et flertall av kvinnelige deltagere uten at dette er utslag av kjønnskvotering.
 6. Ikke desto mindre så var Varstein på vei hit til Kjerrøy da han sist ble sett.
 7. Men ikke desto mindre har vi hatt mange gledelige stunder og møtt mange blide og hyggelige mennesker.
 8. Alain Souchon, allerede flere og tredve, stakkars mann, er ikke desto mindre intelligentsiaens og folkets viserockeryndling nr. 1, våger vi å si.
 9. Av partiets fire kommunalrådsekretær, Lene Løken, Anne Aakervik, Ole Jakob Frich og Knut Røed er de tre førstnevnte vara og faste medlemmer av bystyret, men ikke desto mindre yder disse bistand til partifeller i utvalg hvor Arbeiderpartiet ikke har kommunalråder.
 10. Barneaktivitetene er ikke så inntektsbringende, men ikke desto mindre viktige.
 11. Brobyggerinitiativet falt på stengrunn, men ikke desto mindre spirer entusiasmen i Sinnataggen om kapp med ugresset på rivningstomten ved Hygiea.
 12. DISSE mennesker ble ikke desto mindre forfulgt, trakassert, truet og isolert på en måte som står i den skarpeste motsetning til Tsjekkoslovakias egentlige nasjonale tradisjoner.
 13. Den økende frykt for en krig mellom supermaktene er, ifølge Reagan, fullt forståelig, men ikke desto mindre bygget på en grov feilvurdering.
 14. Denne type argumentasjon synes å være blitt populær i visse kretser, ikke desto mindre bygger den dels på en sammenblanding av to sider ved kunstnerorganisasjonenes arbeide, dels på en generell uvilje mot både målsetninger og praktisk utforming av den kunstnerpolitikk som er blitt gjennomført det siste tiår.
 15. Det er ikke akkurat vanlig å legge skytebaner under spisesteder, men ikke desto mindre har Blinken innredet sine klubblokaler her.
 16. Det forutsetter en konsekvent politikk, med bruk av virkemidler som ikke nettopp har hatt sine varmeste tilhengere i Senterpartiet, men som ikke desto mindre fremstår som nødvendige dersom vi skal komme over kneiken og få i gang igjen norsk økonomi.
 17. Dette er riktignok en politistasjon midt inne i Oslo, men ikke desto mindre har den til oppgave å opprettholde ro og orden blant Paddehavets folk.
 18. Dette sies kanskje ikke så ofte offentlig, men er ikke desto mindre en politisk realitet.
 19. Dette virker banalt, men er ikke desto mindre en utbredt misforståelse.
 20. Fast står ikke desto mindre at nærradio og lokalfjernsyn enten er skritt på veien - eller også avsporing fra det vesentlige.
 21. Fjorårets Derbyvinner Frances Guy tok en overraskende, men ikke desto mindre fortjent seier i årets utgave av Momarken Grand Prix.
 22. Forstander Bratterud var juridisk sett in salvo, men dette overrasket ikke desto mindre mange om ikke akkurat undertegnede.
 23. Fremskrittspartiets kommunalrådsekretær, Pål Atle Skjervengen, er enslig svale for sitt parti i Rådhuset - men ikke desto mindre holder han også kontakt mellom bystyregruppen og de regionale lag.
 24. Han var omgitt av en mur av sikkerhetsvakter, men ble ikke desto mindre berømt for sitt mot.
 25. Hasse drar utenlands, kvalifiserer seg og blir professor i USA, blir bitter på det byråkratiske Sverige, som han ikke desto mindre lengter tilbake til.
 26. Helhetsbildet viser ikke desto mindre at en stabil tendens gjør seg gjeldende efterhvert i de totale leveringer av nye skip, mente Christensen.
 27. I dag fotograferer Holst med et snertent og hypermoderne speilreflekskamera - i sterk kontrast til hans velbrukte Leica som ikke desto mindre fungerer utmerket den dag i dag.
 28. I tillegg til de videnskapelige høyskolene har vi ikke desto mindre efterhvert fått fire universiteter og et utall av såkalte høyskoler, hvorav en rekke nå har store ambisjoner også når det gjelder forskning.
 29. I vår grenseløse naivitet tror vi ikke desto mindre at den manglende makt er en fordel når man skal samarbeide over landegrenser.
Similar words:
norikke det minste
Your last searches:
 1. ikke desto mindreLast searches

# NAL Term
1 Flag stönande
2 Flag inflexible
3 Flag kväsa
4 Flag belfos
5 Flag deliberation
6 Flag reimbursement
7 Flag hacerse
8 Flag exploit
9 Flag trängas
10 Flag supplicate
11 Flag merverdiavgift
12 Flag spalt
13 Flag bruddgrense
14 Flag ta det lugnt
15 Flag sprading
16 Flag tala entonigt
17 Flag husar
18 Flag hacer ganchillo

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 887 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 1012 0 2022-10-17 23:14:50
röja 1658 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2975 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 8966 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 2649 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 3237 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 6165 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6978 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 7555 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Page generated in 0.2401 - seconds.

mobiltelefon